koszt sprawy cywilnej o odszkodowanie- Temida, globus i książki prawnicze na biurku

Koszt sprawy cywilnej o odszkodowanie

Gdy rozważaliśmy już wszystkie „za i przeciw” i uznaliśmy, że odszkodowanie, które uzyskaliśmy od ubezpieczyciela jako rekompensata za utracone zdrowie, jest zbyt małe, musimy zdać się na werdykt sądu. Piszemy pozew i składamy w sądzie. Oczywiście wiąże się to z kosztami. Część z tych kosztów należy ponieść z góry, inne mogą pojawić się w trakcie procesu.

Opłata za złożenie pozwu w sądzie- koszt sprawy cywilnej o odszkodowanie

Aby nasz pozew został rozpatrzony, musimy wpłacić odpowiednią kwotę na rachunek sądowy. Kwota ta zwana wpisem sądowym to 5% procent wartości kwoty, o którą ubiegamy.

Zwolnienie z kosztów sądowych

Nie zawsze osoby poszkodowane mogą pozwolić sobie na opłacenie kosztów wpisu sądowego – szczególnie gdy ubezpieczyciel nic nie wypłacił albo wypłacił niewielką kwotę. W takich przypadkach możemy złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek taki składa się na specjalnym formularzu dostępnym w sądzie. W formularzu opisujemy szczegółowo nasz stan majątkowy, ile zarabiamy, ile potrzebujemy na życie, na leczenie itp. Na tej podstawie sąd może zaakceptować nasz wniosek w całości, odrzucić go lub uwzględnić tylko w części. Ponadto w wielu przypadkach kancelaria odszkodowawcza bierze na siebie opłacanie kosztów sądowych. Pamiętajmy, iż zwolnienie z kosztów w większości przypadków oznacza, iż nie są one pobierane z góry – strona przegrywająca będzie musiała je ponieść po wyrokowaniu. Oczywiście zdarzają się takie sprawy, w których koszty przechodzą na Skarb Państwa, lecz dzieje się to sporadycznie i z reguły strona przegrywająca musi je uregulować.

Zaliczka na opinię biegłego- koszt sprawy cywilnej o odszkodowanie

W pozwie z reguły wnosimy o jednego lub o kilku biegłych, którzy wydadzą opinie co do naszego stanu zdrowia po wypadku i jego następstw dla naszego życia w przyszłości. Najczęściej wnioskujemy o biegłych, którzy są lekarzami odpowiednich specjalizacji. Zatem jeżeli nie zostaliśmy zwolnieni z kosztów sądowych, wtedy otrzymamy postanowienie  sądu o wpłacie zaliczki na opinie biegłych. Koszt takiej zaliczki to z reguły od kilkuset do kilku tysięcy złotych. O wysokości zaliczki decyduje sąd. Dlaczego jest to zaliczka, a nie opłata za opinię? Otóż wynagrodzenie biegłego zależy także od czasu, jaki musiał poświęcić na opracowanie opinii. Zatem dopiero po wykonaniu tej pracy biegły przedkłada opinię sądowi wraz z rachunkiem i rozliczeniem liczby godzin, którą poświęcił na przygotowanie dokumentu.

Inne wydatki w trakcie sądowej sprawy cywilnej

Czasem pojawiają się także inne wydatki takie jak zwrot kosztów podróży świadków na rozprawę, czy też koszty tłumacza.

Kto pokrywa koszty poniesione w trakcie sprawy cywilnej o odszkodowanie?

Z reguły nakaz zapłacenia poniesionych kosztów jest zasądzana na rzecz strony przegrywającej. W niewielu przypadkach przechodzą one na Skarb Państwa.

Prawnicy Advoco od wielu lat mają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych o odszkodowanie. Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *