Dochodzenie odszkodowań, odzyskiwanie ubezpieczeń- kancelaria w Warszawie

Dochodzenie odszkodowań polega na uzyskaniu pełnej należnej kwoty za doznane szkody po wypadku.

Kiedy mogą starać się o odszkodowanie?

Czy mogę starać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Zakres odzyskiwania ubezpieczenia zależy od:

 • zakresu polisy, (np. czy jest to polisa OC, grupowa w pracy, majątkowa);
 • terminu, w którym możemy ubiegać się o odszkodowanie;
 • instytucji, do której składamy wniosek o odszkodowanie (np., ZUS, pracodawca, ubezpieczyciel pojazdu lub domu);
 • doświadczenia w odzyskiwaniu ubezpieczeń naszego pełnomocnika;

Co jest potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie?

Jak odzyskać pieniądze z odszkodowania od ubezpieczyciela?

W pierwszej kolejności musimy zebrać odpowiednie dowody. Z reguły po wypadku ponosimy straty majątkowe (uszkodzony samochód, spalone mieszkanie), szkody zdrowotne oraz straty moralne, za które należy się zadośćuczynienie.

Co jest potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Dowody w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Jak udokumentować uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu, dokumentujemy historią leczenia, kartą wypisu ze szpitala, historią leczenia u lekarzy specjalistów, wynikami badań diagnostycznych, zaświadczeniami lekarskimi.   Rachunki za leczenie i rehabilitację.

Jak udokumentować straty majątkowe

W przypadku pojazdów i mienia są to opinie odpowiednich rzeczoznawców, rachunki za zakup danej rzeczy, faktury za naprawę, zaświadczenia o utraconych zarobkach.

Jak udokumentować nasze straty w przypadku śmierci osoby bliskiej

Po wypadkach śmiertelnych: musimy udokumentować nasze straty moralne oraz nasze więzi łączące nas z osobą zmarłą.

Odzyskiwanie odszkodowań zdrowotnych- o co wnioskujemy do ubezpieczyciela?

W zależności od konkretnej sytuacji możemy wnioskować o:

 • odszkodowanie;
 • zadośćuczynienie;
 • rentę;

O jaką kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia możemy walczyć?

Kwota oraz zakres naszego roszczenia każdorazowo zależy od instytucji, do której kierujemy nasz wniosek:

 • w odszkodowaniach z ZUS oraz ubezpieczeniach grupowych z pracy mamy tabelę uszczerbków na zdrowiu, wg której  jest wypłacana odpowiednia kwota;
 • w ubezpieczeniach z polisy OC przy uszczerbkach na zdrowiu, czy też w przypadku zadośćuczynień po śmieci osoby bliskiej, warto sprawdzić ile zasądzały sądy w naszej apelacji w podobnych sprawach;
 • kwota powinna pokrywać naprawę samochodu, domu itp. i przywrócenia go do stanu sprzed wypadku;

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Terminy przedawnienia są bardzo różne liczone, (np. odszkodowanie z ZUS nie przedawnia się). Zasadniczo na uzyskanie odszkodowania po wypadku mamy trzy lub dwadzieścia lat. Jeżeli zatem nie jesteśmy pewni czy nasza sprawa jest dalej aktualna, powinniśmy skontaktować się ze specjalistami w zakresie odszkodowań.

Ile czasu ma firma ubezpieczeniowa na rozpatrzenie wniosku?

Przy polisach z OC sprawcy ubezpieczyciel ma miesiąc na podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania. W bardzo skomplikowanych przypadkach może ten termin zostać przedłużony do 3 miesięcy.

Co zrobić gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić lub zaniżył odszkodowanie ?

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, to powinniśmy złożyć odwołanie (reklamację) od tej decyzji. W odwołaniu należy wskazać jakich elementów naszego roszczenia ubezpieczyciel nie wziął pod uwagę. Jeżeli mamy- np. nowe badania lekarskie, lub opinie rzeczoznawców majątkowych to także powinniśmy je załączyć do naszego odwołania. Jeżeli odwołanie nie przyniesie rezultatu pozostaje nam droga sądowa.

Ile mam czasu na złożenie reklamacji (odwołania) od decyzji ubezpieczyciela?

Ubezpieczyciele najchętniej zamkną sprawę jak najszybciej, jednak my mamy czas do momentu przedawnienia się sprawy.

Ugoda czy sprawa sądowa

Sprawę z ubezpieczycielem można zakończyć na dwa sposoby:

 • polubownie podpisując ugodę
 • kierując sprawę na drogę sądową

Należy jednak pamiętać, że pamiętać iż pochopne podpisanie ugody spowoduje, iż mamy zamkniętą drogę do dalszych roszczeń. Jeżeli uznamy iż ugoda proponowana przez ubezpieczyciela nie jest dla nas optymalna możemy rozważyć założenie sprawy sądowej przeciwko ubezpieczycielowi.

Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Aby złożyć sprawę do sądu musimy najpierw napisać pozew, następnie opłacić wpis sądowy, biegłych, a następnie aktywnie brać udział w rozprawach. W związku ze skomplikowaniem sprawy sugerujemy wynajęcie pełnomocnika, specjalizującego się w odszkodowaniach.

Korzyści z dochodzenia odszkodowania z kancelarią Advoco

Specjalizacja w dochodzeniu odszkodowań

Od ponad piętnastu lat specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań w następujących obszarach:

 • wypadek komunikacyjny (z polis OC i AC)
 • wypadek przy pracy
 • wypadek śmiertelny
 • pożar i zalanie nieruchomości
 • odszkodowania za straty moralne i zadośćuczynienie
 • odszkodowania za represje stalinowskie i komunistyczne
 • odszkodowania za mobbing i naruszenie dóbr osobistych

Każdorazowo staramy się, aby uzyskanie odszkodowania trwało krótko, a wypłaty na rzecz osoby poszkodowanej lub członka rodziny były maksymalnie wysokie.

Bieżąca informacja na każdym etapie postępowania

Jesteś na bieżąco poinformowana/y o przebiegu postępowania, zatem masz aktualną wiedzę, na jakim etapie jest sprawa.

Język prawny zrozumiały dla klientów

Działamy profesjonalnie, a zarazem przystępnie tłumaczymy pisma urzędowe i z kancelarii prawnych osobom, które na co dzień nie mają do czynienia z prawem czy ubezpieczeniami. Powierzając nam sprawę, masz pełną wiedzę „o co chodzi” w otrzymanym piśmie z ubezpieczalni, prokuratury lub adwokata strony przeciwnej.

Wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczej za dochodzenie roszczeń

Nasze honorarium jest wyliczane na bazie uzyskanej kwoty i jest to z reguły prowizja od wygranej kwoty. Zatem wypłacisz je nam, gdy masz efekt naszych działań i nie ponosisz kosztów na prawnika zaraz na początku postępowania.

Obsługujemy klientów na terenie całego kraju

Jesteśmy kancelarią ogólnopolską zatem  prowadzimy sprawy w całym kraju.

Szukasz profesjonalnej kancelarii do obsługi po wypadku?

Skontaktuj się z nami! Mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach o odszkodowania.

Zapraszamy.

Kancelaria Advoco