Jak biegli badają sprawę wypadków drogowych?

Wypadek drogowy, choć z definicji jest zdarzeniem spowodowanym nieumyślnie, może nieść za sobą bardzo poważne i dotkliwe konsekwencje. Sprawę często utrudnia fakt, że zarówno dla sprawców, jak i ofiar, wypadek często oznacza pierwszy w życiu kontakt z prawem i postępowaniem przed sądem.

Po wypadkach drogowych najczęściej prowadzone są sprawy karne, sprawy wykroczeniowe oraz sprawy o odszkodowanie. Jednym z najważniejszych elementów, od których zależy późniejsza decyzja sądu, co do stopnia winy sprawcy, jest opinia biegłego specjalizującego się w badaniu wypadków drogowych, która pozwoli ustalić faktyczny przebieg zdarzenia.

Badania wypadków drogowych prowadzone są w dwóch kierunkach: kryminalistycznym i technicznym. Badania kryminalistyczne mają na celu zabezpieczenie i udokumentowanie śladów, które mogą pomóc wyjaśnić, w jaki sposób powstały uszkodzenia oraz jakie były okoliczności i przebieg wypadku.

Badania techniczne natomiast prowadzi się przede wszystkim w celu określenia stanu pojazdu po wypadku. Dzięki nim biegły może ustalić między innymi przyczyny i przebieg zdarzenia oraz określić stan techniczny pojazdu przed i po wypadku. Badania techniczne pozwalają także na ustalenie, czy stan pojazdu miał wpływ na przebieg wypadku, jak również określenie, czy zdarzenia można było uniknąć.

Co bardzo istotne, kryminalistyczna rekonstrukcja wypadku, która opiera się na śladach powstałych w wyniku zdarzenia, w znacznym stopniu uzależniona jest od liczby oraz jakości zebranych dowodów materialnych. Dowody, zabezpieczane i gromadzone przez policję oraz prokuraturę, często decydują o późniejszym rozstrzygnięciu sądu.

Biegły sporządza opinię na podstawie akt sprawy, w tym protokołu oględzin oraz szkiców z miejsca wypadku, protokołów badań pojazdu oraz protokołów przesłuchań. Warto jednak dodać, że w sprawach wypadków drogowych badania mogą być przeprowadzane przez biegłych różnych specjalności. W praktyce oznacza to, że w wydaniu opinii może brać udział także biegły z zakresu medycyny sądowej, biologii czy metaloznawstwa.

Nasza Kancelaria Advoco, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w pierwszej kolejności dąży do wypłaty chociaż minimalnej kwoty odszkodowania powypadkowego, z której można pokryć koszty dalszego leczenia. Na dalszym etapie postępowania Kancelaria Advoco również występuje w imieniu klienta i dąży do wypłaty maksymalnego odszkodowania.

Każdą sprawą zajmujemy się w sposób kompleksowy, bazując na specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i ubezpieczeń oraz wieloletnim doświadczeniu. Reprezentując Klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i sądami, zdejmujemy z jego barków ciężar dopełniania formalności, dzięki czemu może on poświęcić wszystkie siły na powrót do zdrowia.

Pozdrawiamy, Advoco.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.