Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Czy firma ubezpieczeniowa pokryje rachunki za prywatne leczenie po wypadku?
lekarka za monitorem komuterowym w prywatnym gabinecie

Czy firma ubezpieczeniowa pokryje rachunki za prywatne leczenie po wypadku?

Zwrot kosztów leczenia od ubezpieczyciela

Wszyscy wiemy, że czekanie na wizytę do neurologa, rehabilitację, czy badania diagnostyczne z puli NFZ nierzadko trwa bardzo długo.

Część osób poszkodowanych w wypadkach zdając sobie sprawę, iż długie oczekiwanie na taką wizytę może pogorszyć ich stan zdrowia, decyduje się na świadczenia odpłatne.

Z drugiej strony, podczas wielu procesów o odszkodowanie po wypadku ubezpieczyciele bronią się przed koniecznością zwrotu kosztów leczenia prywatnego, podnosząc, iż poszkodowany mógł korzystać z leczenia w ramach NFZ.

Zwrot kosztów leczenia z OC- odpowiedź ubezpieczycieli

W trakcie procesów na poszkodowanych nakładany był obowiązek wykazania, że szybkie leczenie uniemożliwiały długie kolejki do lekarza, a odwlekanie wizyty pogorszyłoby ich stan zdrowia, w związku z czym musieli skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych w prywatnej placówce. Ubezpieczyciele mimo dowodów przedstawianych przez poszkodowanych, nierzadko wykazują, że w innej miejscowości poszkodowany mógł skorzystać z leczenia w ramach NFZ bez kolejek, więc nie było konieczności korzystania z tego specjalisty itp.

Jednoznaczna odpowiedź Sądu Najwyższego

Ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie zawsze dobrowolnie zwracały środki za takie wizyty i wobec niejednolitego orzecznictwa sądów, co do zasadności takich roszczeń, Rzecznik Finansowy zwrócił się z pytaniem do Sądu Najwyższego. Pytanie brzmiało:

Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?

Wydana przez Sąd Najwyższy w dniu 19 maja 2016 roku uchwała, zacznie poprawiła pozycję poszkodowanego w procesie o odszkodowanie. Stanowi ona, że:

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).(Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. III CZP 63/15).

 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że ubezpieczalnia odpowiedzialna za naprawienie szkody, odpowiada również za poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia powypadkowego.

Zwrot kosztów leczenia- udokumentowanie wydatków

Należy pamiętać o udokumentowaniu wydatków– poszkodowany musi udowodnić poprzez dołączenie faktur imiennych, paragonów, biletów i innych dokumentów potwierdzających wydatki na leczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *