Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » zadośćuczynienie, odszkodowanie za straty moralne » Jak napisać opis przeżyć wewnętrznych po śmierci bliskiej osoby w wypadku?
opis przeżyć wewnętrznych po śmierci osoby bliskiej

Jak napisać opis przeżyć wewnętrznych po śmierci bliskiej osoby w wypadku?

W sytuacji, w której dla najbliższych osób przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej, wynika z przepisów prawa cywilnego, musimy prawidłowo wykazać nasze relacje z osobą zmarłą. Poniżej znajdują się wskazówki, co zawrzeć w takim opisie, oraz jak go skonstruować.

Elementy formalne

Odręcznie czy na  komputerze?

Nie ma różnicy, czy opis będzie napisany odręcznie, czy na komputerze. Ważne, aby był on czytelny i schludny.

Data

W widocznym miejscu (na górze strony lub obok podpisu) warto zamieścić datę sporządzenia dokumentu.

Podpis

Podpis musi być odręczny i czytelny.

Czy koniecznie oryginał?

Zaleca się dostarczanie oryginałów dokumentów. Jednak w niektórych sytuacjach dopuszczalna jest kopia (np. podczas przesyłania dokumentów pocztą elektroniczną). W takiej sytuacji możemy dosłać oryginały później, aby rzetelność dokumentu nie budziła wątpliwości.

O czym pisać?

Rodzaj relacji które istniały z osobą bliską

Powinniśmy opisać rodzaj łączącej nas relacji (np. małżonek, dziecko, rodzic, partner, przyjaciel), oraz jak długo trwała znajomość. W jakiej formie miały miejsce nasze kontakty, oraz jak były one częste? (np. Jak często spotykaliśmy się?, Jak często rozmawialiśmy telefoniczne lub za pomocą komunikatorów w social mediach?).

Rola w naszym  życiu

Należy wskazać, jaką rolę odgrywała zmarła osoba w naszym życiu: czy pomagała w codziennym życiu, pomagała finansowo, była wsparciem psychicznym?

Zmiana po śmierci osoby bliskiej

Powinniśmy napisać, jak zmieniło się nasze życie po śmierci bliskiej osoby, czy nastąpiło pogorszenie naszej sytuacji życiowej (ten element jest istotny w przypadku starania się o odszkodowanie). Warto wspomnieć, jeżeli nastąpiła potrzeba skorzystania z pomocy specjalistów (psychologów, psychiatrów) oraz przyjmowania leków.

Niewiadoma przyszłość- zmiana planów życiowych

Należy wykazać, iż śmierć osoby bliskiej ma wpływ na naszą przyszłość. Np. czy w związku ze śmiercią bliskiej osoby, musieliśmy zmienić nasze plany życiowe? Czy w związku ze śmiercią osoby bliskiej zachodzi potrzeba np. przeprowadzki do rodziców? Czy musimy zmienić lub podjąć dodatkową pracę?

Załączniki

Do opisu przeżyć warto dodać załączniki. Mogą to być np. wspólne zdjęcia czy filmy. W przypadku konieczności korzystania z porad specjalistów, ważnym dokumentem będą zaświadczenia o korzystaniu z porad psychologa, psychiatry, recepty na leki przeciwdepresyjne itp.

Jeżeli staramy się o odszkodowanie, warto załączyć faktury potwierdzające konieczne wydatki oraz inne dokumenty wskazujące na pogorszenie sytuacji życiowej.

Weryfikacja przeżyć przez ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel, przed wypłatą kwoty pieniężnej, będzie uważnie czytał nasz dokument, aby sprawdzić jaka kwota będzie stanowiła odpowiednią rekompensatę.

Wizytator ubezpieczyciela w miejscu zamieszkania rodziny

W większości przypadków, ubezpieczyciel dodatkowo wysyła pracownika do rodziny osoby zmarłej, aby na miejscu przekonać się, czy należy się rekompensata po wypadku osoby bliskiej.

Opis przeżyć wewnętrznych a sprawa w sądzie

Opis przeżyć jest także podstawą do napisania pozwu o odszkodowanie po wypadku. W przypadku sprawy sądowej będziemy musieli opowiedzieć zwarte w nim kwestie na sali sądowej. Ponadto złożony  dokument, staje się jednym z dowodów  zawartych  w dokumentach z postępowania likwidacyjnego.

Nie tylko formalne pokrewieństwo ma znaczenie

Pamiętać należy, że o bliskości relacji nie decyduje pokrewieństwo, ale faktyczna relacja pomiędzy osobami. Oznacza to, że istotna jest relacja emocjonalna pomiędzy zmarłym a osobą starającą się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie różnice

Odszkodowanie, opisane w art. 446 § 3 KC, przyznawane jest w sytuacji, w której w wyniku śmierci bliskiej osoby nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osoby bliskiej. Może to być jednak także pogorszenie, które może nastąpić w przyszłości. (np. Zmiana pracy na gorzej płatną, lecz za to bliżej domu).

Zadośćuczynienie natomiast przyznawane jest za krzywdę, jakiej doznały bliskie osoby, czyli za ból i cierpienie (art. 446 § 4). Z uwagi na szczególny charakter, zadośćuczynienia jest trudne do wyliczenia, zatem też istotne jest, aby w odpowiedni sposób napisać opis taki opis przeżyć.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w jednym dokumencie

Odszkodowanie prawnie nie jest tym samym, co zadośćuczynienie, zatem możemy dochodzić je łącznie w jednym wniosku, bądź tylko jedno z nich, w zależności o sytuacji.

Zadośćuczynienie po ciężkim uszkodzeniu ciała- zerwanie więzi rodzinnej

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie, do Kodeksu Cywilnego został dodany przepis umożliwiający przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ma to miejsce w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej.

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Nie wiesz jak napisać opis przeżyć po wypadku?

Zadzwoń!

Mamy duże doświadczenie w pomocy rodzinom po śmierci osoby bliskiej.

Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *