Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » Do ilu lat po wypadku można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?
termin przedawnienia po wypadku

Do ilu lat po wypadku można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Co to znaczy „przedawnienie roszczeń”?

Termin, przed którego upływem możemy skutecznie starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie nazywa się przedawnieniem.

Od czego zależy termin przedawnienia po wypadku?

Każdorazowo przedawnienie odszkodowaniu po wypadku może zależeć od kilku czynników:

  • Jak dawno był wypadek/kolizja;
  • Kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się, kto jest sprawcą;
  • W jakim wieku jest obecnie osoba poszkodowana;
  • Do jakiej instytucji składamy wniosek o odszkodowanie;
  • Czy mamy odpowiedź z ubezpieczalni na nasz wniosek o odszkodowanie;

Zatem już od początku widać, iż ustalenie terminu przedawnienia nie jest takie proste.

Termin przedawnienia po wypadku samochodowym

Kolizja- termin przedawnienia

termin przedawnienia liczymy od momentu, gdy osoba poszkodowana miała wypadek, oraz dowiedziała się, kto jest jego sprawcą – oba te warunki muszą być spełnione łącznie. W takim przypadku przedawnienie to 3 lata, lecz maksymalnie do 6 lat od zdarzenia licząc do końca roku kalendarzowego.

Wypadek- termin przedawnienia

w przypadku przestępstwa- czyli zdarzenia skutkującego poważnym uszczerbkiem na zdrowiu (rozstrój zdrowia powyżej 7 dni), wtedy jest to 20 lat od daty wypadku.

Sprawca wypadku jest nieznany

W przypadku gdy Policji nie udało się ustalić sprawcy, terminy przedawnień są takie same jak w przypadku gdy sprawca jest określony.

Po śmierci osoby bliskiej w wypadku

Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej przedawnia się zgodnie z opisanymi powyżej zasadami dla wypadku i przestępstwa, czyli po 20 latach.

Osoba małoletnia

Osoba, która w momencie wypadku miała mniej niż 18 lat, może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie do 2 lat od uzyskania pełnoletności.

Termin przedawnienia po wypadku w pracy

Odszkodowanie z ZUS

Jeżeli staramy się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy, wtedy nasze roszczenie nie przedawnia się, zatem w każdym momencie możemy wnioskować o należne nam odszkodowanie.

Odszkodowanie od pracodawcy

W takim przypadku przedawnienie to 3 lata, lub 20 lat jeżeli wypadek został uznany za przestępstwo.

Odszkodowanie z ubezpieczenia grupowego i na życie

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia grupowego oraz ubezpieczeń na życie przedawnia się z upływem 3 lat.

Przedawnienie odszkodowania za błąd medyczny

Odszkodowanie przed Wojewódzką Komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych

Jeżeli, chcemy ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, wtedy mamy 1 rok przedawnienia.

Odszkodowanie od placówki medycznej

Jeżeli, ubiegamy się o odszkodowanie za błąd medyczny od placówki medycznej, wtedy mamy 3 lata przedawnienia. Jeżeli sprawca błędu medycznego zostanie skazany przez sąd karny, wtedy przedawnienie wynosi 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Kiedy złożyć wniosek do firmy ubezpieczeniowej z OC sprawcy?

Wniosek do ubezpieczalni powinniśmy złożyć, gdy będziemy mieli komplet dokumentów pozwalający na określenie wysokości odszkodowania. Jednak nie powinniśmy zwlekać. Im później złożymy wniosek o odszkodowanie czy zadośćuczynienie, tym trudniej będzie przypomnieć sobie następstwa wypadku i skompletować dokumentację powypadkową. Pamiętajmy, iż sąd w wyrokowaniu, także bierze pod uwagę, ile lat minęło od wypadku.

Kiedy złożyć wniosek o odszkodowanie z polisy AC ?

W przypadku polisy AC oraz innych polis komercyjnych (np. w przypadku ubezpieczeń nieruchomości), każdorazowo należy sprawdzić w warunkach ubezpieczenia jaki jest termin, w którym powinniśmy zgłosić sprawę ubezpieczycielowi. Zazwyczaj jest to nie dłużej niż kilka dni od zdarzenia.

Przerwanie biegu przedawnienia- co to znaczy?

Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, iż „kasuje się” dotychczasowy upływ czasu na uzyskanie odszkodowania. Termin, w jakim można dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia liczymy wtedy od początku.

Co przerywa bieg przedawnienia

  • Zgłoszenie wniosku o odszkodowanie do ubezpieczalni/decyzja ubezpieczyciela- nawet jeżeli jest to decyzja odmowna;
  • Złożenie sprawy do sądu w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie i zadośćuczynienie;

Czytaj więcej: Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Przykłady:

  • Pan Krzysztof miał kolizję samochodową i otrzymał odszkodowanie z ubezpieczalni. Nie zgadza się z wysokością wypłaty za uszkodzone auto, zatem ma jeszcze 3 lata od decyzji ubezpieczyciela, aby wystąpić do sądu o odszkodowanie;
  • Siostra zmarłego w wypadku wystąpiła o odszkodowanie i zadośćuczynienie i otrzymała decyzję odmowną z firmy ubezpieczeniowej. Ma zatem kolejne 20 lat na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia w sądzie cywilnym od daty tej decyzji.

Dochodzenie odszkodowania z kancelarią Advoco

Kancelaria Advoco jako doświadczona firma odszkodowawcza ma wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień.

Nie wiesz czy możesz jeszcze się starać o odszkodowanie po wypadku?

Zadzwoń!

Bezpłatnie zweryfikujemy Twój termin przedawnienia.

Zapraszamy. Zespół Advoco.

 

Jeden komentarz odnośnie “Do ilu lat po wypadku można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *