Advoco odszkodowanie po wypadku

Co wpływa na wysokość zadośćuczynienia?

Co wpływa na wysokość kwoty zadośćuczynienia?

W trakcie walki o odszkodowanie każdorazowo staramy się określić następstwa wypadku. Zależą one od konkretnej sytuacji rodzinnej, zawodowej czy społecznej osoby poszkodowanej w wypadku. Każdorazowo bierzemy pod uwagę całość życia danej osoby i wykazujemy, jak dalece zmieniło się ono po wypadku.

Przebieg wypadku a wysokość zadośćuczynienia

Zachowanie się w trakcie wypadku ma duży wypływ na wysokość przyczynienia. Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa w trakcie podróży autem lub wejście na czerwonym świetle na jezdnię wpływa na wysokość zadośćuczynienia. Towarzystwa ubezpieczeniowe często starają się wykazać, iż zachowanie poszkodowanego było nieodpowiednie. Umiejętna argumentacja, posiłkowanie się np. opiniami biegłych powstałymi w sprawie karnej, pozwala na wykazanie przed sądem, iż kwota wypłaconego odszkodowania była zbyt mała.

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość zadośćuczynienia

Uszczerbek na zdrowiu jest kluczowym elementem wysokości odszkodowania, lecz nie zawsze jest elementem decydującym o wysokości tej kwoty. Uszczerbek może sugerować długotrwałość cierpień i konieczność korzystania z pomocy innych osób. Utrata ruchomości stawów, ograniczenia w wykonywaniu czynności dnia codziennego, stanowią ważny element decydujący o wysokości zadośćuczynienia. Każdorazowo należy indywidualnie zbadać sprawę.

Wiek osoby a wysokość zadośćuczynienia

Wiek osoby, która doznała wypadku ma także wpływ na wysokość zadośćuczynienia. Osoby młode, mające przed sobą całe życie, powinny otrzymywać większe kwoty zadośćuczynień. Możemy sobie wyobrazić np. iż utrata czucia w jednym palcu dla młodego pianisty będzie miała o wiele większe znaczenie niż dokładnie taki sam uszczerbek dla emeryta. Analogicznie uszczerbek na zdrowiu wynikający z oszpecenia twarzy, będzie dla młodej dziewczyny o wiele bardziej trudny, niż dla osób w wieku dojrzałym.

Niemożność podjęcia pracy a wysokość zadośćuczynienia

Jeżeli nie możemy podjąć pracy w swoim zawodzie ze względu na wypadek, wtedy zadośćuczynienie powinno być także wyższe.

Zmiana trybu życia po wypadku

W niektórych przypadkach okazuje się, iż po wypadku nie można funkcjonować tak jak wcześniej: poszkodowany wymaga pomocy osób trzecich, czuje się obciążeniem dla bliskich, rodzina musi mu pomagać. W takich sytuacjach powinno się także to wykazać i otrzymać wysokie zadośćuczynienie.

Następstwa niematerialne wypadków a wysokość zadośćuczynienia

Popadnięcie w depresję, przerwanie aktywności w życiu społecznym czy rodzinnym ma duży wpływ na wysokość zadośćuczynienia. Analogicznie niemożność uprawiania sportu, spędzana wolnego czasu w ten sam sposób, jak przed wypadkiem także stanowi element zwiększenia zadośćuczynienia.

Każdorazowo należy odpowiednio udowodnić następstwa wypadku dla danej osoby.

Kancelaria odszkodowawcza Advoco ma duże doświadczenie w wykazywaniu następstw wypadku w wielu obszarach: osobistym, zawodowym, psychicznym czy społecznym. Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *