opinia biegłego- samochód stoi w nocy w poprzek drogi obok osoba

Jak biegli badają sprawę wypadków?

Opinia biegłego – pomoc w odszkodowaniach

Wypadek niesie za sobą poważne konsekwencje, także dlatego, że opinia biegłego jest kluczowa dla dalszego przebiegu spraw prawnych. Stres poszkodowanych zwiększa się, ponieważ często oznacza pierwszy w życiu kontakt z postępowaniem przed sądem i to w czasie, gdy osoby te powinny skupić się na dochodzeniu do zdrowia.

Po wypadku drogowym, w pierwszej kolejności prowadzone jest postępowanie karne, pozwalające na ustalenie sprawcy, a następnie dochodzenie odszkodowania. Jednym z najważniejszych czynników, w tym ustalenie winy sprawcy, jest opinia biegłego specjalizującego się w badaniu wypadków drogowych.

Badania wypadków drogowych- pomoc w odszkodowaniach

Weryfikacja zdarzeń drogowych prowadzona jest w dwóch kierunkach: kryminalistycznym i technicznym. Badania kryminalistyczne mają na celu analizę zabezpieczonych i udokumentowanych śladów, które mogą pomóc wyjaśnić, jakie były okoliczności i przebieg wypadku. Analizuje się elementy widoczności, ukształtowania terenu, kończąc na zachowaniu i reakcji kierujących.

Zebranie dowodów materialnych- opinia biegłego

Przy poważnych wypadkach jest przeprowadzana także wizja lokalna, aby na miejscu przekonać się co do warunków panujących w miejscu zdarzenia. Wizja lokalna pozwala także na weryfikację i analizę odebranych uprzednio zeznań świadków. Co bardzo istotne, kryminalistyczna rekonstrukcja wypadku, opierając się na śladach powstałych w wyniku zdarzenia, w znacznym stopniu uzależniona jest od liczby oraz jakości zebranych dowodów materialnych. Jeżeli dowody te są słabe, bo np. ślady hamowania zmyła burza, lub też nie było świadków zdarzenia, to i opinia nie będzie miała mocnych podstaw. A są to elementy decydujące o późniejszym rozstrzygnięciu sądu. Badania techniczne natomiast prowadzi się w celu określenia technicznego stanu pojazdu. Specjalista stara się określić czy stan pojazdu miał wpływ na przebieg wypadku.

Sporządzenie dokumentu opinii- pomoc w odszkodowaniach

Biegły sporządza opinię na podstawie akt sprawy, w tym protokołu oględzin, szkiców, protokołów badań pojazdu oraz protokołów przesłuchań. Warto dodać, że w sprawach wypadków drogowych badania mogą być przeprowadzane przez biegłych różnych specjalności. W praktyce oznacza to, że w wydaniu opinii może brać udział także biegły z zakresu medycyny sądowej, biologii czy metaloznawstwa.

Podsumowując, warto zaangażować prawnika od odszkodowań, który na bieżąco reaguje, gdy okazuje się, że opinia jest niekorzystna dla osoby poszkodowanej. Opinia ta ma duży wpływ na wysokość odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *