badanie neurologiczne po wypadku, badanie źrenicy oka

Badanie poszkodowanego

Zaburzenia neurologiczne po wypadku

W niniejszej części w dalszym ciągu opisujemy badanie poszkodowanego i zaburzenia neurologiczne po wypadku.
Starając się określić stan poszkodowanego w wypadku lekarz może wyróżnić dwie fazy: fazę ostrą niedługo po wypadku która charakteryzuje się zaburzeniami przytomności, nudnościami, bólem i zawrotami głowy oraz zaburzeniami kontaktu słownego czy też motoryki. Druga faza to faza późna, którą można poznać po narastającej męczliwości poszkodowanego. Ponadto zaburzeniami pamięci, ogólną drażliwością, bólami głowy czy też napadami padaczkowymi.

Ocena sprawności ruchowej osoby po wypadku

Lekarz neurolog stara się także ocenić sprawność ruchową poszkodowanego. W badaniu neurologicznym najbardziej obiektywnie można stwierdzić w czasie czynności dnia codziennego zmiany pozycji ciała z lezącej na siedzącą i stojącą. Ponadto podczas chodzenia po płaskim podłożu czy po schodach, podczas pisania i rysowania figur geometrycznych itp. W takim badaniu doświadczony lekarz może zaobserwować nie tylko sprawność ruchową, ale także niedowłady. Gdy lekarz zauważy nieprawidłowości musi stwierdzić czy dysfunkcja ma charakter tzw. niedowładu rzekomego występującym po złamaniach czy pęknięciach kości, zmianach zapalnych mięśni czy ścięgien, czy też układu nerwowego sterującego ruchem.

Następstwa uszkodzeń mózgu po wypadku- zaburzenia neurologiczne po wypadku

Uszkodzenia różnych obszarów mózgu powodują różne następstwa które możemy zaobserwować np. zaburzenia praksji:
Apraksją nazywamy zaburzenia wykonywania celowych zamierzonych czynności u chorych, którzy rozumieją polecenia i nie mają niedowładów ani zaburzeń czucia lub zaburzeń uwagi. Chorzy jednak nie wykonują czynności na polecenie chociaż potrafią je wykonać spontanicznie. Co więcej poszkodowani często wykonują te czynności prawidłowo lecz w złej kolejności działań np. sprawia trudność zapalenie zapałki. Inne rodzaje zaburzeń funkcjonowania mózgu to m.in.:
Agnozja -zaburzenia rozpoznania doznań czuciowych (zmysłowych), mimo zachowania prawidłowej funkcji dróg czuciowych.
Agnozja wzrokowa- to niemożność rozpoznawania osób, przedmiotów lub osób. Jedna z jej odmian aleksja powoduje niemożność czytania.
Asomatognozja polega na niemożności rozpoznania przez chorego strony lub części ciała
Asterognozja- to niemożność rozpoznania dotykiem prostych przedmiotów typu klucz, okulary itp.
Akalkulia- Niemożność wykonywania nawet prostych działań arytmetycznych
( np. dodawania lub odejmowania prostych liczb).

Jako doświadczona kancelaria odszkodowawcza potrafimy wywalczyć należne wysokie odszkodowanie. Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *