badanie neurologiczne po wypadku

Badanie neurologiczne po wypadku

Ocena stanu poszkodowanego w wypadku przez lekarza neurologa

Starając się określić stan poszkodowanego w wypadku, lekarz może wyróżnić dwie fazy: fazę ostrą- natychmiast po wypadku, która charakteryzuje się zaburzeniami przytomności, nudnościami, bólem i zawrotami głowy oraz zaburzeniami kontaktu słownego czy też motoryki.

Pierwszy kontakt- badanie neurologiczne po wypadku

Dla lekarza najważniejsze jest samo nawiązanie kontaktu z poszkodowanym, określenie jego stanu przytomności, czy jest senny lub w stanie przedśpiączkowym.  Lekarz obserwuje, czy poszkodowany ma afazję i zaburzenia świadomości. Prawidłowe określenie stanu poszkodowanego zaraz po wypadku ma kolosalne znaczenie, ponieważ wiąże się to często z zagrożeniem życia danej osoby.

Czytaj więcej: Objawy neurologiczne po wypadku

Druga faza to faza późna, którą można poznać po narastającym osłabieniu poszkodowanego. Ponadto możemy ją zidentyfikować po zaburzeniach pamięci, ogólnej drażliwości, bólach głowy czy też napadach padaczkowych.

Ocena sprawności ruchowej osoby po wypadku

Lekarz neurolog stara się także ocenić sprawność ruchową poszkodowanego. Najłatwiej jest zaobserwować zaburzenia neurologiczne po wypadku podczas codziennych czynności dnia codziennego takie jak zmiany pozycji ciała z leżącej na siedzącą i stojącą. Gdy lekarz zauważy nieprawidłowości to musi stwierdzić czy dysfunkcja ma charakter tzw. niedowładu rzekomego występującego po złamaniach lub pęknięciach kości, zmianach zapalnych mięśni albo ścięgien, czy też układu nerwowego sterującego ruchem.

Czytaj więcej: Zaburzenia układu koordynacji ruchu

Ocena uszkodzeń mózgu po wypadku- badanie neurologiczne po wypadku

Uszkodzenia różnych obszarów mózgu powodują różne następstwa, które możemy zaobserwować np. zaburzenia praksji, czyli ruchów celowych:

Apraksją nazywamy zaburzenia wykonywania zamierzonych czynności u chorych, którzy rozumieją polecenia i nie mają niedowładów, ani zaburzeń czucia. Chorzy jednak nie wykonują czynności na polecenie, chociaż potrafią je wykonać spontanicznie. Co więcej- poszkodowani często wykonują te czynności prawidłowo, lecz w złej kolejności działań. Może zdarzyć się iż lekarz zdiagnozuje napad padaczki pourazowej, która jest poważnym następstwem neurologicznym.

Czytaj więcej: Padaczka pourazowa po wypadku

Inne rodzaje zaburzeń funkcjonowania mózgu

  • Agnozja -zaburzenia rozpoznania doznań czuciowych (zmysłowych), mimo zachowania prawidłowej funkcji nerwów czuciowych
  • Agnozja wzrokowa- to niemożność rozpoznawania osób lub przedmiotów. Jedna z jej odmian aleksja powoduje problemy z czytaniem.
  • Asomatognozja polega na niemożności rozpoznania przez chorego strony lub części ciała
  • Asterognozja- to problemy z rozpoznawaniem przy pomocy dotyku prostych przedmiotów typu klucz, okulary itp.
  • Akalkulia- to zaburzenie wykonywania nawet prostych działań arytmetycznych (np. dodawania lub odejmowania prostych liczb).

Czytaj więcej: Uraz głowy po wypadku

Kancelaria Advoco świadczy pomoc w odszkodowaniach osobom po wypadkach z urazami neurologicznymi. Zapraszamy do kontaktu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *