Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie za wypadek w pracy » Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS w 2024 roku?
odszkodowanie z ZUS

Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS w 2024 roku?

Kiedy należy się jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Odszkodowanie z ZUS należy się wtedy, gdy wydarzył się wypadek w pracy, w którym ucierpiała przynajmniej jedna osoba.

Jednorazowe odszkodowanie należy się także, gdy pracownik na skutek warunków pracy nabawił się choroby zawodowej.

Komu należy się odszkodowanie z ZUS

  • pracownikowi po wypadku w pracy
  • rodzinie pracownika, który zmarł na skutek wypadku w pracy
  • pracownikowi u którego stwierdzono chorobę zawodową

Dokumenty potrzebne do uzyskania jednorazowego odszkodowania z ZUS

  • Druk OL-9, który wypełnia lekarz
  • Protokół powypadkowy
  • Dokumenty medyczne z leczenia w szpitalu
  • Dokumenty z przychodni i rehabilitacji
  • Badania diagnostyczne (np. wyniki RTG,TK, MRI) 

Co to jest uszczerbek na zdrowiu ?

Uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu. Dzieli się na:

  • Stały uszczerbek na zdrowiu- czyli taki rozstrój zdrowia który nie rokuje poprawy;
  • Długotrwały uszczerbek na zdrowiu – czyli taki który trwa ponad 6 miesięcy lecz istnieje perspektywa polepszenia stanu zdrowia;

Każdy z nich uprawnia do jednorazowego odszkodowania z ZUS.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie z ZUS ?

Obecnie (od 1 kwietnia 2024r. do 31 marca 2025r.) kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi 1431zł i jest ogłaszana w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wypłaty są dokonywane na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej bazującej na tabeli uszczerbków ZUS.

Czy ZUS wzywa na komisję po wypadku w pracy?

Tak każdorazowo lekarz orzecznik ZUS bada osobę, której dotyczy wniosek o  jednorazowe odszkodowanie.

Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie z ZUS ?

Na decyzję o wypłacie czeka się dwa tygodnie od złożenia kompletu dokumentów. ZUS ma miesiąc na wypłatę środków od momentu podjęcia pozytywnej decyzji.

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty jednorazowego odszkodowania?

ZUS może odmówić jeżeli okaże się, że nie mieliśmy opłaconego ubezpieczenia wypadkowego. Ponadto gdy wypadek był spowodowany wyłącznie winą pracownika, lub przyczyną był alkohol lub zażycie środków odurzających czy psychotropowych.

Ile jest czasu na złożenie wniosku o jednorazowe odszkodowanie z ZUS ? (przedawnienie).

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS nie przedawnia się. Zatem wniosek taki możemy złożyć nawet po kilku latach.

Odszkodowanie z ZUS za wypadek w drodze do pracy i z pracy

Niestety, jakiś czas temu zlikwidowano ten rodzaj odszkodowania z ZUS. Jednak niezależnie od tego warto zgłosić w kadrach taki wypadek. Dzięki temu będziemy otrzymywać 100% pensji. Nie umniejsza to naszych możliwości, aby starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy wypadku (np.: z polisy OC pojazdu który spowodował wypadek, od firmy odpowiadającej za  nieodśnieżony chodnik, czy też z własnej polisy grupowej).

Czy możemy otrzymać zadośćuczynienie z ZUS ?

Nie, z ZUS otrzymamy tylko jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli chcemy otrzymać zadośćuczynienie wtedy występujemy z roszczeniem do pracodawcy.

 

Odszkodowania dla pracownika z innych źródeł

Pamiętajmy, iż nie możemy wycenić zdrowia i ludzkiego życia, zatem po każdym wypadku warto sprawdzić czy nie należy nam się odszkodowanie także z innych źródeł (od pracodawcy, z polisy grupowej lub indywidualnej).

 

Odszkodowanie z ZUS z kancelarią Advoco

Nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy?

Zadzwoń!

Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań z ZUS.

Zapraszamy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *