Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Ile kosztuje wypadek samochodowy społeczeństwo ?
koszty zdarzeń drogowych

Ile kosztuje wypadek samochodowy społeczeństwo ?

Co jakiś czas są przeprowadzane badania, które mają pomóc w ustaleniu wysokości kwot, jakie ponosi dane społeczeństwo, aby pokryć koszty za wypadek samochodowy. Oczywiście trudno jest przeliczyć na pieniądze stres osób bliskich, czy pomoc, nierzadko świadczoną nieodpłatnie osobie, która ucierpiała w wypadku. Możliwe jednak jest obliczenie kosztów materialnych, takich jak koszty akcji ratowniczej, koszty działania Policji i sądów, czy też koszty medyczne związane z dochodzeniem do zdrowia.

Analizując obliczenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów[i], które zostały wykonane pod koniec 2015 roku, możemy zauważyć, że koszty te kształtowały się następująco:

 • koszt jednostkowy ofiary śmiertelnej – 2,05 mln zł;
 • koszt jednostkowy ofiary ciężko rannej – 2,3 mln zł;
 • koszt jednostkowy ofiary lekko rannej – 26,7 tys. zł;
 • koszt jednostkowy wypadku drogowego – 1,02 mln zł,;
 • koszt jednostkowy kolizji drogowej – 40,5 tys. zł.

Jak widzimy, koszty materialne są olbrzymie, gdy policzymy je całościowo. Dlatego też poprawienie warunków bezpieczeństwa na drogach powinno być jednym z najważniejszych zadań społecznych. Należy również dodać, że globalnie koszty wypadków w 2015 roku osiągnęły wysokość 3% PKB, czyli 48,2 mld złotych.

Istotne czynniki w obliczaniu kosztów wypadku ponoszonych przez społeczeństwo

Jakie koszty są brane pod uwagę w powyższym wyliczeniu? Pod uwagę brano następujące ich rodzaje:

– koszty administracyjne;

– koszty medyczne;

– koszty społeczne.

Bardziej szczegółowo możemy je rozbić na:

 • koszty prac wykonanych przez służby policyjne i ratownicze, a w tym: akcja ratownicza Straży Pożarnej, postępowanie Policji, prokuratury i sądów po wypadku, koszty więziennictwa, odszkodowanie dla ofiary;
 • usługi związane z organizacją pogrzebu ofiary wypadku;
 • koszty hospitalizacji osoby rannej;
 • straty materialne: utracona wartość pojazdu i innych strat spowodowanych przez wypadek;
 • straty dla gospodarki kraju: przykładowo wtedy, gdy firma działająca w danym kraju traci pracownika.

Procentowy rozkład powyższych kosztów wygląda następująco:

 1. koszty dla gospodarki z tytułu absencji pracownika (61%)
 2. straty materialne (19%)
 3. koszty administracyjno-operacyjne (16%)
 4. straty niematerialne (3%)
 5. koszty leczenia (1%)

Jak widać, to właśnie utrata poniesiona przez gospodarkę kraju z tytułu braku pracownika jest najbardziej dotkliwa.

Można z tego wywnioskować, iż dbanie o poprawę stanu ofiary wypadku i szybszy powrót do zdrowia takiej osoby – w tym: dostępność wizyt u lekarzy specjalistów (szczególnie neurologów), odpowiednia liczba sesji rehabilitacji odbywających się w odpowiednim czasie, i tym podobne – znacząco zmniejsza koszty poniesione przez gospodarkę w zakresie wypadków drogowych.

W których województwach wypadki kosztują najwięcej?

Najwięcej, bo aż 44% wszystkich kosztów zdarzeń drogowych, miało miejsce w województwie mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Jest to zrozumiałe ze względu na duży ruch pojazdów na tamtych terenach kraju.

Advoco, jako doświadczona kancelaria odszkodowawcza,  pomaga ofiarom wypadków i ich rodzinom. Zapraszamy do kontaktu.

[i] mgr inż. Agata Jaździk-Osmólska, Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2015, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej. Instytut Badawczy Dróg i Mostów  2016r

Jeden komentarz odnośnie “Ile kosztuje wypadek samochodowy społeczeństwo ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *