komisja lekarska po wypadku- pacjent badany przez lekarza i stojąca obok siostra z dokumnetacją

Komisja lekarska po wypadku

Komisja lekarska po wypadku- co warto wiedzieć?

Komisja lekarska po wypadku to organ powołany do oceny stanu zdrowia osoby poszkodowanej w wypadku. W skład komisji wchodzą  lekarze tych specjalności których dotyczy uraz.

Po co jest powoływana komisja lekarska po wypadku?

Komisja weryfikując stan zdrowia osoby poszkodowanej decyduje o:

 • jaki uszczerbek na zdrowiu ma poszkodowany i czy jest on stały (czyli do końca życia) czy też długotrwały;
 • czy poszkodowany jest niezdolny do pracy całkowicie czy częściowo (to jest ważne przy przyznawaniu rent lub zasiłków);
 • czy posiadany uszczerbek na zdrowiu jest wynikiem wypadku czy też np. powstał wcześniej i nie miał związku z wypadkiem;

Kto powołuje komisję lekarską po wypadku?

Komisję lekarską powołują:

 • firmy ubezpieczeniowe w ramach postępowania likwidacyjnego po wypadku;
 • ZUS i KRUS gdy staramy się o odszkodowanie po wypadku w pracy lub po wypadku w pracy rolniczej;
 • sądy gdy złożyliśmy pozew o odszkodowanie po wypadku i sąd powołał biegłych;

Jaki dokument jest efektem pracy komisji lekarskiej po wypadku?

Opinia lekarska która powstaje jako efekt prac komisji nazywa się orzeczeniem. Orzeczenie komisji lekarskiej jest dokumentem który służy do uzyskania świadczeń z tytułu wypadku, takich jak odszkodowanie, renta lub zasiłek.

Jak przebiega badanie poszkodowanego przez komisję lekarską?

Badanie poszkodowanego przez komisję lekarską po wypadku składa się z kilku etapów:

 1. Rozmowa z poszkodowanym. Lekarz prowadzący rozmowę z poszkodowanym zbiera informacje o wypadku, jego przebiegu i skutkach. Pyta poszkodowanego o jego dolegliwości, odczucia i ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu.
 2. Ocena stanu zdrowia. Lekarze komisji przeprowadzają badanie lekarskie poszkodowanego. Obejmuje ono badanie fizykalne, w tym badanie ogólne, badanie układu ruchu, badanie neurologiczne, badanie psychologiczne itp.
 3. Ocena dokumentacji medycznej. Lekarze komisji analizują dokumentację medyczną poszkodowanego, w tym kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, a także posiadane opinie innych specjalistów.
 4. Wydanie orzeczenia. Na podstawie wyników badania lekarskiego i analizy dokumentacji medycznej komisja wydaje orzeczenie o stanie zdrowia poszkodowanego.

Jak zachowywać się na komisji lekarskiej?

 • Bądź szczery i udzielaj pełnych informacji. Lekarzom komisji zależy na jak najdokładniejszym ustaleniu stanu twojego zdrowia, aby mogli wydać rzetelne orzeczenie.
 • Nie bój się pytać. Jeśli nie rozumiesz np. o co pyta lekarz, nie wahaj się zapytać o wyjaśnienie.
 • Zabierz ze sobą dokumentację medyczną. Dokumentacja medyczna będzie pomocna lekarzom komisji w ocenie twojego stanu zdrowia.
 • Bądź przygotowany na to, że badanie może potrwać kilka godzin. Komisja lekarska przeprowadza kompleksowe badanie, które obejmuje różne aspekty twojego zdrowia szczególnie jeżeli jest wielu lekarzy specjalistów a Twoje obrażenia są poważne. 

Czy można odwołać się od orzeczenia komisji lekarskiej po wypadku

Tak, od orzeczenia komisji lekarskiej po wypadku można się odwołać. Każda z instytucji która powołała komisję ma swój tryb odwoławczy.

Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji?

Odwołanie powinno zawierać informacje o tym, dlaczego nie zgadzasz się z orzeczeniem komisji.

Przedstaw nowe dowody, które mogą mieć wpływ na zmianę orzeczenia. Jeśli masz nowe wyniki badań lub opinie lekarzy specjalistów, załącz je do odwołania.

Skorzystaj z pomocy prawnika. Prawnik może pomóc Ci przygotować odwołanie i zwiększyć Twoje szanse na jego uwzględnienie. 

Czy można nie przyjść na komisję lekarskiej po wypadku

Niestety jeżeli nie stawimy się przed komisją to pozbawimy się możliwości otrzymania odszkodowania lub renty.

Uzyskanie odszkodowania po wypadku z kancelarią Advoco

Chcesz aby specjalista przeprowadził Cię przez cały proces uzyskania odszkodowania?

Zadzwoń!

Kancelaria Advoco już kilkanaście lat uzyskuje odszkodowania dla swoich klientów.

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *