Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w autobusie, tramwaju, ZTM, MZK?
odszkodowanie po wypadku w autobusie

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w autobusie, tramwaju, ZTM, MZK?

Kierowca autobusu odpowiada za bezpieczny transport pasażerów, zatem jeżeli trzymaliśmy się poręczy, lub zajęliśmy miejsce siedzące to możemy starać się o o odszkodowanie po wypadku.

Co zrobić po wypadku w komunikacji miejskiej?

 • zgłosić wypadek kierowcy autobusu- obecnie praktycznie w każdym autobusie jest monitoring, zatem będzie ślad, iż wypadek miał miejsce;
 • zapisać numer telefoniczny współpasażera- dzięki temu będziemy mieli świadka, jeżeli okaże się, że monitoring w autobusie nie działał;
 • zapisać nr rejestracyjny, trasę i numer pojazdu;
 • wezwać pogotowie;

Zebranie dokumentów do odszkodowania po wypadku w komunikacji miejskiej

Ponieważ to poszkodowany musi wykazać swoją stratę, dlatego zbieramy wszelkie dokumenty wskazujące na nasze koszty związane z wypadkiem:

 • dokumenty medyczne

zbieramy całą dokumentację medyczną z naszego leczenia, karty wypisu, historię leczenia z przychodni i rehabilitacji, opisy badań diagnostycznych (RTG, MRI, TK) itp.

 • rachunki za poniesione wydatki

za lekarstwa, badania diagnostyczne, rachunki wizyty u lekarzy specjalistów, rehabilitacje, za opiekę nad osobą poszkodowaną itp.

 • rachunki za utracone rzeczy osobiste

jeżeli nasze ubranie zostało podarte, uszkodzeniu uległy okulary, telefon komórkowy, czy inne rzeczy osobiste, wtedy mamy prawo do odszkodowania także za te rzeczy;

 • utracone zarobki

 • gdy wypadek zdarzył się jako „wypadek w drodze do pracy” lub „z pracy” to zawiadamiamy naszą firmę o wypadku i dzięki temu w trakcie zwolnienia będziemy mieli płacone 100% naszego wynagrodzenia;
 • wypadek nie jest związany z dojazdem do pracy/z pracy to potrzebujemy zaświadczenie z kadr o obniżonych zarobkach, które otrzymywaliśmy będąc na zwolnieniu lekarskim;

O co wnioskujemy?

W zależności od sytuacji życiowej konkretnej osoby poszkodowanej oraz jej uszczerbku na zdrowiu, możemy wnioskować o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Roszczenie do ubezpieczyciela możemy złożyć tradycyjną pocztą (listem poleconym), lub e-mailem. Do wniosku załączamy zgromadzone uprzednio dokumenty.

O jaką kwotę odszkodowania możemy się starać?

W większości przypadków są to kwoty od kilku do  kilkudziesięciu tysięcy  złotych dla poszkodowanego pasażera. Najczęstszymi urazami są złamania nóg i rąk. Wszystko zależy do następstw wypadku dla osoby, która doznała uszczerbku na zdrowiu, jak szybko może wrócić do aktywności życiowej itp. W wielu przypadkach wypadku w autobusie dotykają osób starszych, u których proces leczenia trwa dłużej, opiekuje się nimi rodzina itp. Najlepiej sprawdzić ile   zasądzały sądy wcześniej w podobnych przypadkach i na tej podstawie oszacować nasze roszczenie.

Do kogo składamy wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie zawsze kierujemy do ubezpieczyciela sprawcy naszego uszczerbku na zdrowiu.

 • Gdy sprawcą jest kierowca autobusu

Składamy roszczenie do MZK/ZTM, które będzie rozpatrywane przez firmę ubezpieczeniową przedsiębiorstwa.

 • Gdy sprawcą wypadku jest kierowca innego auta

Gdy dochodzi do wypadku, w którym Policja ustaliła winę innego kierowcy, wtedy poszkodowany pasażer składa wniosek do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

 • Gdy wypadek spowodował nieustalony pojazd

W takim przypadku składamy roszczenie do UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego);

 • Gdy sprawcą jest rowerzysta

Gdy okaże się, iż sprawcą jest rowerzysta, wtedy musi spełnić roszczenie z własnej kieszeni, lub odeśle nas to swojego ubezpieczyciela, jeżeli posiada ubezpieczenie „OC roweru” lub ubezpieczenie „OC w życiu prywatnym”.

 • Gdy sprawcą jest pieszy

Jeżeli sprawcą jest pieszy, wtedy musi on zapłacić z własnej kieszeni, lub jego ubezpieczyciel, jeżeli posiada ubezpieczenie „OC w życiu prywatnym”.

 • Gdy posiadamy dodatkową polisę grupową lub indywidualną

Życie i zdrowie nie ma ceny, zatem jeżeli podsiadamy także dodatkowa polisę grupową w pracy, ubezpieczenie indywidualne itp., także możemy z nich skorzystać, niezależnie od odszkodowania ( zadośćuczynienia) od sprawcy wypadku.

Gdy kwota odszkodowania jest zbyt niska, lub odmówiono nam wypłaty odszkodowania

Jeżeli ubezpieczyciel odmówił nam wypłaty odszkodowania, lub otrzymana kwota jest zbyt niska, możemy napisać odwołanie do ubezpieczyciela. Jeżeli także odwołanie także nie przyniesie skutku, wtedy pozostaje nam droga sądowa.

Termin przedawnienia odszkodowania po wypadku w autobusie, tramwaju

Termin przedawnienia to 3 lata lub 20 lat w przypadku przestępstwa.

 

Miałeś wypadek w autobusie lub w tramwaju?

Zadzwoń! Od kilkunastu lat świadczymy pomoc osobom po wypadkach komunikacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu. Zespół Advoco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *