Wieloletnie doświadczenie prawne i odszkodowawcze

Odszkodowanie dla rowerzysty

Coraz więcej osób spędza czas jeżdżąc na rowerze. Niektórzy jeżdżą rekreacyjnie, a inni używają roweru jako środka lokomocji i są niezależni od innych. Należy zwrócić uwagę, iż najczęściej ofiarami są osoby starsze. Rowerzyści doznają uszczerbków rąk obojczyka i łopatki, jednak najgroźniejsze są urazy głowy i kręgosłupa. Stąd ważne jest aby jeździć w kasku.

Wykazanie następstw wypadku- odszkodowanie dla rowerzysty

Ważne jest, aby zbierać wszelkie dowody wskazujące na gorszy stan zdrowia po wypadku. Im bardziej będziemy w stanie wykazać następstwa wypadku w naszym życiu, na tym większe odszkodowanie możemy liczyć. Wiele osób po tego typu zdarzeniach, nie wsiada już na rower i staje się zależna od rodziny. Dla osób młodych stan powypadkowy jest jeszcze bardziej trudny, ponieważ zabiera im radość życia, a często także dalszą możliwość uprawiania sportu. Osoby takie wymagają często długotrwałej rehabilitacji, na które powinny otrzymać dodatkową rentę na zwiększone potrzeby od ubezpieczyciela.

Potrącenie rowerzysty- wypadek śmiertelny

Gdy nastąpiło śmiertelne potrącenie rowerzysty, wtedy dochodzenie odszkodowania odbywa się tak samo jak w innych rodzajach wypadków śmiertelnych. Zatem wszystkie osoby bliskie mogą liczyć na odpowiednio wysokie odszkodowanie.

Odszkodowanie dla rowerzystów – jak się ubiegać o odszkodowanie ?

O odszkodowanie dla rowerzystów występuje się na podstawie tych samych przepisów co w sytuacjach gdy poszkodowanym jest inny kierowca lub pasażer. W przypadku gdy kierujący pojazdem nie ma polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Gdy sprawcą będzie obcokrajowiec, który ma wykupione ubezpieczenie poza Polską to także otrzymamy należne odszkodowanie w zależności od wykazanych następstw zdarzenia.