Komu przysługuje renta?

Wypadek niesienie ze sobą przykre konsekwencje, w postaci utraty zdrowia lub nawet życia. Jest to olbrzymi cios dla najbliższych, którzy tracą nie tylko ukochaną osobę, ale również środki materialne, jeśli poszkodowana osoba utrzymywała całą rodzinę. Jeśli wypadek nastąpił z winy innej osoby, rodzina można ubiegać się o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, ale w takiej sytuacji można ubiegać się nie tylko o jednorazowo wypłaconą kwotę pieniężną (z takimi przypadkami spotykamy się zdecydowanie częściej), ale nie zapominajmy o możliwości dochodzenia renty. Czasowej lub dożywotniej. Renta należy się osobie rannej, jak też osobom bliskim zmarłemu – oczywiście w zależności od okoliczności.

Jeśli mówimy o rencie na zwiększone potrzeby, to jest ona przyznawana, aby zapewnić osobie poszkodowanej niezbędne środki pieniężne, aby mogła korzystać np. z koniecznej rehabilitacji, czasowej opieki, w placówkach medycznych, sanatoriach czy specjalistycznych zabiegów w prywatnych placówkach medycznych. Podobnie jak w poprzednich artykułach, również w tym przypadku zwracamy dużą uwagę na wykazanie naszej szkody, poprzez odpowiednią dokumentację.

Mamy dwa rodzaje rent alimentacyjnych: obligatoryjna oraz fakultatywna. Pierwsza z wymienionych przysługuje osobom, które do tej pory były uprawnione do otrzymywania alimentów od zmarłego. Natomiast do renty fakultatywnej uprawnione są osoby, którym zmarły dostarczał stale i dobrowolnie środki utrzymania.

Jeśli np. poszkodowana osoba do tej pory wspomagała finansowo rodziców, poprzez przelewy bankowe, ale wskutek utraty zdrowia i pracy nie może tego kontynuować, można to wykazać w prosty sposób, poprzez wyciąg z konta bankowego. Im więcej dokumentów uda nam się zebrać, wtedy mamy silniejszą kartę przetargową w trakcie negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli w wyniku wypadku śmierć poniósł jedyny żywiciel rodziny, to wtedy konieczna jest dokumentacja z miejsca pracy, PITy określające wysokość zarobków i charakter pracy itp. Rentę otrzymują zarówno małżonkowie, jak i osoby pozostające w związkach nieformalnych.

W przypadku utracenia zdolności do pracy zarobkowej przez stan zdrowia, przyznawana jest renta do wysokości odpowiadającej części utraconego dochodu.

Pozdrawiamy, Advoco.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.