Odszkodowanie dla rowerzysty

Rower staje się coraz bardziej powszechnym środkiem transportu. W dużych miastach pozwala na dojazdy do pracy a w mniejszych miejscowościach jest wygodnym środkiem transportu aby dojechać np. do najbliższego sklepu spożywczego.

Odszkodowanie dla rowerzystów – jak ubiegać się o odszkodowanie ?

O odszkodowanie dla rowerzystów występuje się na podstawie tych samych przepisów co w sytuacjach gdy poszkodowanym jest inny kierowca lub pasażer.

Możemy ubiegać się w zależności od następstw wypadku o:

  1. odszkodowanie
  2. rentę
  3. zadośćuczynienie

Czytaj więcej: Katalog roszczeń po wypadku.

Jakie dokumenty zebrać- odszkodowanie dla rowerzysty

Pamiętajmy, aby zbierać wszelkie dowody wskazujące na pogorszenie się stanu zdrowia po wypadku. Im bardziej będziemy w stanie wykazać następstwa zdarzenia w naszym życiu, na tym większe odszkodowanie możemy liczyć.
Czytaj więcej: Dokumentacja po wypadku.

Następstwa psychiczne wypadku rowerowego- odszkodowanie dla rowerzysty

Wiele osób po tego typu zdarzeniach, nie wsiada już na rower boi się ponownie skorzystać z roweru. Dla osób młodych stan powypadkowy jest jeszcze bardziej trudny, ponieważ zabiera im radość życia, a często także dalszą możliwość uprawiania sportu. Może być spowodowany tzw. stresem pourazowym (PTSD).
Czytaj więcej: Przeżycia psychiczne po wypadku

Gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

W przypadku gdy kierujący pojazdem nie ma polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Gdy sprawca jest obcokrajowcem- odszkodowanie dla rowerzysty

Gdy sprawcą będzie obcokrajowiec, który ma wykupione ubezpieczenie poza Polską to także otrzymamy należne odszkodowanie. Polska ma podpisane odpowiednie porozumienia międzynarodowe, zatem możemy spokojnie dochodzić do zdrowia, bo otrzymamy należnie odszkodowanie- analogicznie jak w przypadku gdyby sprawca był ubezpieczony w firmie ubezpieczeniowej w Polsce.

Potrącenie rowerzysty- wypadek śmiertelny

Gdy nastąpiło śmiertelne potrącenie rowerzysty, wtedy dochodzenie odszkodowania odbywa się tak samo jak w innych rodzajach wypadków śmiertelnych. Zatem wszystkie osoby bliskie mogą liczyć na odpowiednio wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Rowerzysta sprawcą kolizji

W przypadku gdy rowerzysta jest sprawcą kolizji z pojazdem, lub jeden z rowerzystów jest sprawcą zderzenia z drugim rowerem na ścieżce rowerowej w takim  przypadku warto poprosić o numer polisy OC w życiu prywatnym sprawcy wypadku. Taka polisa chroni rowerzystę przed skutkami finansowymi wypadku. W innej sytuacji musi on pokryć następstwa wypadku z własnej kieszeni.