Wieloletnie doświadczenie prawne i odszkodowawcze

Odszkodowanie po wypadku- Kancelaria Odszkodowawcza Warszawa

Praktycznie każdy z nas ma w gronie osób bliskich lub znajomych osobę, która uległa wypadkowi. Z reguły są to wypadki samochodowe, po których można się ubiegać o odszkodowanie komunikacyjne z polisy OC sprawcy. Jako kancelaria odszkodowawcza specjalizujemy się w obsłudze prawnej osób po wypadkach.

Wieloletnie doświadczenie- Kancelaria odszkodowawcza Warszawa

Specjaliści Advoco mają wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, w jaki sposób wykazać skutki wypadku. W roszczeniu o odszkodowania komunikacyjne należy wykazać wszelkie następstwa, mające wpływ na obecne życie osoby poszkodowanej. Każdorazowo wykazujemy różnicę pomiędzy życiem osoby przed wypadkiem i jak pogorszyło się w następstwie zdarzenia. Konsekwencje wypadku, niejednokrotnie wykraczają poza dysfunkcje organizmu. Następstwa często wiążą się z niemożnością funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie tak samo jak przed wypadkiem. Potencjalne następstwa to np. niemożność zarobkowania czy też uprawiania sportu. Każda z osób poszkodowanych ma inną drogę życiową, pełni inne role rodzinne i  społeczne, dlatego też każdorazowo roszczenie musi być indywidualnie opracowane. Dopiero spokojna rozmowa z osobą poszkodowaną, pozwala na analizę jej drogi życiowej, oraz szans życiowych, które wypadek przekreślił.

Odszkodowanie po wypadku- szybki powrót do zdrowia

Osoby poszkodowane z reguły potrzebują dodatkowych środków na powrót do zdrowia, rehabilitację, czy też na wizyty u lekarzy specjalistów. Oczywiście należy pamiętać o poniesionych stratach moralnych, czyli wykazaniu przed sądem np. obniżeniu poczucia własnej atrakcyjności, czy też świadomości „bycia ciężarem” dla bliskich, związku z niemożnością zarobkowania czy też pomocy w gospodarstwie.

Odszkodowanie po wypadku- pomoc dla motocyklistów i rowerzystów

Szczególnie mocno poszkodowani w wypadkach są motocykliści i rowerzyści, dla których każdy błąd kierującego autem skutkuje niemal zawsze poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, lub nawet zgonem. Dlatego też już od samego początku warto skontaktować się z nami, aby wiedzieć jak umiejętnie zgromadzić dowody, które następnie pomogą na otrzymanie realnie wysokiego odszkodowania komunikacyjnego czy renty. Oczywiście największą tragedię przeżywają te osoby, w których rodzinach nastąpiło odejście kogoś bliskiego w wyniku wypadku wtedy także będąc świadomym przeżywanego bólu realnie pomóc osobom aby odciążyć je od zawiłości prawnych, wykazywania następstw, gdyż sami nie mają sił, a często i środków na obsługę prawną.