Potrącenie pieszego- jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie?

 Potrącenie pieszego- co robić po wypadku

W pierwszej kolejności należy wezwać karetkę i Policję jak do każdego wypadku gdy osoby doznają uszczerbku na zdrowiu.

Karetka zabiera pieszego do szpitala. Powinniśmy opowiedzieć (i dbać później o zapisanie w dokumentacji) wszelkich dolegliwości które odczuwamy takich jak np.:

– utrata przytomności, uderzenie głową o jezdnię, drętwienia rąk, nóg, itp., pozwolą one na prawidłową diagnostykę na miejscu w szpitalu.

– jeżeli nasz pobyt w szpitalu będzie co najmniej dłuższy, a nasze przeżycia związane z wypadkiem są bardzo intensywne (tzn. ciągle myślimy o wypadku, mamy koszmary senne związane z wypadkiem itp.),  to powinniśmy poprosić o szpitalnego psychologa.

Prowadzenie sprawy przez Policję

Policja prowadzi postępowanie przygotowawcze, sprawdzając okoliczności zdarzenia, zachowanie kierującego, przesłuchując świadków itp.

Czytaj więcej: Jak Policja prowadzi dochodzenie po potrąceniu pieszego? 

Gdy stan zdrowia pieszego polepszy się

Policjant będzie chciał nas przesłuchać, aby dowiedzieć się jak przebiegał wypadek. Część osób pamięta tylko początek zdarzenia ze względu na utratę przytomności.

Następnie policja po zebraniu wszystkich materiałów przekazuje je prokuraturze która wysyła akt oskarżenia do sądu o ukaranie kierowcy- sprawcy wypadku w postępowaniu karnym.

Jeżeli jesteś na tym etapie postępowania? Zadzwoń!

Możemy dopilnować sprawy w postępowaniu przygotowawczym, abyś otrzymał należne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 Wniosek o odszkodowanie

O co możemy wnioskować do ubezpieczyciela sprawcy?

Potrącony pieszy może ubiegać się o:

  • odszkodowanie
  • rentę (czyli dodatkowe miesięczne płatności niezależne od renty z ZUS)
  • zadośćuczynienie

Dokumenty wskazujące nasze straty po wypadku

Ponieważ to osoba poszkodowana musi wykazać swoją stratę, dlatego też zbieramy wszystkie dokumenty związane z wypadkiem.

Potrącenie pieszego na pasach

Kierujący pojazdem przed przejściem musi zachować szczególną ostrożność. Zatem przy potrąceniu pieszego na pasach Policja zazwyczaj nie ma wątpliwości co do winy kierowcy, a wymiar kary dla kierowcy może być wyższy.

Potrącenie pieszego poza pasami- odszkodowanie dla pieszego

Jeżeli pieszy nie został uznany winnym wypadku to należy mu się odszkodowanie. Dlatego też zbierajmy cierpliwe dokumenty, aby można było je następnie złożyć do ubezpieczyciela.

Potrącenie pieszego- pieszy po alkoholu

Alkohol jest w Polsce substancją legalną i jeżeli pieszy nie został uznany sprawcą wypadku to powinien otrzymać odszkodowanie.

Potrącenie pieszego gdy sprawca jest nieznany- odszkodowanie dla pieszego

Gdy  sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia w takim przypadku potrąconemu pieszemu i tak należy się odszkodowanie, Będzie ono wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli po pewnym czasie zostanie on zidentyfikowany, wtedy będzie musiał  zwrócić całe wypłacone wcześniej odszkodowanie do UFG z własnej kieszeni.

Śmiertelne potrącenie pieszego

W najgroźniejszych wypadkach zdarza się, iż pieszy nie przeżyje. W takich przypadkach odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się osobom bliskim pieszemu.
Czytaj więcej: Potrącenie pieszego w wypadku śmiertelnym

Potrącenie pieszego- Policja ustaliła winę pieszego

W wielu przypadkach potrącone osoby zgadzają się z werdyktem prokuratury umarzającym dochodzenie i wskazującym na winę pieszego. W niektórych przypadkach potrącony pieszy jedynie przyczynił się do wypadku, a nie był jego sprawcą. W takich przypadkach musimy zaprotestować składając zażalenie do prokuratury. Pamiętajmy że na złożenie takiego  zażalenia mamy tylko 7 dni od otrzymania pisma o umorzeniu dochodzenia.

Chcesz uzyskać należne odszkodowanie po potrąceniu?

Zadzwoń!

Mamy duże doświadczenie w uzyskiwaniu ubezpieczeń po potrąceniach pieszych.