Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie za wypadek w pracy » Jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy po wypadku w pracy?
odszkodowanie od pracodawcy po wypadku w pracy

Jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy po wypadku w pracy?

 

Gdy kwota wypłaty odszkodowania z ZUS nie pokrywa naszych strat, warto rozważyć wystąpienie z roszczeniem uzupełniającym do pracodawcy.

Kto płaci odszkodowanie po wypadku w pracy?

Po wypadku w pracy możemy starać się o odszkodowanie łącznie z:

 • ZUS
 • z posiadanej polisy grupowej i indywidualnej
 • od pracodawcy

Życie i zdrowie nie ma ceny, zatem możemy skorzystać ze wszystkich posiadanych polis.

Najczęstsze przyczyny wypadków

Statystyczny pracownik najczęściej doznaje urazów kończyn lub głowy przez uderzenie w ruchomy lub nieruchomy obiekt.*

Kiedy pracodawca odpowiada za wypadek?

Katalog spraw za które odpowiada pracodawca jest bardzo szeroki i zależy od specyfiki pracy w danej firmie: zaczynając od zapewnienia odpowiednich szkoleń BHP, kończąc na dopuszczeniu do użytkowania maszyny z uszkodzonymi osłonami. Każda sytuacja powypadkowa jest inna, zatem jeżeli chcesz sprawdzić czy także Tobie należy się odszkodowanie od pracodawcy – zadzwoń!

Ile wynosi odszkodowanie od pracodawcy?

Odszkodowanie od pracodawcy zależy od następstw wypadku i możemy przyjąć, iż są one zbliżone do wielkości zasądzanych przez sądy po wypadkach samochodowych z polis OC sprawcy. Należy jednak pamiętać, iż odszkodowanie od pracodawcy będzie pomniejszone o wypłatę z ZUS, który w pierwszej kolejności wypłaca odszkodowanie.

Wypadek śmiertelny a odszkodowanie od pracodawcy

Po wypadku śmiertelnym każdorazowo jest wszczynane postępowanie prokuratorskie, które bada przyczyny wypadku oraz jego następstwa.

Po wypadku śmiertelnym o odszkodowanie od pracodawcy może ubiegać się cała rodzina zmarłego- żona i dzieci oraz rodzice i rodzeństwo.

Jakie dokumenty do odszkodowania od pracodawcy?

Dokumenty od pracodawcy

 • Protokół powypadkowy wraz załącznikami

Dokumenty od lekarza

 • karta wypisu/historia leczenia ze szpitala;
 • historia leczenia w przychodni u lekarzy specjalistów;
 • historia leczenia z poradni zdrowia psychicznego;
 • opisy badań diagnostycznych (RTG, TK, MRI)
 • skierowania na badania i rehabilitacje;
 • opinie i zaświadczenia lekarskie;
 • potwierdzenia odbycia rehabilitacji;
 • zwolnienia lekarskie;

Rachunki

 • rachunki za lekarstwa;
 • rachunki za pomoce ortopedyczne i rehabilitacyjne;
 • rachunki za badania diagnostyczne (np. rezonans magnetyczny);
 • rachunki za wizyty u lekarzy specjalistów (np. u ortopedy, neurologa, psychiatry);
 • rachunki za wyżywienie gdy osoba poszkodowana wymaga specjalnej diety;
 • rachunki za opiekę nad osobą poszkodowaną;
 • rachunki za dojazdy rodziny do szpitala do osoby poszkodowanej;
 • rachunki za dojazdy na wizyty lekarskie i rehabilitację;
 • rachunki za przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej

Dokumenty do otrzymania zadośćuczynienia

Udokumentowanie zadośćuczynienia (strat moralnych), zależy do trybu życia danej osoby, jakie ma relacje rodzinne, jak dana osoba spędzała czas wolny, czy np. pomagała rodzicom itp. Każdorazowo staramy się wykazać jak zmieniło się życie osoby poszkodowanej po wypadku, w porównaniu do trybu życia przed zdarzeniem.

Wniosek do pracodawcy o odszkodowanie

Do pracodawcy możemy kierować roszczenie o:

 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • rentę uzupełniającą (poza rentą z ZUS);

Każdy z powyższych elementów popieramy odpowiednią dokumentacją, załączamy rachunki itp. Pracodawcy bardzo często posiadają polisy OC przedsiębiorstwa i odsyłają takie roszczenia do swojego ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel po analizie naszego wniosku wydaje decyzję.

Odmowa lub zaniżone odszkodowanie

Zdarza się, że ubezpieczyciel pracodawcy zaniża, lub odmawia wypłaty, zatem w takim przypadku nie pozostaje nic innego jak skierować sprawę do sądu.

Sprawa sądowa przeciwko pracodawcy o odszkodowanie

Świadkowie

Wystąpienie do sądu o odszkodowanie od pracodawcy ma zazwyczaj miejsce, gdy już nie pracujemy już w danej firmie, dlatego też przed odejściem z pracy warto zapytać się koleżanki/kolegi czy zgodzą się być świadkiem w naszej sprawie sądowej.

Biegli sądowi

W zależności od zebranej dokumentacji będą powoływani biegli odpowiednich specjalizacji , którzy określą nasz uszczerbek na zdrowiu, zakres koniecznej rehabilitacji w przyszłości itp.

Sprawa sądowa o odszkodowanie nie różni się niczym od innych spraw cywilnych np. od sprawy sądowej po wypadku samochodowym. Obowiązują te samy procedury, powoływani są biegli, którzy badają uszczerbek na zdrowiu, a następnie sąd wydaje wyrok.

Jak długo mogę starać się o odszkodowanie od pracodawcy?

Zasadniczo, aby uzyskać odszkodowanie od pracodawcy mamy 3 lata, lub 20 lat jeżeli wypadek był przestępstwem.

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Chcesz uzyskać odszkodowanie od pracodawcy?

Zadzwoń!

Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań po wypadkach w pracy.

Zapraszamy.

——————————

* Wypadki przy pracy w 2021r,-dane wstępne. – GUS, www.stat.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *