Wieloletnie doświadczenie prawne i odszkodowawcze

Odszkodowanie po wypadku

Praktycznie każdy z nas ma w gronie osób bliskich lub znajomych osobę która uległa wypadkowi. Często są to wypadki samochodowe, po których można się ubiegać o odszkodowanie komunikacyjne z polisy oc sprawcy zdarzenia. Specjaliści Advoco mają wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w jaki sposób wykazać wszystkie skutki takiego wypadku oraz uwzględnić w roszczeniu wszelkie następstwa wypadku mające wpływ na obecne życie osoby poszkodowanej. Skutki te często wykraczają poza dysfunkcje organizmu i wiążą się także z niemożnością funkcjonowania tak samo jak przed wypadkiem tj. zarobkowania, czy też uprawiania sportu czy hobby.

Osoby takie często potrzebują dodatkowych środków na powrót do zdrowia, rehabilitację, czy też na wizyty specjalistów. Oczywiście należy pamiętać o poniesionych stratach moralnych, czyli wykazaniu np. obniżeniu poczucia własnej atrakcyjności czy też świadomości „bycia ciężarem” dla bliskich, związku z niemożnością zarobkowania czy też pomocy w gospodarstwie.

Pomoc Advoco dla motocyklistów i rowerzystów

Szczególnie mocno poszkodowani w wypadkach są motocykliści i rowerzyści, dla których każdy błąd kierującego autem skutkuje niemal zawsze poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet zgonem. Dlatego też już od samego początku warto skontaktować się z nami, aby umiejętnie zgromadzić dowody, które następnie pomogą na otrzymanie realnie wysokiego odszkodowania czy renty. Oczywiście największą tragedię przeżywają te osoby, w których rodzinach nastąpiło odejście kogoś bliskiego w wyniku wypadku wtedy także będąc świadomym przeżywanego bólu realnie pomóc osobom aby odciążyć je od zawiłości prawnych, wykazywania następstw, gdyż sami nie mają sił, a często i środków na obsługę prawną.