dokumenty medyczne

Dokumentacja medyczna po wypadku

Jak uzyskać dokumentację medyczną ze szpitala?

Wychodząc ze szpitala otrzymujemy karę wypisu,  jednak to nie wystarczy, aby uzyskać wysokie odszkodowanie. W wielu przypadkach musimy także otrzymać dokumentację medyczną z archiwum szpitalnego.

Kto ma prawo do uzyskania dokumentacji medycznej

Do dokumentacji medycznej ma dostęp zawsze pacjent. Zazwyczaj przy poważniejszych urazach to osoby bliskie załatwiają formalności związane z odszkodowaniem. Zatem, aby inna osoba miała możliwość odbioru dokumentacji, musi mieć upoważnienie pacjenta.

Upoważnienie dla osoby bliskiej- dokumentacja medyczna po wypadku

Z reguły przy przyjęciu do szpitala, można upoważnić daną osobę do wglądu w nasze dokumenty medyczne. Taki wniosek można także złożyć później – przy składaniu wniosku o nasze akta medyczne.

Gdy stan poszkodowanego wyklucza podpisanie upoważnienia

W najtrudniejszej sytuacji są osoby, które nie mogły złożyć podpisu i upoważnić danej osoby, bo ich stan po wypadku, jest na tyle poważny, iż nie mogą tego uczynić. Wtedy pozostaje droga sądowa pozyskania takich dokumentów (szczególnie w przypadku długotrwałej śpiączki).

Zalecamy zatem, aby w wolnej chwili, napisać taką jednozdaniową zgodę dla osoby bliskiej i schować do szuflady, (nie musi być to zgoda notarialna, aby była respektowana przez szpital).

Co powinno zawierać takie upoważnienie

  • dane osoby, która upoważnia ( imię nazwisko, adres, nr PESEL)
  • dane osoby upoważnionej
  • zakres upoważnienia
  • miejscowość, data, podpis

 Dostęp do dokumentacji medycznej dziecka

Do dokumentacji dziecka ma zawsze dostęp jego przedstawiciel ustawowy. W większości przypadków są to rodzice.

Dostęp do dokumentacji medycznej- zgon osoby poszkodowanej

W przypadku śmierci pacjenta dostęp do jego dokumentacji posiada osoba:

  • upoważniona przez niego za życia
  • przedstawiciel ustawowy
  • osoba bliska

Technicznie- Jak uzyskać dokumentację medyczną ze szpitala?

Należy wypełnić wniosek dostępny na stronie „www” szpitala, a następnie złożyć go w archiwum szpitalnym. Najczęściej na stronie internetowej danego szpitala jest dokładnie opisana procedura składania takiego wniosku oraz odbioru dokumentów. Pamiętajmy, iż jeżeli chcemy osobiście złożyć/odebrać dokumenty w szpitalu to archiwa szpitalne często pracują krócej (najczęściej do godziny 14 lub 15).

Gdy korzystamy z wizyt kontrolnych w szpitalu

Gdy chodzimy na wizyty kontrolne do szpitala, już po samym pobycie na oddziale szpitalnym, czyli korzystamy z przychodni przyszpitalnej, często musimy to dodatkowo zaznaczyć we wniosku o dokumenty.

Wyniki badań, RTG, MRI na płytach CD i DVD- dokumentacja medyczna po wypadku

Wyniki badań są bardzo ważnym elementem uzyskania odszkodowania powypadkowego , ponieważ pozwalają na opiniowanie o stanie zdrowia danej osoby, zatem powinniśmy wnioskować także o te nośniki.

Dostęp do dokumentacji medycznej- płatność za dokumenty

Pierwsza kopia dokumentacji jest bezpłatna, jednak za wszystkie kolejne należy zapłacić.

Czytaj więcej: Jaka dokumentacja jest potrzebna do uzyskania odszkodowania?

 

Kancelaria Advoco ma duże doświadczenie w wykazywaniu następstw wypadków. Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *