Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » kancelaria odszkodowawcza, prawnik » Jak napisać zażalenie na postępowanie prokuratury?
jak napisać zażalenie na postępowanie prokuratury

Jak napisać zażalenie na postępowanie prokuratury?

Jeżeli nie zgadzamy się na umorzenie dochodzenia wobec sprawcy wypadku, możemy zaprotestować. Taki protest nazywa się zażaleniem na postępowanie prokuratury.

Zażalenie na postępowanie prokuratury – wzór

Treść zażalenia na postępowanie prokuratury można zobrazować w krótkim schemacie:

– co zarzucamy,

– dlaczego nie zgadzamy się z postanowieniem,

– o co wnioskujemy.

Nagłówek pisma i zarzuty

Po pierwsze, w piśmie należy oznaczyć datę, adresata oraz nadawcę. Co do zasady, jak stanowi art. 465 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego, na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Chodzi tutaj o sąd właściwy ze względu na miejsce, w którym doszło do zdarzenia, np. miejsce wypadku samochodowego. Ważnym elementem jest napisanie sygnatury sprawy.

Wzór prawidłowo przygotowanego nagłówka zażalenia

………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania nadawcy)

Sąd ………….. w ………………..

…………………………………

(wydział)

.………………………………..

.………………………………..

(adres) 

Za pośrednictwem:

Prokurator ………………………….

(imię i nazwisko prokuratora)

Prokuratura …………. w ………………….

………………………………….

(adres)

Sygn. akt: …

Zażalenie na … 

Zarzuty 

Poniżej prawidłowo przygotowanego nagłówka, należy wskazać, jaką decyzję chcemy zaskarżyć oraz dlaczego z nią się nie zgadzamy. Przykładowo, w sytuacji umorzenia dochodzenia, możemy zarzucić, że prokurator nie wziął pod uwagę złożonych przez nas dowodów (jeżeli faktycznie tak było), nie przesłuchał wszystkich świadków itp.

Czego się domagamy

Po wskazaniu czynności, które zaskarżamy, w prawidłowo przygotowanym zażaleniu trzeba przedstawić nasze żądania, czyli czego się domagamy. Przykładowo, w przywołanym już postanowieniu o umorzeniu dochodzenia można wskazać, że domagamy się uchylenia postanowienia. Ewentualnie można wnosić również o przeprowadzenie dodatkowych czynności, np. dopuszczenia dodatkowego dowodu z opinii biegłego itp.

Uzasadnienie zażalenia na postępowanie prokuratury

Uzasadnienie zażalenia jest rozwinięciem wskazanych wcześniej zarzutów. W jego treści trzeba po kolei odnieść się do każdego z naszych zarzutów oraz krótko uzasadnić swoje zdanie. Ważne jest, aby zarówno zarzuty, jak i ich uzasadnienie pozostawały w związku ze sobą. W takim przypadku najlepiej jest po kolei opisywać poszczególne zarzuty, aby żaden z nich nie został pominięty.

Pismo trzeba podpisać własnoręcznie, czytelnym podpisem.

Załączniki

Jeżeli wnosimy zażalenie na postanowienia prokuratora kończące postępowanie, czyli np. o umorzeniu dochodzenia, do pisma dołączamy podpisany drugi składanego egzemplarz naszego zażalenia.

W jakim terminie należy złożyć zażalenie na postępowanie prokuratury?

Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, kiedy zostało ogłoszone postanowienie, które chcemy zażalić lub od dnia doręczenia nam pocztą takiego postanowienia. Zażalenie należy złożyć osobiście lub wysłać je pocztą. Ważne jest, że bierze się pod uwagę datę nadania pisma na poczcie. Oznacza to, że nawet jeżeli nadamy pismo ostatniego możliwego dnia, będzie ono uznane za złożone w terminie.

Nie wiesz jak wykazać swoje racje po wypadku?

Zadzwoń!

Advoco ma duże doświadczenie w odzyskiwaniu odszkodowań nawet w trudnych przypadkach.

Zapraszamy.

 

 

 

 

8 komentarzy odnośnie “Jak napisać zażalenie na postępowanie prokuratury?

  1. Wysyła Pani do prokuratury (na kopercie), natomiast sprawę zasadności umorzenia będzie rozstrzygał sąd.

   1. Witam , Czy mogę wysłać zażalenie do prokuratury drogą mailową przez profil zaufany? Mieszkam za granicą i nie mam możliwości zmieścić się w 7 dni aby dostarczyć pismo osobiście a poczta zajmie ponad 7 dni.

    1. Proszę kierować się pouczeniem umieszczonym na końcu pisma. Zgodnie z art 165 kpc jeżeli złoży Pan na zażalenie na poczcie w Polsce lub w kraju UE, wtedy liczy się data stempla pocztowego(nadania).

 1. jak mam złożyć zażalenie jeśli muszę najpierw napisać wniosek o wgląd w akta i na odpowiedź o ewentualną zgodę którą jeśli dostanę to za ok 3 dni. Przecież minie czas na złożenie zażalenia?

 2. Co w wypadku kiedy sprawa jest zawieszona a prokuratura nie wykonuje rzadnych czynności? Dokumenty wędrują od prokuratury rejonowej do ogręgowej i z powrotem. Rejonowa nie dość władna by pociągnąć sprawę a okręgowa najchętniej by ją zamknęła. Jakie działania można podjąć?

  1. W takim przypadku możemy czekać aż ustalą, lub aby przyspieszyć- umówić się na bezpośrednią rozmowę z kierownikami tych instytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *