Odszkodowanie dla dziecka po wypadku

Wypadek dziecka jest zawsze zmartwieniem dla rodziców. Niezależnie od tego, czy jest to wypadek samochodowy, wypadek w szkole czy też na zajęciach sportowych, dlatego też warto wiedzieć w jaki sposób można uzyskać wsparcie odszkodowawcze po takim wypadku.

Odszkodowanie dla potrąconego dziecka

Czy dziecko ma więcej czy mniej niż 13 lat?

Ze względu na to, iż jest duża różnica w kierowaniu swoim postępowaniem pomiędzy małym dzieckiem a nastolatkiem, dlatego też przyjęto prawną granicę 13 roku życia jako cezurę, w której nastolatek może wykonywać samodzielnie czynności dnia codziennego, czyli np. chodzić po zakupy itp.

Dziecko ma mniej niż 13 lat

W przypadku gdy nasze dziecko ma mniej niż 13 lat i zostanie potrącone przez samochód, zawsze powinno otrzymać odszkodowanie (zadośćuczynienie). Uznaje się, iż w tym wieku nie ma możliwości oceny swojego zachowania, a co za tym idzie, nie ma możliwości przestrzegania zasad ruchu drogowego, zatem nigdy nie będzie winne wypadku.

Dziecko ma więcej niż 13 lat

W przypadku gdy nastolatek ma więcej niż 13 lat, będzie podlegał regułom które dotyczą osób dorosłych.

Odszkodowanie dla potrąconego dziecka jadącego na rowerze

Jeżeli dziecko zostało potrącone jadąc na rowerze, wtedy dotyczą je te same opisane powyżej zasady uzyskania odszkodowania jak i dziecka jako potrąconego pieszego.

Dziecko było pasażerem pojazdu

Jeżeli dziecko zostało poszkodowane, a było prawidłowo przewożone- tj., w foteliku, miało zapięty pas bezpieczeństwa itp., to powinno otrzymać odszkodowanie (zadośćuczynienie) w pełnej wysokości.

Sprawcą wypadku był kierujący samochodem mąż, dziadek

To czy kierowca, który spowodował wypadek, był spokrewniony z poszkodowanym dzieckiem nie ma znaczenia w procesie ubiegania się o odszkodowanie dla dziecka, ponieważ każdorazowo występujemy o odszkodowanie z polisy OC pojazdu. 

Zebranie dokumentów do odszkodowania po wypadku dziecka

Dokumenty medyczne

Na podstawie wcześniejszych spraw, na pocieszenie dla rodziców potrąconego dziecka możemy, iż dochodzenie do zdrowia dzieci odbywa się wręcz błyskawicznie w porównaniu do osób dorosłych. Zatem nie powinniśmy zwlekać z zebraniem dokumentacji i przedłożeniem jej do ubezpieczyciela, aby lekarz orzecznik zdołał uchwycić wszelkie następstwa powypadkowe.

Zdrowie psychiczne dziecka po wypadku- dokumenty z terapii

Ponieważ nie chcemy, aby wypadek zaważył na dalszym rozwoju  emocjonalnym naszego dziecka, zatem powinniśmy rozważyć wizytę u psychologa dziecięcego, który jest w stanie zauważyć ewentualne symptomy stresu pourazowego po wypadku.

Traumatyczne przeżycia po poważnych wypadkach zostają w psychice dziecka na wiele lat i nieleczone mają wpływ na dalsze życie. Najtrudniejsze są wypadki dla maluchów, kiedy to dziecko, pochłania informacje z otoczenia i poznaje świat. Jeżeli wtedy nastąpi stresujące wydarzenie, wtedy ono także będzie doświadczeniem danego dziecka. Oczywiście im większy stres, tym bardziej dziecko poszukuje możliwości obrony przed zagrożeniem oraz stara się uniknąć go w przyszłości. Traumatyczne przeżycia zostają wbudowane w jego postrzeganie świata. Dlatego też zmienia swoje zachowanie na takie, które w jego rozumieniu sprzyja bezpieczeństwu.

Zmiany w zachowaniu dziecka po wypadku

W przypadkach z którymi spotkaliśmy się bezpośrednio, dzieci stają się bardziej lękliwe, zamknięte w sobie i protestujące gdy rodzice chcą zostawić ich samych. Przestają spotykać się z koleżankami czy kolegami z klasy. Dzieci po wypadkach często żyją obawą iż wypadek może się powtórzyć. Reagują dlatego o wiele bardziej nerwowo na zwyczajne sytuacje np. na konieczność jazdy autem.

Co zrobić z dzieckiem przeżywającym wypadek ?

Wszystkie powyższe następstwa są znakiem ostrzegawczym dla rodziców. Dziecko przeżywa całe zdarzenie i wszystkie powyższe następstwa powinny być znakiem, aby udać się z dzieckiem do poradni zdrowia psychicznego. Niech nas nie zwiedzie fakt, mając  wrażenie, że nic się nie stało. Dziecko może jednie odsuwać od siebie temat, z którym nie ma sił obecnie się zmierzyć.

Dokumenty z wypadku i organów prokuratury

Po wypadku z udziałem dziecka Policja dokumentuje zachowanie się uczestników zdarzenia oraz powołuje biegłego z zakresu badania ruchu drogowego którego opinia pozwoli na określenie sprawcy. Dokumentacja ze zdarzenia jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o odszkodowaniu,  zatem jeżeli z punktu widzenia rodzica opinia biegłego nie oddaje odpowiednio obrazu całego zdarzenia, wtedy warto podjąć kroki w celu przedstawienia swoich kontrargumentów. W przypadku gdy opinia jednoznacznie wskazuje na kierowcę to zostaje on ukarany przez sąd.

Umorzenie dochodzenie po wypadku dziecka

Policja stwierdziła, iż kierowca nie jest winny, możemy złożyć zażalenie na umorzenie dochodzenia. Pamiętajmy iż mamy tylko siedem dni na złożenie takiego pisma.

Wniosek o odszkodowanie

Jeżeli mamy dokumentację medyczną, oraz wyrok sądu możemy złożyć wniosek o odszkodowanie. Niestety w wielu przypadkach ubezpieczyciel analizując zachowanie uczestników wypadku stosuje znaczne przyczynienie do wypadku czyli zmniejsza należne odszkodowanie.

Przyczynienie co to jest?

Jeżeli Ubezpieczyciel uznaje, że dziecko przyczyniło się w pewnym procencie do wypadku, to właśnie o taki sam procent obniża odszkodowanie. Aby zweryfikować czy stopień przyczynienia przyjęty przez ubezpieczyciela jest prawidłowy, należy sprawdzić orzecznictwo sądów w podobnych przypadkach.

Ugoda lub sąd

W wielu przypadkach ubezpieczyciel będzie proponował ugodowe zamknięcie sprawy, zatem jeżeli chcemy zamknąć sprawę ugodą powinniśmy to zrobić po gruntownym namyśle, ponieważ podpisanie ugody zamyka drogę do dalszych roszczeń odszkodowawczych.

Sprawa sądowa

W przypadku gdy uznajemy, iż otrzymane odszkodowanie (zadośćuczynienie) jest nieadekwatne do obrażeń powinniśmy rozważyć sprawę sądową.

Ile mam czasu aby starać się o odszkodowanie dla dziecka?

Standardowo okres przedawnienia to 3 lub 20 lat, jednak dla osób niepełnoletnich ustawodawca przewidział możliwość samodzielnego starania się o odszkodowanie z polisy OC po wypadku. Osobom nieletnim czas przedawnienia kończy się dwa lata po uzyskaniu pełnoletności.

Zarządzanie środkami uzyskanymi z odszkodowania w imieniu dziecka

Zasądzone odszkodowanie (zadośćuczynienie) jest przynależne dziecku, zatem po pewnym czasie sąd może zwrócić się do rodzica z wnioskiem o przedstawienie jak zostały wydatkowane pieniądze z odszkodowania (zadośćuczynienia).

Odszkodowanie dla dziecka – wypadek w szkole

Uszczerbki na zdrowiu u dzieci zdarzają się także w szkole, podczas zajęć pozalekcyjnych itp. Jeżeli nasza pociecha dozna urazu podczas zajęć szkolnych, wtedy możemy skorzystać z posiadanych polis.

Odszkodowanie z polisy szkolnej NNW

Każdorazowo przed zgłoszeniem szkody do firmy ubezpieczeniowej warto przeczytać OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Niestety zazwyczaj wypłaty z ubezpieczenia szkolnego są niewielkie i wielu rodziców jest rozczarowanych wielkością odszkodowania z tego typu polisy.

Odszkodowanie dla dziecka z ZUS

Jeżeli wypadek dziecka wydarzył się w szkole i był spowodowany przyczyną zewnętrzną oraz miał nagły charakter możemy wnioskować do ZUS o jednorazowe odszkodowanie.

W tym przypadku nie ma znaczenia wiek dziecka, i dotyczy on także uczniów szkół średnich, studentów czy doktorantów. Aby otrzymać odszkodowanie z ZUS stosuje się procedury jak przy „standardowym” wypadku przy pracy.

Odszkodowanie dla dziecka z polisy OC szkoły

Jeżeli okaże się , iż to szkoła ponosi odpowiedzialność za wypadek dziecka można wystąpić o odszkodowanie z polisy OC szkoły. Wielu rodziców odstępuje jednak od występowania o odszkodowanie ze szkoły ze względu na obawy iż później dziecko będzie źle traktowane w szkole przez nauczycieli.

Odszkodowanie dla dziecka z polisy indywidualnej lub grupowej rodzica

Jeżeli posiadamy polisę indywidualną lub grupową, która pokrywa także uszczerbki na zdrowiu u naszych dzieci, to także możemy z nich skorzystać. Życie i zdrowie nie jest przeliczalne na pieniądze, zatem możemy skorzystać ze wszystkich posiadanych polis.

Odszkodowanie dla dziecka z polisy OC rolnika

Gdy wypadek nastąpił jako zdarzenie w pracy rolniczej, powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o prawidłowy opis zdarzenia, aby wynikało z niego iż wypadek był związany z pracą rolniczą.

Odszkodowanie dla rodziny po wypadku śmiertelnym dziecka

W tych najbardziej tragicznych sytuacjach odszkodowanie należy się wszystkim osobom bliskim, a odszkodowania (zadośćuczynienia), są relatywnie wysokie. W takim przypadku sugerujemy skontaktowanie się z nami jeszcze na etapie postępowania prokuratorskiego po wypadku. Zapewniamy delikatność i poszanowanie uczuć rodziny po zdarzeniu.

Uzyskanie odszkodowanie dla dziecka z kancelarią Advoco

Szukasz kancelarii do uzyskania odszkodowania dla dziecka?

Zadzwoń! Mamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań.

Zapraszamy.