Wypadek i co dalej? – Odszkodowania powypadkowe

Czy wiem kto jest uznany za sprawcę?

Jest to podstawowe pytanie, ponieważ tylko wtedy będziemy wiedzieli do jakiej firmy ubezpieczeniowej kierować roszczenie o odszkodowanie powypadkowe. Taką informację uzyskamy najczęściej od:

  1. Policjanta, który powinien wskazać nam ubezpieczalnię i numer polisy sprawcy
    Czytaj więcej: Postępowanie Policji po wypadku
  2. Sądu karnego który uznał winę kierowcy w procesie karnym

Może zdarzyć się sytuacja, iż Policji nie uda się ustalić kierującego, który spowodował wypadek. W takich przypadkach otrzymujemy dokument o umorzeniu postępowania.

Gdy sprawca nie posiada polisy OC wtedy poszkodowany otrzyma odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jakie są następstwa wypadku?

Katalog spraw za które przysługuje nam odszkodowanie jest bardzo szeroki i obejmuje:

– straty majątkowe

– straty zdrowotne

– utracone korzyści

Czytaj więcej: Za co możemy uzyskać odszkodowanie po wypadku?

Dokumentacja jest najważniejsza- odszkodowania powypadkowe

W Polsce to poszkodowany musi wykazać swoją stratę, dlatego też należy już od początku pamiętać o zbieraniu wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wypadkiem. Każdy nasz wydatek po wypadku powinien być udokumentowany paragonem lub fakturą, abyśmy mogli otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

Czytaj więcej: Dokumenty po wypadku

 

Złożenie wniosku do ubezpieczyciela

Mając zgromadzone dokumenty nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela. Najczęściej składamy roszczenie telefonicznie, mailem, lub pocztą. Z naszego doświadczenia sugerujemy złożenie dokumentów mailem, ponieważ czas oczekiwanie na infolinii , bądź dotarcia dokumentów pocztą może być wydłużony.

Decyzja ubezpieczyciela- odszkodowania powypadkowe

Ubezpieczyciel powinien odpowiedzieć w ciągu dwóch tygodni. W Polsce z reguły decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach  ubezpieczyciel ma 90 dni na podjęcie decyzji.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela możemy złożyć odwołanie. Następuje wtedy ponowna analiza danej sprawy.

Jeżeli uznajemy, iż decyzja po odwołaniu nie jest dla nas satysfakcjonująca, możemy skierować sprawę do sądu. Odpowiednie pouczenie dla poszkodowanego powinno znajdować się na końcu każdej decyzji ubezpieczeniowej.

Kancelaria Advoco ma wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych. Zapraszamy do kontaktu. Zespół Advoco.