odszkodowanie a sprawa sądowa

Odszkodowanie a sprawa sądowa

Odszkodowanie i zadośćuczynienie a sprawa karna

Sąd w postępowaniu karnym analizuje winę sprawcy wypadku, oraz ustala dla niego wysokość kary. Natomiast sąd nie bada szczegółowo, rozstroju zdrowia osoby poszkodowanej. Analizą strat po wypadku, zasądzeniem odpowiedniego zadośćuczynienia renty i odszkodowania zajmuje się sąd cywilny. Jednocześnie sąd karny może ustalić iż sprawca ma zapłacić nawiązkę, czyli pewną kwotę na rzecz osoby poszkodowanej. Kwota to jest płacona bezpośrednio „z kieszeni” sprawcy.

Wysokość nawiązki- odszkodowanie a sprawa sądowa

Sąd każdorazowo bada sytuację majątkową winnego wypadku i uznaniowo określa wysokość nawiązki. Zasądzenie nawiązki nie blokuje nam dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia czy dodatkowej renty od firmy ubezpieczeniowej. Warto natomiast wiedzieć, iż towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejsza sumę wypłacanego odszkodowania czy zadośćuczynienia, o kwotę, która została zasądzona w postępowaniu karnym. Niestety istnieje ryzyko, iż sprawca na którego sąd nałożył zbyt dużą nawiązkę będzie starał się uniknąć jej zapłacenia (szczególnie gdy pracuje w branży w której praktyką jest praca „na czarno”). Ryzykujemy wtedy, że pomimo zasądzenia na naszą korzyść, możemy nie doczekać się wypłaty. Więcej na temat nawiązki piszemy tutaj. Zatem z punktu widzenia osoby poszkodowanej, korzystniej jest otrzymać środki z polisy ubezpieczeniowej sprawcy. 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie a sprawa cywilna

Gdy firma ubezpieczeniowa zaproponowała niezadowalającą nas kwotę w ramach postępowania likwidacyjnego, kolejnym krokiem jest rozpoczęcie sprawy sądowej w celu uzyskania większej kwoty odszkodowania. Należy zdawać sobie sprawę, że jest to proces jest wieloetapowy i długotrwały. Dlatego nieoceniona jest pomoc adwokata, z firmy odszkodowawczej,  który wyręczy nas w kwestiach proceduralnych i rzetelnie odpowie na nasze pytania.

Przygotowanie do sprawy cywilnej o odszkodowanie

Najważniejsza jest skrupulatnie zbierana dokumentacja, która wykazuje wszelkie straty jakie poniósł poszkodowany lub jego rodzina. W polskim prawie to poszkodowany musi wykazać swoje straty. Przykładowo: jeśli  wcześniej sami wykonywaliśmy prace domowe, a po wypadku musimy korzystać z pomocy fachowca, warto wtedy poprosić taką osobę o wystawienie rachunku, który następnie posłuży nam za dowód w sądzie. Zaniechanie uprawiania sportu, który przynosił wcześniej wiele przyjemności, także wchodzi w zakres naszych strat. W takiej sytuacji warto przedstawić sądowi dowody potwierdzające naszą aktywność sportową.

Świadkowie

Nie zawsze cały nasz styl życia możemy udokumentować na piśmie. Dlatego też prosimy osoby (najczęściej sąsiadów, znajomych z pracy, przyjaciół), aby zaświadczyli w jaki sposób osoba poszkodowana funkcjonowała przed wypadkiem. Świadkowie będą musieli stawić się na wezwanie sądu oraz potwierdzić kwestie lub okoliczności o które będą pytani. Z reguły przesłuchanie świadka nie trwa dłużej niż 30 min. Świadek w dniu w którym ma zeznawać ma dzień wolny od pracy.

Pozew- odszkodowanie a sprawa sądowa

Aby rozpocząć sprawę o odszkodowanie w sądzie, należy napisać pozew czyli pismo na bazie którego wykazujemy swoje racje. Wskazujemy w nim także na dowody oraz świadków, których chcemy powołać aby poprali nasze racje. Pozew jest wysyłany do sądu.

Czytaj więcej: Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku 

Zapraszamy do kontaktu! Zespół Advoco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *