Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » kancelaria odszkodowawcza, prawnik » Czy pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia oznaczają to samo?
zadośćuczynienie a odszkodowanie

Czy pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia oznaczają to samo?

Jako kancelaria odszkodowawcza zauważamy że przenikanie terminologii prawniczej do mowy potocznej czasem powoduje niejasności. Zdarza się to także ze słowami „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie”. W języku potocznym, gdy ktoś otrzymał pieniądze z firmy ubezpieczeniowej po wypadku, oznacza, że otrzymał odszkodowanie. Oczywiście każdorazowo takie wypłacone odszkodowanie po wypadku może być rekompensatą z różnych tytułów (np. za rehabilitację, za wykupione lekarstwa, ale także za straty moralne.

Rekompensata za straty moralne (krzywdę)

Jedną z części składowych wyrównania szkody po wypadku jest finansowa rekompensata za stratę niematerialną prawniczo zwaną krzywdą. W ten zakres wliczają się ból, stres i przeżycia psychiczne, gorsze samopoczucie, niesprawność czy utracenie szans życiowych. Właśnie taka rekompensata a za szkody niematerialne nazywana jest zadośćuczynieniem.

Zadośćuczynienie a nawiązka

W trakcie sądu karnego, w którym jest badana wina sprawcy, sąd czasem decyduje o nałożeniu dodatkowej kary finansowej dla skazanego w postaci nawiązki. Nawiązkę sprawca pokrywa z własnej kieszeni. Ma ona w założeniu zwiększyć dolegliwość kary. Sąd miarkuje  wysokość nawiązki, biorąc pod uwagę stan majątkowy i rodzinny sprawcy. Niestety zdarza się, że sprawca unika jej zapłacenia. Sugerujemy zatem, aby o wyrównanie szkód po wypadku  zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej wystawiającej polisę OC.

Zadośćuczynienie a przyczynienie się do wypadku

Zdarza się, iż osoba poszkodowana przyczyniła się do wypadku, np. nie zapięła pasów w samochodzie. W takim przypadku ubezpieczalnia szacuje, jak duże jest przyczynienie i zmniejsza wypłacane środki o określony procent. Oczywiście znamy sprawy w których firma ubezpieczeniowa błędnie oceniła przyczynienie i zmniejszyła odszkodowanie nieadekwatnie do sytuacji. W takiej sytuacji jako pełnomocnicy odpowiednio wykazujemy, iż wypłata jest zaniżona.

Co otrzymujemy z ZUS- odszkodowanie a zadośćuczynienie

Tak jak pisaliśmy powyżej, zadośćuczynienie pozwala zrekompensować doznaną krzywdę. Jednak do ZUS wnioskujemy o jednorazowe odszkodowanie i rentę.  Jeżeli mieliśmy wypadek w pracy, wtedy składamy roszczenie do pracodawcy o zadośćuczynienie.

Zapraszamy do kontaktu. Zespół Advoco.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *