Chcę uzyskać odszkodowanie po wypadku, pożarze, zalaniu

Chcę uzyskać odszkodowanie po wypadku, pożarze, zalaniu

Etapy dochodzenia odszkodowania

Dochodzenie odszkodowania po wypadku składa się z dwóch zasadniczych etapów:

 • wskazania, kto odpowiada za wypadek czyli określenia sprawcy;
 • wykazania należnej nam kwoty odszkodowania;

Reguła ta dotyczy wszystkich rodzajów zdarzeń, także pożarów, zalań mieszkań itp.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Gdy wiemy kto jest odpowiedzialny za wypadek drogowy (kolizję), wtedy możemy skierować do jego ubezpieczyciela nasze roszczenie. Możemy wnioskować o odszkodowanie, zadośćuczynienie i ewentualnie rentę z polisy OC sprawcy wypadku.

O tym kto jest winny spowodowania wypadku (kolizji) decyduje:

 • oświadczenie sprawcy z przyznaniem się do winy;
 • mandat karny nałożony przez Policję;
 • wyrok sądu karnego wydany na sprawcę wypadku;

Odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym

Aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku musimy wykazać następstwa dla naszego życia oraz poniesione koszty. W tym zawiera się m.in. zwrot za poniesione koszty leczenia, dojazdy do specjalistów, utracone zarobki, czy też koszty opieki w trakcie naszej kuracji. Pamiętajmy, że poza szkodami na osobie przysługuje nam odszkodowanie za utracone korzyści.

Niewykrycie sprawcy wypadku

Zdarza się, iż dochodzenie Policji zostało umorzone z braku wykrycia sprawcy wypadku, lub sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia OC.W takim przypadku gdy doznałeś(łaś) uszczerbku na zdrowiu, aby trzymać zapłatę za krzywdę, po wypadku drogowym należy zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Więcej informacji:

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w zakładzie pracy?

W pierwszej kolejności musimy mieć protokół powypadkowy sporządzony przez naszego pracodawcę.

Wypadek w pracy- do kogo można wnioskować o rekompensatę?

O odszkodowanie za wypadek w pracy, możemy starać się od:

 • ZUS
 • z firmy w której pracujemy (od pracodawcy)
 • wypłatę z ubezpieczenia grupowego PZU i innych ubezpieczeń komercyjnych.

Pamiętajmy, iż o wypłatę z odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu możemy starać się z wielu polis ubezpieczeniowych.

Więcej informacji:

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy?

Jak otrzymać odszkodowanie po pożarze i zalaniu?

W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, kto jest sprawcą szkody, oraz jakie były przyczyny pożaru lub zalania.

Na tej podstawie, mając polisę sprawcy możemy domagać się zwrotu poniesionych nakładów na przywrócenie pomieszczeń do stanu poprzedniego. Niestety w wielu przypadkach należna wypłata odszkodowania jest zaniżona i nie pozwala właścicielowi nieruchomości przywrócić jej do stanu poprzedniego.

Szczegółowe informacje:

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy rolniczej?

Należy pamiętać iż najważniejsze jest prawidłowe zgłoszenie wypadku do ubezpieczalni. Z naszego zgłoszenia szkody musi jasno wynikać, że doznane obrażenia osoby poszkodowanej wynikają z wypadku przy pracy rolniczej. Dlatego przed zgłoszeniem, warto samodzielnie przemyśleć okoliczności zdarzenia, sprawdzić miejsce wypadku, abyśmy nie spotkali się odmową ubezpieczyciela.

Więcej informacji:

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w rolnictwie?

Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu błędu medycznego?

Odszkodowania za błędy medyczne są jednymi z najtrudniejszych do udowodnienia, a sprawy trwają relatywnie długo, dlatego też dowody muszą jednoznacznie wskazywać na winę za spowodowanie błędu.

Więcej informacji:

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

 Uzyskanie odszkodowania powypadkowego z kancelarią ADVOCO

Jeżeli chcesz powierzyć sprawę doświadczonemu zespołowi to u nas możesz liczyć na:

 • bieżącą informację o postępach w Twojej sprawie;
 • wynagrodzenie prowizyjne (czyli płacisz za efekt);
 • specjalistyczną wiedzę prawną i ubezpieczeniową;
 • obsługujemy klientów z całej Polski;

Zadzwoń!

Kancelaria Advoco.