Potrącenie pieszego- jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Potrącenie pieszego- co zrobić jak potrącił samochód

W pierwszej kolejności należy wezwać karetkę i Policję jak do każdego wypadku gdy osoby doznają uszczerbku na zdrowiu. Na tym etapie po wypadku skupiamy się na swoim zdrowiu, zostawiając odpowiednim służbom dalsze działania. Karetka zabiera pieszego do szpitala. W tracie wywiadu z ratownikiem powinniśmy opowiedzieć (i zadbać później o zapisanie w dokumentacji szpitalnej) wszelkich dolegliwości które odczuwamy takich jak np.:

 • utrata przytomności, uderzenie głową o jezdnię, drętwienia rąk, nóg, itp., pozwoli to na prawidłowe dobranie badań w szpitalu i konsultacji lekarzy specjalistów;
 • jeżeli nasz pobyt w szpitalu będzie dłuższy, a nasze przeżycia związane z wypadkiem są bardzo intensywne (tzn. ciągle myślimy o wypadku, mamy koszmary senne związane ze zdarzeniem itp.), to powinniśmy poprosić już w szpitalu o szpitalnego psychologa.

Pamiętajmy im pełniejsza będzie nasza diagnostyka, tym lepiej będzie można zdiagnozować skutki wypadku dla naszego zdrowia.

Prowadzenie sprawy przez Policję

Policja prowadzi postępowanie przygotowawcze, zabezpieczając miejsce wypadku. Funkcjonariusze sprawdzają okoliczności zdarzenia, zachowanie kierującego, przesłuchując świadków, oraz zasięgając opinii biegłych.

Odbiór zeznań przez Policjanta prowadzącego sprawę

Policjant będzie chciał nas przesłuchać, aby dowiedzieć się jak przebiegało samo potrącenie przez samochód. Część osób pamięta tylko początek zdarzenia ze względu na utratę przytomności, to nie powinniśmy się tym martwić.

Zachowanie kierowcy przy zbliżaniu się do pasów

Kierujący pojazdem przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych musi zachować szczególną ostrożność. Przy potrąceniu pieszego na pasach Policja zazwyczaj nie ma wątpliwości co do winy kierowcy, a wymiar kary dla kierowcy może być wyższy.

Kierowca zbiegł z miejsca wypadku

W przypadku, w którym Policja nie mogła ustalić kierującego, wtedy umorzy dochodzenie, jednak nie musimy się tym martwić. UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) powinien wypłacić odszkodowanie według tych samych zasad co firma ubezpieczeniowa z polisy OC sprawcy.

Wgląd do dokumentów prokuratury w postępowaniu przygotowawczym

Pamiętajmy że w postępowaniu przygotowawczym jako osoba pokrzywdzona mamy prawo do wglądu do dokumentów, które zostały zebrane w takim postępowaniu. Wystarczy umówić się z prokuratorem na ich udostępnienie. Ponadto, jeżeli mamy obawy, że w ramach dochodzenia nie wszystkie dowody zostały uwzględnione, to powinniśmy powiadomić o tym wykonujących czynności policjantów np. jeżeli dowiemy się że monitoring pobliskiego sklepu, zarejestrował zdarzenie, dotarliśmy do nowego świadka, który widział wypadek itp.

Sprawa karna przeciwko sprawcy

Policja po zebraniu wszystkich materiałów przekazuje je prokuraturze która wysyła akt oskarżenia do sądu o ukaranie kierowcy pojazdu- sprawcy wypadku w postępowaniu karnym, lub też umarza dochodzenie przeciwko kierowcy.

Sąd w sprawie karnej będzie badał winę sprawcy, zatem zapewne będziemy wezwani na posiedzenie sądu, aby opowiedzieć o przebiegu całego wypadku. Dzięki wyrokowi sądu karnego mamy wiedzę kto wg sądu jest winny naszego wypadku, zatem ubezpieczyciel nie będzie podważać kto jest sprawcą zdarzenia i z tego tytułu nie odmówi nam wypłaty odszkodowania.

—–

Jeżeli jesteś na etapie dochodzenia przez Policję? Zadzwoń!

Możemy dopilnować sprawy w postępowaniu przygotowawczym, abyś następnie otrzymał należne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Umorzenie postępowania przygotowawczego w sprawie o potrącenie pieszego

Umorzenie postępowania- kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia

Mając dokument wskazujący na odpowiedzialność odszkodowawczą nieznanego sprawcy, możemy wnioskować o należne odszkodowanie i zadośćuczynienie do UFG.

Umorzenie postępowania- przypisanie winy pieszemu

W wielu przypadkach potrącone osoby zgadzają się z werdyktem prokuratury umarzającym dochodzenie i wskazującym na winę pieszego. Jednak w niektórych przypadkach potrącony pieszy jedynie przyczynił się do wypadku, a nie był jego sprawcą. Ma to takie znaczenie, iż  pieszy cały czas może otrzymać odszkodowanie jednak będzie ono zmniejszone o pewien procent, nazywany właśnie „przyczynieniem”. Natomiast w przypadku całkowitej winy pieszego nie otrzyma on odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku.

Wtargnięcie pieszego na jezdnię

Najczęściej spotykamy się z przypisaniem winy, gdy wg Policji pieszy wtargnął na jezdnię. W takich przypadkach możemy zaprotestować, składając zażalenie do prokuratury. Pamiętajmy że na złożenie takiego zażalenia mamy tylko 7 dni od otrzymania pisma o umorzeniu dochodzenia liczone od czasu odebrania takiego pisma od listonosza. W zażaleniu powinniśmy wskazać braki w postępowaniu prokuratury oraz te kwestie, które mogą zmienić decyzję co do winy potrąconego pieszego.

Zmiana przepisów dotycząca używania telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez jezdnię

Pamiętajmy zarazem o nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym, który obecnie zabrania korzystania z telefonów czy innych urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez jezdnie w taki sposób, który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na drodze.

Potrącenie pieszego- pieszy po alkoholu

Alkohol jest w Polsce substancją legalną i jeżeli pieszy nie został uznany sprawcą wypadku, to powinien uzyskać odszkodowanie za potrącenie w należnej wysokości.

Śmiertelne potrącenie pieszego

W najgroźniejszych w skutkach wypadkach ma miejsce śmierć pieszego. W takich przypadkach odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się osobom bliskim pieszemu.

Czytaj więcej: Potrącenie pieszego w wypadku śmiertelnym

Kto wypłaca odszkodowanie?

Pamiętajmy, iż życie i zdrowie nie ma ceny, zatem możemy występować o odszkodowanie z wielu źródeł:

 • z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku;
 • z indywidualnej polisy ubezpieczeniowej lub grupowej z pracy, jeżeli posiada opcję nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu itp.;
 • z ZUS, jeżeli np. jesteśmy w delegacji lub był to zarazem wypadek w pracy;

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie możemy się ubiegać jeżeli nie jesteśmy jego sprawcami, oraz mamy zgromadzone dowody naszych strat zdrowotnych jak i majątkowych. Nie powinniśmy jednak zwlekać zbyt długo aby nasze roszczenie się nie przedawniło.

Potrącenie pieszego w drodze do pracy lub z pracy

Jeżeli wypadek nastąpił, w drodze do pracy lub z pracy- poinformujmy o tym w kadry w swoim zakładzie pracy- będziemy otrzymywać 100% wynagrodzenia. Niestety obecnie nie ma już odszkodowania z ZUS po wypadku w drodze od pracy, jak i z pracy.

Dokumenty niezbędne do otrzymania odszkodowania

Zbieramy dokumenty w tym m.in:

 • dokumentację medyczną wskazująca na nasze obrażenia, przebyte leczenie i rehabilitację;
 • dokumenty wskazując na koszty leczenia poniesione w związku z wypadkiem;
 • dokumenty wskazujące na utracone zarobki;
 • dokumenty wskazujące na nasze straty moralne- (do zadośćuczynienia);
 • dokumenty wskazujące na utracone korzyści;

Czy potrzebne jest zaświadczenie o zakończeniu leczenia do odszkodowania?

Jeżeli staramy się o odszkodowanie z ubezpieczenia grupowego lub ubezpieczenia indywidualnego NNW wtedy ubezpieczyciele najczęściej proszą o dokument o zakończeniu leczenia. W ubezpieczeniach z polisy OC nie jest wymagany. W przypadku odszkodowania z ZUS potrzebujemy dokument OL-09 – także wypełniany przez lekarza.

 Składamy wniosek o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku

O co możemy wnioskować do ubezpieczyciela sprawcy?

Potrącony pieszy może ubiegać się o:

 • odszkodowanie;
 • rentę (czyli dodatkowe miesięczne płatności są one niezależne od renty z ZUS);
 • zadośćuczynienie;

Jaka kwota odszkodowania za potrącenie pieszego?

Zazwyczaj wysokość rekompensaty waha się od kilku tysięcy przy lekkim potrąceniu pieszego, do setek tysięcy złotych przy ciężkim uszczerbku na zdrowiu. Najważniejsze, abyśmy mieli dowody, które uzasadniają, iż przysługuje nam wnioskowana przez nas wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zaniżone odszkodowanie

Niestety w wielu przypadkach okazuje się, iż otrzymana wypłata z odszkodowania z OC nie jest adekwatna do poniesionych cierpień przez osobę poszkodowaną. W takich przypadkach powinniśmy:

 • napisać odwołanie do ubezpieczyciela (najlepiej załączając nowe dokumenty);
 • skierować sprawę na drogę sądową;

Jak długo mogę ubiegać się o odszkodowanie za potrącenie?

W zależności od sytuacji jest to 3 lata lub 20 lat w przypadku przestępstwa, jednak zwlekanie z wystąpieniem o odszkodowanie realnie zmniejsza nasze szanse ze względu na mniejszą możliwość wykazania poniesionych szkód w późniejszym terminie. Dotyczy to zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia.

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Chcesz uzyskać należne odszkodowanie po potrąceniu?

Zadzwoń!

Mamy duże doświadczenie w uzyskiwaniu ubezpieczeń po potrąceniach pieszych.

Zapraszamy.