Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Dobrowolne poddanie się karze po wypadku
dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze po wypadku

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze?

Dobrowolne poddanie się karze polega na przyznaniu się przez oskarżonego do winy i wyrażeniu zgody na zaproponowaną przez prokuratora karę. W takim przypadku mamy pewność, że sąd wyda wyrok, na który wyraziliśmy zgodę. Sytuacja taka ma często miejsce w trakcie uzyskiwania odszkodowania po wypadku.

Dobrowolne poddanie się karze polega więc na złożeniu przez oskarżonego wniosku o wydanie przez sąd wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego – co określa art. 387 § 1 Kodeksu Karnego. Z reguły, gdy prokurator składa akt oskarżenia do sądu dołącza do niego wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez sprawcę.

Kiedy sąd uwzględni wniosek?

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze zostanie uwzględniony przez sąd, jeżeli:

  • zostanie złożony przez oskarżonego przed zakończeniem pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej,
  • oskarżonemu grozi kara nieprzekraczająca 15 lat pozbawienia wolności,
  • okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,
  • cele postępowania karnego zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości (czyli sprawca został wykryty i ukarany, sąd wziął pod uwagę prawa pokrzywdzonego, sprawa została sprawnie zakończona),
  • prokurator nie zgłosił sprzeciwu wobec uwzględnienia wniosku oskarżonego,
  • pokrzywdzony nie zgłosił sprzeciwu wobec uwzględnienia wniosku oskarżonego (jeżeli został należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku). 

Jaki jest czas na złożenie wniosku i czy można go cofnąć ?

Zazwyczaj wniosek taki jest składa do sądu prokurator wraz z aktem oskarżenia. Jeżeli wniosek o dobrowolne poddanie się karze został złożony to jego cofnięcie jest możliwe do momentu wydania przez sąd wyroku uwzględniającego ten wniosek.

Czy sąd może zmienić wniosek o dobrowolne poddanie się karze? 

Tak- sąd może uzależnić przyjęcie wniosku o dobrowolne poddanie się karze od dokonania w nim zmian lub porozumienia się z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.  Takie rozwiązanie jest na tyle korzystne, że sąd nie musi od razu całości odrzucać wniosku, ale może zaproponować oskarżonemu zmiany, które ten może uwzględnić. Zatem jeżeli sąd uzna, iż kara jest zbyt mało dolegliwa dla sprawcy może się na nią nie zgodzić. 

Kiedy nie zgadzać się na dobrowolne poddanie się karze?

Dobrowolne poddanie się karze jest rozwiązaniem niosącym duże korzyści. Przede wszystkim, pozwala na szybkie zakończenie postępowania w sądzie. Po drugie, kara, jaką zaproponuje prokurator jest zazwyczaj adekwatna dla oskarżonego oraz pokrzywdzonego. Jeżeli jednak uznajemy iż np. proponowana nawiązka jest zbyt niska możemy wnieść sprzeciw, aby zmodyfikować wniosek.

Wadami dobrowolnego poddania się karze jest brak możliwości warunkowego umorzenia postępowania oraz złożenia apelacji co do wyroku w zakresie dotyczącym kary. Wyłączenie możliwości wniesienia apelacji jest uzasadnione tym, że skoro oskarżony wyraził zgodę na poddanie się określonej karze, nie może później skarżyć takiego rozstrzygnięcia. 

Czy jest to dobre rozwiązanie dla pokrzywdzonego?

Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla pokrzywdzonego. Ponadto w wielu sytuacjach otwiera nam drogę do uzyskania odszkodowania po wypadku w procesie cywilnym o odszkodowanie.

 

Nie wiesz jak postąpić po otrzymaniu pisma z prokuratury lub sądu? Zadzwoń!

Kompetentni prawnicy odpowiedzą na twoje pytania.

Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *