Dochodzenie odszkodowań- Kancelaria odszkodowawcza Warszawa

Odzyskiwanie odszkodowań od ubezpieczycieli

Odzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela zależy od:

 • Rodzaju wypadku i jego okoliczności
 • Kto jest sprawcą wypadku
 • Z jakiego rodzaju polisy chcemy skorzystać (OC, AC, ZUS, ubezpieczenie rolnika itp.)

Odzyskiwanie odszkodowań z OC

Zazwyczaj myśląc o odszkodowaniach z OC, kojarzymy to z wypadkami samochodowymi. Wywalczenie odszkodowania z OC składa się z dwóch etapów:

 • Postępowania przed firmą ubezpieczeniową (tzw. postępowanie likwidacyjne)
 • Etapu sądowego, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z wypłaty odszkodowania

 

Od kilkunastu lat Advoco zapewnia obsługę osób poszkodowanych zarówno w likwidacji szkody jak i na etapie sądowym. Kancelaria przygotowuje indywidualną ścieżkę postępowania, analizując całokształt sprawy powypadkowej danej osoby.

Odzyskiwanie ubezpieczeń zdrowotnych

Przy ubezpieczaniach zdrowotnych najważniejsze jest wykazanie następstw wypadku poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Nie zapominajmy także o zdrowiu psychicznym oraz udokumentowaniu utraconych szansach życiowych, które spowodował wypadek.

Advoco ma wieloletnie doświadczenie w prawidłowym przedstawianiu następstw wypadku zarówno na etapie korespondencji z ubezpieczalnią, jak i na etapie sporu sądowego. Ponadto umiemy wyszacować należną wartość odszkodowania i zadośćuczynienia, o którą powinniśmy wnioskować do ubezpieczyciela.

Odzyskiwanie odszkodowań z AC

Pamiętajmy, iż polisa AC (autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym i każdy z ubezpieczycieli ma własne definicje zakresu ochrony, terminu zgłoszenia roszczeń, nazw wariantów naprawy (np. warsztatowy, serwisowy) itp. Zatem w pierwszej kolejności musimy sięgnąć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), które te kwestie definiują.

Kancelaria każdorazowo analizuje treść warunków prawnych, na jakich był ubezpieczony pojazd, aby następnie wywalczyć dla klienta należne odszkodowanie.

Dochodzenie odszkodowań po wypadku w pracy

Po wypadku w pracy możemy starać się o odszkodowanie z następujących źródeł:

 • odszkodowanie z ZUS
 • odszkodowanie z polisy OC pracodawcy
 • odszkodowanie z polisy grupowej i innych ubezpieczeń indywidualnych

Życie i zdrowie ludzkie nie ma ceny, zatem możemy ubiegać się o odszkodowania z wielu źródeł.

Advoco każdorazowo analizuje sytuację osoby po wypadku, występując o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawdzając, z jakich źródeł można je uzyskać. Mamy także duże doświadczenie w sporach o odszkodowanie z ZUS.

Dochodzenie odszkodowań po wypadku w rolnictwie

 W wypadku rolniczym najważniejszy jest początek, czyli prawidłowe wskazanie, iż czynność powodująca zdarzenie miała związek z pracą rolniczą. Zatem warto skontaktować się z nami na wczesnym etapie, aby prawidłowo wyszacować następstwa wypadku.

Dochodzenie odszkodowań za błąd medyczny

Aby stwierdzić czy doszło do błędu medycznego, w pierwszej kolejności należy zebrać historię leczenia ze wszystkich placówek medycznych, oraz udokumentować zmiany w naszym życiu, jaki ten błąd spowodował.

Dochodzenie odszkodowań- wieloletnie doświadczenie

Kancelaria Advoco od wielu lat rozwiązuje skomplikowane przypadki ubezpieczeniowe, w których zdobyliśmy wysokie kwoty odszkodowań i zadośćuczynień. Nasze doświadczenie pozwala klientom ze spokojem skoncentrować się na powrocie do zdrowia, zostawiając nam skomplikowane kwestie prawne.

Dochodzenie odszkodowań z kancelarią Advoco

 • W pierwszej kolejności bezpłatnie analizujemy dokumenty klienta
 • Szacujemy na jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie może liczyć osoba poszkodowana
 • Wskazujemy w jaki sposób klient ma wykazać swoje straty- w tym swoje straty moralne i utracone szanse życiowe
 • Oferujemy pełną reprezentację osoby poszkodowanej w sporze z firmą ubezpieczeniową
 • Na bieżąco informujemy o postępach w sprawie
 • Nasze wynagrodzenie jest z reguły wynagrodzeniem prowizyjnym- płacisz tylko za efekt.
 • Pomagamy klientom w całej Polsce

 

Zapraszamy do kontaktu!