Odszkodowanie dla pieszego

Potrącenie pieszego z reguły kończy się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Następstwa takich zdarzeń to zazwyczaj urazy miednicy, kręgosłupa lędźwiowego oraz nóg.

Potrącenie pieszego na pasach- odszkodowanie dla pieszego

Pieszy jest prawnie chronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Potrącenie pieszego na pasach – czyli w miejscu przeznaczonym do ruchu pieszego uczestnika ruchu, ma duży wpływ na zwiększony wymiar kary dla kierowcy. Zbliżając się do pasów, kierowca powinien zachować szczególną ostrożność. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na pasach ma często miejsce na skutek błędnej oceny odległości przez kierowcę. Na zbliżanie się do pasów powinni zwracać uwagę szczególnie młodzi kierowcy, których doświadczenie co do zachowania się pieszych jest jeszcze niewielkie.

Potrącenie pieszego gdy sprawca jest nieznany- odszkodowanie dla pieszego

Gdy jesteśmy poza miastem i trzeba iść poboczem, zdarzają się wypadki, w których sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia. Zapewne w wielu przepadkach sprawca sądzi, iż uniknie kary lub wie że wcześniej spożywał alkohol. W takim przypadku odszkodowanie potrąconemu pieszemu i tak się należy. Ponadto całe wypłacone odszkodowanie będzie musiał oddać sprawca, który uciekł z miejsca zdarzenia z własnej kieszeni.

Śmiertelne potrącenie pieszego

W przypadkach ucieczek kierowców  z miejsca wypadku zdarza się, iż pieszy nie przeżyje. Dzieje się tak szczególnie w rodzinach mieszkających przy trasach, na których jest duży ruch pomiędzy miastami. Policja na miejscu musi szczegółowo odtworzyć całe zdarzenie, w tym zasięgnąć opinii biegłych co do przebiegu wypadku i winy kierowcy, co niestety trwa długo. Natomiast odszkodowanie należy się osobom bliskim.

Potrącenie pieszego który wtargnął na jezdnię

Zdarza się, iż pieszy wejdzie na jezdnię, ponieważ nie zauważy nadjeżdżającego pojazdu. Często są to osoby starsze, których sprawność motoryczna i reakcje są wolniejsze. Każdorazowo to jednak sąd decyduje czy było to wtargnięcie na jezdnię oraz czy kierujący zachował się prawidłowo. Najczęściej w takich przypadkach odszkodowanie należy się, lecz jest zmniejszone o wartość przyczynienia.

Potrącenie pieszego z jego winy

W wielu przypadkach osoby potrącone zgadzają się z werdyktem prokuratury umarzającym dochodzenie i wskazującym na winę pieszego. Zadbamy o to, aby jeszcze w trakcie postępowania prokuratorskiego zwrócić się do prawnika od odszkodowań to może okazać się, iż pieszy jedynie przyczynił się do zdarzenia i odszkodowanie cały czas się mu należy. Warto zatem już na początku skontaktować się z nami, abyśmy mogli przeanalizować sprawę.

Jako kancelaria świadcząca pomoc w odszkodowaniach zapraszamy do kontaktu osoby poszkodowanie i ich rodziny.