odszkodowanie z ZUS

Odszkodowanie z ZUS

Kiedy należy się jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Odszkodowanie z ZUS należy się gdy miał wypadek w pracy, w którym ucierpiała przynajmniej jedna osoba.

Jednorazowe odszkodowanie należy się także gdy pracownik na skutek warunków pracy nabawił się choroby zawodowej.

Komu należy się odszkodowanie z ZUS

  • pracownikowi po wypadku w pracy
  • rodzinie pracownika, który zmarł na skutek wypadku w pracy
  • pracownikowi u którego stwierdzono chorobę zawodową

Dokumenty potrzebne do uzyskania jednorazowego odszkodowania z ZUS

  • Druk OL-9, który wypełnia lekarz
  • Protokół powypadkowy
  • Dokumenty medyczne z leczenia w szpitalu
  • Dokumenty z przychodni i rehabilitacji
  • Badania diagnostyczne (np. wyniki RTG,TK, MRI) 

Co to jest uszczerbek na zdrowiu ?

Uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu. Dzieli się na:

  • Stały uszczerbek na zdrowiu- czyli taki rozstrój zdrowia który nie rokuje poprawy;
  • Długotrwały uszczerbek na zdrowiu – czyli taki który trwa ponad 6 miesięcy lecz istnieje perspektywa polepszenia stanu zdrowia;

Każdy z nich uprawnia do jednorazowego odszkodowania z ZUS.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie z ZUS ?

Obecnie (w 2021r.) kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi 1033zł i jest ogłaszana w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak długo czeka się na odszkodowanie z ZUS ?

Na decyzję o wypłacie czeka się dwa tygodnie od złożenia kompletu dokumentów. ZUS ma miesiąc na wypłatę środków od momentu podjęcia pozytywnej decyzji.

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty jednorazowego odszkodowania?

ZUS może odmówić jeżeli okaże się, że nie mieliśmy opłaconego ubezpieczenia wypadkowego. Ponadto gdy wypadek był spowodowany wyłącznie winą pracownika, lub przyczyną był alkohol lub zażycie środków odurzających czy psychotropowych.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS- przedawnienie

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS nie przedawnia się.

Czy możemy otrzymać zadośćuczynienie z ZUS ?

Nie, z ZUS otrzymamy tylko jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli chcemy otrzymać zadośćuczynienie wtedy występujemy z roszczeniem do pracodawcy.

Będąc doświadczoną firmą odszkodowawczą, zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania z ZUS. Zapraszamy do kontaktu. Zespół Advoco.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *