Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Czy firma ubezpieczeniowa pokryje rachunki za prywatne leczenie po wypadku?
lekarka za monitorem komuterowym w prywatnym gabinecie

Czy firma ubezpieczeniowa pokryje rachunki za prywatne leczenie po wypadku?

Wszyscy wiemy, że czekanie na wizytę do neurologa, rehabilitację, czy badania diagnostyczne z puli NFZ nierzadko trwa bardzo długo.

Część osób poszkodowanych w wypadkach zdając sobie sprawę, iż długie oczekiwanie na taką wizytę może pogorszyć ich stan zdrowia, decyduje się na świadczenia odpłatne.

Zwrot kosztów leczenia od ubezpieczyciela

Z drugiej strony, podczas wielu procesów o dochodzenie odszkodowań ubezpieczyciele bronią się przed koniecznością zwrotu kosztów leczenia prywatnego, podnosząc, iż poszkodowany mógł korzystać z leczenia w ramach NFZ.

Zwrot kosztów leczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku- odpowiedź ubezpieczycieli

W trakcie procesów na poszkodowanych nakładany był obowiązek wykazania, że szybkie leczenie uniemożliwiały długie kolejki do lekarza, a odwlekanie wizyty pogorszyłoby ich stan zdrowia, w związku z czym musieli skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych w prywatnej placówce. Ubezpieczyciele mimo dowodów przedstawianych przez poszkodowanych, nierzadko wykazują, że w innej miejscowości poszkodowany mógł skorzystać z leczenia w ramach NFZ bez kolejek, więc nie było konieczności korzystania z tego specjalisty itp.

Jednoznaczne stanowisko Sądu Najwyższego

Ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie zawsze dobrowolnie zwracały środki za takie wizyty i wobec niejednolitego orzecznictwa sądów, co do zasadności takich roszczeń, Rzecznik Finansowy zwrócił się z pytaniem do Sądu Najwyższego. Pytanie brzmiało:

Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?

Wydana przez Sąd Najwyższy w dniu 19 maja 2016 roku uchwała, zacznie poprawiła pozycję poszkodowanego w procesie o odszkodowanie. Stanowi ona, że:

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).(Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. III CZP 63/15).

 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że ubezpieczalnia odpowiedzialna za naprawienie szkody, odpowiada również za poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia powypadkowego.

Zatem zgodnie ze stanowiskiem SN ubezpieczyciel powinien zwrócić uzasadnione wydatki poniesione na leczenie.

Jak udokumentować konieczność wydatków na leczenie?

W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o skierowania od lekarzy specjalistów, ponieważ tylko wtedy nasze wydatki mogą zostać uznane za uzasadnione.

Zwrot kosztów leczenia – dokumenty finansowe

Należy pamiętać o udokumentowaniu wydatków– poszkodowany musi udowodnić poprzez dołączenie faktur imiennych, paragonów, biletów i innych dokumentów potwierdzających wydatki na leczenie.

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Chcesz uzyskać pełną kwotę odszkodowania po wypadku?

Zadzwoń!

Kancelaria Advoco ma wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu ubezpieczeń.

Zapraszamy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *