Odszkodowanie a komisja lekarska

Komisje lekarskie są niezbędne, aby przeprowadzić proces likwidacji szkody, dlatego postanowiliśmy poświęcić im cały artykuł. Osoba poszkodowana otrzymuje wezwanie od właściwego zakładu ubezpieczeń, aby pojawić się w konkretnym terminie na badanie lekarskie, które stwierdzi, jak duży uszczerbek na zdrowiu poniosła w wyniku wypadku. Ma to duży wpływ na decyzję o otrzymaniu odszkodowania.

Nie można jednak pominąć wstępnej komisji lekarskiej, która na początku zaocznie ocenia uszczerbek na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej. Z reguły dzieje się tak w przypadku relatywnie niedużego uszczerbku. Towarzystwa ubezpieczeniowe zapewne w takiej sytuacji kierują się także względami ekonomicznymi, i oszczędnością czasu, dlatego nie zawsze wymagają stawienia się osobiście u lekarza na komisji.

Przy poważniejszych uszczerbkach na zdrowiu osoba poszkodowana jest badania przez specjalistę, który nie tylko diagnozuje obecny stan zdrowia, ale również ocenia ewentualne następstwa powypadkowe. W konsekwencji lekarz procentowo określa uszczerbek na zdrowiu., Najczęściej takie badanie wykonywane są przez ortopedę lub neurologa. Zdecydowanie rzadziej towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się, aby w komisji skorzystać z także pomocy psychiatry, a przecież pamiętamy z poprzednich artykułów, że naruszenie sfery psychicznej jest także następstwem powypadkowym.

Różnica ta jest najbardziej widoczna w trakcie sporu sądowego, gdy okazuje się, iż następstwa psychiczne są wskazywane przez biegłych jako poważny uszczerbek na zdrowiu gdy natomiast w postępowaniu przed ubezpieczycielem sfera ta jest pomijana. Podobnie jak wcześniej musimy przypomnieć, że bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie przed wizytą u lekarza, a więc warto swoją wypowiedź poprzeć wyczerpującą dokumentacją medyczną, którą na bieżąco gromadzimy, zwracając uwagę na każdy uszczerbek, którego doznaliśmy w wyniku wypadku. Zdarza się, że po wizycie u lekarza nasze problemy zdrowotne bądź nasiliły się, lub po prostu dostaliśmy się na badania diagnostyczne, więc w takiej sytuacji należy bezzwłocznie dostarczyć odpowiednią dokumentację do ubezpieczyciela, który powinien zarządzić ponowne spotkanie z komisją lekarską.

Poszkodowany ma również prawo nie zgodzić z treścią jej opinii, wnieść odwołanie oraz przedstawić przygotowane własne opinie na temat swojego stanu zdrowia. Polecamy także na komisję lekarską wziąć kopię całej dokumentacji medycznej która posiadamy (w tym klisze rtg, płyty z MR TK itp.) Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tematyce ubezpieczeniowej, prawnej i medycznej dlatego w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

Pozdrawiamy, Advoco.pl

2 komentarzy odnośnie “Odszkodowanie a komisja lekarska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.