Potrącenie rowerzysty- jak uzyskać odszkodowanie?

Wypadek z udziałem rowerzysty najczęściej ma miejsce, gdy zostaje on potrącony przez samochód.  Znacznie rzadziej ma miejsce zderzenie dwóch rowerzystów na ścieżce rowerowej.

Kiedy potrąconemu rowerzyście przysługuje odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

Odszkodowanie przysługuje rowerzyście zawsze, gdy nie został uznany winnym wypadku drogowego. W przypadku potrącenia przez samochód, to rowerzysta ma prawnie lepszą pozycję w stosunku do kierującego pojazdem mechanicznym, (obowiązuje zasada ryzyka).

Potrącenie rowerzysty- jak uzyskać odszkodowanie

Zebranie dokumentów- odszkodowanie dla rowerzysty

Pamiętajmy, aby gromadzić wszelkie dowody wskazujące na pogorszenie się naszej sytuacji życiowej po wypadku. Im bardziej będziemy w stanie wykazać następstwa zdarzenia, na tym większe odszkodowanie możemy liczyć. Zbieramy zatem wszelkie dokumenty dotyczące naszego stanu zdrowia, pogorszenia się  naszego stanu psychicznego oraz sytuacji zawodowej i rodzinnej.

Czytaj więcej: Jakie dokumenty zebrać po wypadku na rowerze?

Następstwa psychiczne wypadku

Wiele osób po traumatycznych przeżyciach jak wypadek, przez pewien czas nie wsiada  na rower.  Ponadto dla wielu osób aktywnych fizycznie stan powypadkowy jest trudny do zniesienia, ponieważ zabiera im radość życia, przez dłuższy czas. Następstwem psychicznym może być także stres pourazowy (PTSD), który warto udokumentować.

Czytaj więcej: Przeżycia psychiczne po wypadku

 Jakie odszkodowanie przysługuje rowerzyście? O co wnioskujemy?

O odszkodowanie dla rowerzystów występujemy do ubezpieczyciela sprawcy  z jego polisy OC. Zatem możemy ubiegać się  o:

  1. Odszkodowanie ( w tym uszkodzony rower, utracone zarobki itp.);
  2. Rentę (dodatkową poza ewentualną rentą z ZUS);
  3. Zadośćuczynienie ( straty niematerialne).

Czytaj więcej: Katalog roszczeń po wypadku rowerowym.

Wysokość odszkodowania dla rowerzysty

Wysokość rekompensaty za wypadek w zależności od następstw zdrowotnych, może sięgać nawet setek tysięcy złotych w zależności od następstw wypadku. Najważniejszą kwestią jest możliwość udokumentowania naszych strat.

Wysokość odszkodowania- wypadek śmiertelny rowerzysty

Gdy miał miejsce wypadek śmiertelny, wtedy wypłaty dla osób bliskich (rodziny), zależą od relacji pomiędzy zmarłym a osobami bliskimi, zatem mogą być bardzo wysokie, jeżeli te relacje były bliskie i możemy je wykazać.

Zastawiasz się ile powinieneś otrzymać odszkodowania po wypadku? Zadzwoń! mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach odszkodowawczych.

Wysokość odszkodowania po potrąceniu rowerzysty a sprawa sądowa

Jeżeli otrzymane odszkodowanie wypłacone z OC sprawcy jest niewspółmiernie małe w stosunku do naszych obrażeń, możemy skierować sprawę na drogę sądową.

Czytaj więcej: Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku rowerowym.

Jak długo od dnia wypadku rowerzysta może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia?

Standardowo termin przedawnienia to 3 lat (dla wykroczenia) do 20 lat dla przestępstwa. Jednak istnieje szereg warunków, które wydłużają terminy przedawnień w zależności od konkretnej sytuacji powypadkowej. (Zależą m.in od wieku osoby poszkodowanej, daty wyroku sądu karnego itp.).

Czytaj więcej: Terminy przedawnień wypadków komunikacyjnych w Polsce

Potrącenie rowerzysty- wypadek śmiertelny

Gdy nastąpiło śmiertelne potrącenie rowerzysty, wtedy dochodzenie odszkodowania odbywa się tak samo jak w innych rodzajach wypadków śmiertelnych likwidowanych z OC sprawcy zdarzenia. Zatem wszystkie osoby bliskie mogą liczyć na odpowiednio wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Rowerzysta przejeżdżał na pasach- odszkodowanie

W przypadkach, których rowerzysta jechał rowerem zamiast prowadzić rower, powinien otrzymać odszkodowanie jednak będzie ono pomniejszone w zależności od stopnia jego przyczynienia się do wypadku (np. o 20%). Pamiętajmy jednak, iż w wielu miejscach rowerzysta ma prawo przejeżdżać przez jezdnię i wtedy nie powinien mieć przyczynienia do wypadku.

Gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku rowerowego- odszkodowanie dla rowerzysty

W przypadku gdy kierujący pojazdem nie ma polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Gdy sprawca jest obcokrajowcem- odszkodowanie dla rowerzysty

Gdy sprawcą będzie obcokrajowiec, który ma wykupione ubezpieczenie OC poza Polską to także otrzymamy należne odszkodowanie. Polska ma podpisane odpowiednie porozumienia międzynarodowe, zatem możemy skoncentrować się na powrocie do zdrowia, ponieważ otrzymamy należnie odszkodowanie- analogicznie jak w przypadku gdyby sprawca był ubezpieczony w firmie ubezpieczeniowej w Polsce.

Prokurator umorzył dochodzenie wobec kierowcy

Jeżeli prokurator umorzył dochodzenie, wskazujące na rowerzystę jako sprawcę możesz zaprotestować.

Czytaj więcej: Jak złożyć zażalenie na postępowanie prokuratury?

Rowerzysta sprawcą kolizji

W przypadku gdy rowerzysta jest sprawcą kolizji z pojazdem, lub jeden z rowerzystów jest sprawcą zderzenia z drugim rowerem na ścieżce rowerowej w takim  przypadku warto poprosić o numer polisy OC w życiu prywatnym, lub specjalną polisę OC roweru  od sprawcy wypadku. Taka polisa chroni rowerzystę-sprawcę przed skutkami finansowymi wypadku i koniecznością wypłaty odszkodowania. Gdy sprawca nie ma polisy musi pokryć następstwa wypadku z własnej kieszeni.

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Zastanawiasz się jak uzyskać odszkodowanie po wypadku rowerowym?

Zadzwoń!

Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w odzyskiwaniu odszkodowań po wypadkach rowerowych.