komisja lekarska po wypadku- pacjent badany przez lekarza i stojąca obok siostra z dokumnetacją

Komisja lekarska po wypadku

Komisja lekarska po wypadku jest niezbędna, aby przeprowadzić proces likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania po wypadku. Składa się najczęściej z lekarzy powołanych przez ubezpieczalnię do zbadania stanu zdrowia osoby poszkodowanej. Co więcej, może okazać się, że taka osoba będzie nawet na kilku komisjach lekarskich w różnych instytucjach.

Dokumentacja po wypadku

Podstawą do oceny stanu zdrowia jest zgromadzona dokumentacja medyczna.

Uwaga: może się zdarzyć, iż będąc w trakcie leczenia będą pojawiały się nowe dokumenty, których lekarz orzecznik jeszcze nie podsiada (np. nowe badania diagnostyczne), wtedy oczywiście warto zabrać je ze sobą na komisję.

Czytaj więcej: Dokumentacja po wypadku

Jak komisja lekarska ocenia uszczerbek na zdrowiu

Komisja lekarska ubezpieczalni przy ocenie uszczerbku na zdrowiu posługuje się specjalną tabelą. Przy odszkodowaniu z ZUS jest to tabela publikowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku ubezpieczeń grupowych np. PZU czy Warty są to tabele uszczerbków załączone do każdej z polis zazwyczaj jako część Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Jeżeli nie mamy takiej tabeli to powinniśmy zwrócić się do kadrowej w firmie o jej udostępnienie.

Odszkodowanie z ZUS a komisja lekarska

Jeżeli staramy się o odszkodowanie z ZUS, to po przedłożeniu stosownej dokumentacji i zaświadczeń jesteśmy wzywani na komisję, aby lekarz- orzecznik ZUS określił wysokość naszego uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z ZUS

Odszkodowanie z polisy OC a komisja lekarska

Gdy staramy się o odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy zdarzenia, możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami komisji.

Komisję zaoczną, w której lekarz na podstawie przesłanych wcześniej dokumentów, do ubezpieczalni ocenia nasz stan zdrowia. Komisja zaoczna ma charakter wstępnej komisji lekarskiej. Z reguły w przypadku relatywnie niedużego uszczerbku na zdrowiu lub braku przedłożenia innych dokumentów ubezpieczalnie poprzestają na tym etapie oceny zdrowia osoby poszkodowanej.

Przy poważniejszych uszczerbkach na zdrowiu– osoba po wypadku jest także bezpośrednio badana przez lekarza, a nawet kilku orzeczników różnych specjalizacji na specjalnie zwołanej komisji na którą należy się stawić.

Lekarze nie tylko diagnozują obecny stan zdrowia, ale również oceniają następstwa powypadkowe. W konsekwencji lekarz procentowo określa uszczerbek na zdrowiu, oraz np. konieczność opieki nad osobą poszkodowaną, potrzebę rehabilitacji itp.

Uszczerbek na zdrowiu psychicznym a komisja lekarska

Zdecydowanie rzadziej towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się, aby w komisji skorzystać z pomocy psychiatry. Pomimo tego, iż naruszenie sfery psychicznej jest także następstwem powypadkowym.

Różnica ta jest najbardziej widoczna w trakcie sporu sądowego, gdy okazuje się, iż następstwa psychiczne są wskazywane przez biegłych jako poważny uszczerbek na zdrowiu. Natomiast w postępowaniu przed ubezpieczycielem sfera ta jest często pomijana.

Czy można nie stawić się na komisję lekarską?

Niestety nie- do prawidłowej oceny stanu zdrowia musimy się stawić. Oczywiście może się zdarzyć, iż dany termin będzie dla nas nieodpowiedni- wtedy jak najbardziej będzie można go przełożyć, jednak obecność jest obowiązkowa.

Komisja lekarska po wypadku- odwołanie

Poszkodowany ma oczywiście prawo nie zgodzić z treścią opinii i wnieść odwołanie.  Należy wtedy przedstawić dodatkowe dokumenty i opinie medyczne na temat swojego stanu zdrowia, wnioskując o ponowną ich analizę.

Komisja lekarska badanie przez biegłego sądowego

W przypadku gdy złożyliśmy pozew w sprawie o odszkodowanie, sąd może zgodzić się na badanie stanu zdrowia przez biegłego sądowego. Zazwyczaj jest to lekarz, który jest wpisany na listę biegłych przy danym sądzie. Na podstawie jego opinii sąd będzie wydawał wyrok co do należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Czytaj więcej: Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Szukasz kancelarii do poprowadzenia sprawy?

Zadzwoń.!

Kancelaria odszkodowawcza ADVOCO posiada wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań.
Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *