Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » Do ilu lat po wypadku można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?
termin przedawnienia po wypadku

Do ilu lat po wypadku można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Przedawnienie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie

Termin, przed którego upływem możemy skutecznie starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie nazywa się przedawnieniem.

Od czego zależy termin przedawnienia po wypadku

Każdorazowo przedawnienie odszkodowaniu po wypadku może zależeć od kilku czynników:

 • Jak dawno był wypadek/kolizja;
 • Kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się, kto jest sprawcą;
 • W jakim wieku jest obecnie osoba poszkodowana;
 • Do jakiej instytucji składamy wniosek o odszkodowanie;
 • Czy mamy odpowiedź z ubezpieczalni na nasz wniosek o odszkodowanie;

Zatem już od początku widać, iż ustalenie terminu przedawnienia nie jest takie proste.

Jak liczymy termin przedawnienia po wypadku

 • Kolizja: termin przedawnienia liczymy od momentu, gdy osoba poszkodowana miała wypadek, oraz dowiedziała się, kto jest jego sprawcą – oba te warunki muszą być spełnione łącznie. W takim przypadku przedawnienie to 3 lata, lecz maksymalnie do 6 lat od zdarzenia licząc do końca roku kalendarzowego.
 • Wypadek: w przypadku przestępstwa- czyli zdarzenia skutkującego poważnym uszczerbkiem na zdrowiu (rozstrój zdrowia powyżej 7 dni) wtedy jest to 20 lat od daty wypadku.

Termin przedawnienia po wypadku- sprawca wypadku nieznany

W przypadku gdy Policji nie udało się ustalić sprawcy, terminy przedawnień są takie same jak w przypadku gdy sprawca jest określony. Jeżeli mamy uszczerbek na zdrowiu, a Policja nie znajdzie sprawcy zdarzenia to i tak mamy szansę na odszkodowanie, ponieważ możemy wystąpić o odszkodowanie do UFG.

Czytaj więcej: Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku gdy sprawca jest nieznany?  

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej

Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej przedawnia się zgodnie z opisanymi powyżej zasadami dla wypadku i przestępstwa, czyli po 20 latach.

Osoba małoletnia- przedawnienie po wypadku

Osoba, która w momencie wypadku miała mniej niż 18 lat, może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie do 2 lat od uzyskania pełnoletności.

Jaki jest czas na złożenie wniosku o odszkodowanie do ZUS- termin przedawnienia

Jeżeli staramy się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy, wtedy nasze roszczenie nie przedawnia się, zatem w każdym momencie możemy wnioskować o należne nam odszkodowanie.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z ZUS

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia na życie

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia na życie przedawnia się z upływem 3 lat.

Odszkodowanie za błąd medyczny

 • Jeżeli, chcemy ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, wtedy mamy 1 rok przedawnienia
 • Jeżeli, ubiegamy się o odszkodowanie za błąd medyczny od placówki medycznej, wtedy mamy 3 lata przedawnienia.
 • Jeżeli sprawca błędu medycznego zostanie skazany przez sąd karny, wtedy przedawnienie wynosi 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Czytaj więcej: Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Przerwanie biegu przedawnienia- przedawnienie po wypadku

Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, iż „kasuje się” dotychczasowy upływ czasu na uzyskanie odszkodowania. Termin, w jakim można dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia liczymy wtedy od początku.

Co przerywa bieg przedawnienia

 • Zgłoszenie wniosku o odszkodowanie do ubezpieczalni/decyzja ubezpieczyciela- nawet jeżeli jest to decyzja odmowna;
 • Złożenie sprawy do sądu w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie i zadośćuczynienie;

Czytaj więcej: Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Przykłady:

 • Pan Krzysztof miał kolizję samochodową i otrzymał odszkodowanie z ubezpieczalni. Nie zgadza się z wysokością wypłaty za uszkodzone auto, zatem ma jeszcze 3 lata od decyzji ubezpieczyciela, aby wystąpić do sądu o odszkodowanie;
 • Siostra zmarłego w wypadku wystąpiła o odszkodowanie i zadośćuczynienie i otrzymała decyzję odmowną z firmy ubezpieczeniowej. Ma zatem kolejne 20 lat na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia w sądzie cywilnym od daty tej decyzji.

Kiedy złożyć wniosek do firmy ubezpieczeniowej z OC sprawcy

Wniosek do ubezpieczalni powinniśmy złożyć, gdy będziemy mieli komplet dokumentów pozwalający na określenie wysokości odszkodowania. Jednak nie powinniśmy zwlekać. Im później złożymy wniosek o odszkodowanie czy zadośćuczynienie, tym trudniej będzie przypomnieć sobie następstwa wypadku i skompletować dokumentację powypadkową. Pamiętajmy, iż sąd w wyrokowaniu, także bierze pod uwagę, ile lat minęło od wypadku.

Czytaj więcej: Dokumentacja niezbędna do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia

Kiedy złożyć wniosek o odszkodowanie z polisy AC i innych polis komercyjnych

W przypadku polisy AC oraz innych polis komercyjnych (np. w przypadku ubezpieczeń nieruchomości), każdorazowo należy sprawdzić w warunkach ubezpieczenia jaki jest termin, w którym powinniśmy zgłosić sprawę ubezpieczycielowi. Zazwyczaj jest to nie dłużej niż kilka dni od zdarzenia.

Czytaj więcej: Odszkodowania z polisy AC 

Kancelaria Advoco jako doświadczona firma odszkodowawcza ma wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień.

Jeżeli nie wiesz jak wyliczyć termin przedawnienia, to zapraszamy do bezpłatnej weryfikacji terminu Państwa sprawy.

Zapraszamy do kontaktu. Zespół Advoco.

 

Jeden komentarz odnośnie “Do ilu lat po wypadku można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *