Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku rolniczym z OC rolnika, KRUS?

Kto wypłaca odszkodowanie po wypadku rolniczym?

Po wypadku w rolniczym możemy starać się o odszkodowanie z następujących źródeł:

 • odszkodowanie z polisy OC rolnika
 • odszkodowanie z KRUS
 • z indywidualnie zawartych ubezpieczeń

Życie i zdrowie nie ma ceny, zatem możemy występować o odszkodowanie z kilku źródeł łącznie.

Odszkodowanie z OC rolnika

Kto może uzyskać odszkodowanie z OC rolnika

 • rolnik,
 • rodzina rolnika (domownicy),
 • osoby pracujące w gospodarstwie rolnym,
 • osoby obce, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Odszkodowanie z OC rolnika dla członka rodziny lub rolnika

Domownicy oraz sam rolnik, mogą otrzymać odszkodowanie (zadośćuczynienie) z polisy OC rolnika, jednak jest ono ograniczone do uszczerbku na zdrowiu i nie obejmuje strat w mieniu.

O co wnioskujemy z polisy OC rolnika?

Do ubezpieczyciela możemy kierować wniosek o:

 • zwrot kosztów lekarstw
 • zwrot kosztów pomocy ortopedycznych i rehabilitacyjnych
 • koszty przystosowania mieszkania po wypadku
 • koszty opieki nad poszkodowanym
 • koszty dojazdów do lekarzy specjalistów
 • koszty badań diagnostycznych typu rezonans, TK, RTG.
 • koszty dojazdów bliskich do szpitala do poszkodowanego
 • koszty specjalnej diety
 • zadośćuczynienie
 • dodatkową rentę

Pamiętajmy: polisa OC rolnika zadziała jedynie wtedy, gdy będziemy w stanie wykazać, iż wypadek ma związek z pracą w gospodarstwie. Ubezpieczalnia będzie to bardzo dokładnie weryfikować!

Wysokość odszkodowania z OC rolnika

Odszkodowanie (zadośćuczynienie) nie może przekroczyć:

 • 5 210 000 EUR w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wypadku,
 • 1 050 000 EUR w przypadku szkód w mieniu w jednym wypadku.

Ile lat wstecz mogę starać się o odszkodowanie z polisy OC rolnika?

Termin uzyskania odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym wynosi zasadniczo 3 lata, a w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu to nawet 20 lat (przestępstwo).

Odmowa wypłaty lub zaniżenie odszkodowania

Ubezpieczyciel zobowiązany jest podjąć decyzję o wypłacie odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Co ważne, jeżeli nie zgodzimy się z decyzją, możemy wnieść od niej odwołanie w terminie wskazanym w decyzji ubezpieczyciela.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań, lub trudności z uzyskaniem należnego odszkodowania (zadośćuczynienia).

Wypadek w pracy rolniczej- brak polisy OC rolnika

W sytuacji, gdy rolnik nie będzie posiadał polisy, a będzie miał miejsce wypadek, takie zdarzenie należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaca odszkodowanie i zadośćuczynienie tak jak każdy inny ubezpieczyciel.

Kara dla rolnika, który nie posiadał ubezpieczenia to 300zł (stawka na 2022r.). Kwota nie wydaje się zbyt wygórowana w porównaniu do kosztów związanych z opieką i powrotem do zdrowia osoby poszkodowanej.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań, lub trudności z uzyskaniem należnego odszkodowania (zadośćuczynienia).

Odszkodowanie z KRUS

Komu należy się odszkodowanie z KRUS?

Odszkodowanie z KRUS przysługuje:

 • rolnikowi,
 • domownikowi rolnika lub jego pomocnikowi,

którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Kiedy uznajemy iż wypadek był wypadkiem w pracy rolniczej?

Za wypadek przy pracy rolniczej, zgodnie z art. 11 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uważa się nagłe zdarzenie, związane z działalnością rolniczą:

 • na terenie gospodarstwa rolnego,
 • w drodze ubezpieczonego do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej,
 • podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej
 • w drodze do miejsca albo w drodze powrotnej z miejsca wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej poza terenem gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi.

Zgłoszenie wypadku do KRUS

Gdzie zgłosić wypadek?

Wypadek należy zgłosić do najbliższej terenowej placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Można to zrobić osobiście w placówce, telefonicznie lub mailowo. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie należy złożyć na formularzu KRUS SR-23

Ile czasu mam na zgłoszenie wypadku do KRUS

Czas na zgłoszenie to maksymalnie 6 miesięcy od dnia wypadku.

Wysokość odszkodowania z KRUS

Obecnie (2022r.) jest to 1033zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

Wypłata odszkodowania

Po zgłoszeniu wypadku, pracownicy KRUS badają dokładnie sprawę, ustalając przyczyny wypadku oraz sprawdzają, czy poszkodowany podlegał odpowiedniemu ubezpieczeniu. Jeżeli zostanie uznane, że poszkodowany doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przyzna się na jego rzecz jednorazowe odszkodowanie.

Zadzwoń lub napisz maila!

Zespół Advoco wielokrotnie pomagał w uzyskaniu odszkodowania po wypadku rolniczym.

Zapraszamy do kontaktu!