zachowek

Czy można odziedziczyć zachowek?

Zwracając się do nas o pomoc w odszkodowaniach, klienci zainteresowani są często także innymi kwestiami prawnymi. Jedną z nich jest zachowek.

Czym jest zachowek?

Zachowek jest to ustawowa możliwość otrzymania części spadku. Dotyczy ona osób ustawowo określonych jako najbliższe zmarłemu. (małżonek, dzieci, rodzice zmarłego).

Zachowek a testament

Zdarza się, że osoby ustawowo najbliższe nie zostały powołane do spadku i nie było o nich mowy w testamencie, ani też nie otrzymały darowizny za życia zmarłego. Osobom takim przysługuje roszczenie o zachowek.

Komu nie należy się zachowek?

Do zachowku nie ma prawa osoba niegodna czyli osoba która:

  • Dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • Podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu lub mu w tym przeszkodziła
  • Ukryła, zniszczyła podrobiła, przerobiła testament lub też świadomie z takiego testamentu skorzystała.

Osoba wydziedziczona, która postępowała wobec  spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuściła się umyślnego przestępstwa, rażącej obrazy czci, wobec zmarłego lub jego najbliższych, lub też nie uporczywie nie dopełniała obowiązku alimentacyjnego.

Małżonek, jeżeli zmarły uprzednio wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy małżonka, i żądanie to było uzasadnione.

Osoby, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek im przysługujący z mocy ustawy

Czy można odziedziczyć zachowek?

Tak, można odziedziczyć. Dotyczy to osoby, która zmarła i nie zdążyła upomnieć się o należny jej zachowek. Wtedy dziedziczą prawo do zachowku dzieci takiej osoby.

Jak obliczyć jego wartość?

Wysokość zachowku wynosi połowę wartości majątku, jaki by otrzymały osoby w zwykłym dziedziczeniu ustawowym. Więcej, bo 2/3 takiego udziału otrzymują osoby małoletnie oraz trwale niezdolne do pracy.

Termin przedawnienia roszczeń

Przedawnienie roszczeń o zachowek to pięć lat od ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku. Można przerwać bieg przedawnienia poprzez złożenie sprawy do sądu lub innych instytucji powołanych do dochodzenia roszczeń tego typu.

Sprawy spadkowe są skomplikowane i posiadają szereg wyjątków, dlatego też warto każdorazowo skorzystać z porady prawnika, ponieważ każdą ze spraw należy rozpatrzyć indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeden komentarz odnośnie “Czy można odziedziczyć zachowek?

  1. W naszej rodzinie sytuacja była dość skomplikowana, wujek nie pozostawił po sobie testamentu, a my jako najbliższa rodzina byliśmy uprawnieni do otrzymania zachowku, ale nie za bardzo wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Prawnicy z kancelarii Advoco pomogli nam w załatwieniu wszystkich formalności i podeszli do tej sprawy niezwykle delikatnie. Warto im zaufać! Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *