mężczyzna piszący odwołanie od decyzji odmowy odszkodowania

Odmowa odszkodowania- odwołanie

Odwołanie od decyzji odmowy odszkodowania

Napisanie odwołania od decyzji odmowy odszkodowania zależy, po pierwsze od tego, kto jest adresatem naszego pisma o odszkodowanie (ZUS, firma ubezpieczeniowa, ewentualnie pracodawca). Po drugie od tego, co dana instytucja napisała w odpowiedzi na nasze roszczenie.

Odwołanie od decyzji z ZUS

Odwołujemy się od decyzji z ZUS zazwyczaj po wypadku w pracy.  W piśmie z ZUS jest napisane, jakie dokumenty należy dostarczyć, aby ubezpieczalnia uznała nasze racje. Czasem zdarza się, iż lekarz orzecznik nie weźmie pod uwagę wszystkich urazów, które mieliśmy po wypadku i przez to zaniży nam wypłatę odszkodowania. Pamiętajmy, że uszczerbki na zdrowiu sumują się. Jeżeli w naszym mniemaniu nie wszystkie urazy zostały wzięte pod uwagę, wtedy należy pójść do naszego lekarza. Konsultacja taka pomoże w ustaleniu, jaki mamy uszczerbek na zdrowiu. Na jej podstawie możemy złożyć odwołanie od decyzji odmowy wypłaty odszkodowania. Na odwołanie mamy miesiąc od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się do oddziału ZUS, lecz jest rozpatrywane przez Sąd Rejonowy Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Takie postępowanie sądowe jest wolne od opłat.

Odwołanie od decyzji odmowy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej

Odwołanie takie jest trudniejsze niż odwołanie od decyzji z ZUS, ponieważ może dotyczyć wielu elementów. Firma może wnioskować np. o dosłanie dokumentów, doprecyzowanie kwestii dotyczących okoliczności wypadku, zeznań świadków, czy też opinii biegłych. Wiele z tych elementów miało miejsce na etapie postępowania karnego nad sprawcą wypadku. Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie chce przyjąć odpowiedzialności za wypadek, to jest to najtrudniejsza sprawa. Aby temu zapobiec należy aktywnie działać właśnie na etapie postępowania karnego. Zdarza się, że firma ubezpieczeniowa wyolbrzymia potrzeby dowodowe. Istnieją przypadki, że ubezpieczalnia żąda przesłania rachunków za sprawowanie opieki nad osobą poszkodowaną w wypadku. Praktyką jest że większością osób po wypadkach w Polsce opiekuje się rodzina. Inna ubezpieczalnia żąda wykazania, że nie można było dostać się do specjalisty w ramach NFZ w terminie niezbędnym do prawidłowego leczenia. Często klienci nie wiedząc co zrobić, oraz nie znając podejścia sądów w tych kwestiach, nie umieją odpowiednio umotywować swojej racji.

Podsumowując: najlepiej od samego początku rozważyć zaangażowanie w sprawę prawników od odszkodowań, ponieważ tylko dopilnowanie sprawy pozwoli na wypłatę należnego odszkodowania.

Specjaliści Advoco chętnie przeanalizują Państwa sytuację i doradzą co zrobić.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *