Jak uzyskać odszkodowanie po zalaniu budynku, mieszkania, magazynu?

Ustalamy przyczynę wycieku

Jeśli dojdzie do zalania i w mieszkaniu zastaniemy kałużę wody, należy działać szybko, przede wszystkim:

  • ustalić przyczynę wycieku;
  • zakręcić dopływ wody;
  • usunąć z pomieszczania sprzęty elektryczne, posiadany towar w przypadku magazynu itp., bądź zabezpieczyć je przed wodą. W przypadku dostania się do nich wody mogą one być już nie do odratowania;
  • usunąć nadmiar wody, aby uchronić pomieszczenie przed kolejnymi szkodami;

Kto ponosi odpowiedzialność

Odpowiedzialność leży po stronie tego, z czyjej winy nastąpiło zalanie. Po zbadaniu źródła wycieku, jeśli nadal mamy wątpliwości, po czyjej stronie leży wina, zasadnym będzie udanie się do sąsiada ( jeżeli podejrzewamy iż to jego wina) oraz kontakt z zarządcą budynku. ( Rura mogła pęknąć na poziomie sąsiada lecz nie z jego winy).

Od kogo żądamy odszkodowania?

W pierwszej kolejności wnosimy do ubezpieczyciela sprawcy zalania. Powinien on udostępnić na swoją polisę. Na jej podstawie niezwłocznie występujemy do ubezpieczyciela sprawcy.

Zalanie mieszkania przez sąsiada który nie miał ubezpieczenia

Jeżeli sami posiadamy polisę, a sąsiad który jest winny jej nie posiada, powinniśmy wnioskować do własnego ubezpieczyciela. Domaganie się zwrotu odszkodowania od sąsiada jako sprawcy zostawmy ubezpieczalni.

Gromadzenie dowodów poniesionych strat- odszkodowanie po zalaniu

  • Wykonujemy dokumentację fotograficzną (zdjęcia, filmy), które w jak najlepszy sposób odzwierciedlą rozmiar naszej szkody i zniszczeń.
  • Odbieramy protokół z interwencji straży pożarnej (jeżeli była na miejscu)
  • Odbieramy oświadczenie od sąsiada jeżeli był sprawcą zalania
  • Szukamy potwierdzenia wartości przedmiotów (np. rachunków za zakupy, kart gwarancyjnych itp. wskazujących na markę, model i wartość uszkodzonych sprzętów).

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi

Zgłoszenie szkody powinno nastąpić jak najszybciej. Każdy ubezpieczyciel indywidualnie ustala czas na zgłoszenie, zatem, aby mieć pewność, że nie przekroczymy terminu, lepiej zrobić to tego samego dnia. Warto wstrzymać się z remontami i kupowaniem nowych sprzętów na czas po wycenie szkody. Jeśli doszło do uszkodzenia bądź zniszczenia sprzętów, warto w zgłoszeniu szkody wskazać ich wartość, dołączając rachunki za zakup. Jeśli nie mamy dowodów zakupu, można wskazać samą kwotę.

Odpowiedź ubezpieczyciela powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Zalanie budynku podczas urlopu- odszkodowanie po zalaniu

Często zauważymy zalanie po powrocie z urlopu. Wtedy należy zaznaczyć, że do zalania doszło podczas naszej nieobecności. Szkodę można zgłosić ubezpieczycielowi telefonicznie, mailowo lub poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie ubezpieczyciela. W zgłoszeniu trzeba wskazać numer polisy ubezpieczeniowej (swojej lub osoby winnej zalania), imię i nazwisko właściciela mieszkania, adres mieszkania, datę i godzinę (chociażby przybliżoną) zalania, rozmiar szkody (co zostało uszkodzone i w jakim stopniu), prawdopodobną przyczynę, dane osoby, po której stronie leży odpowiedzialność za zalanie (jeśli ją znamy), jej oświadczenie o uznaniu winy oraz dokumentację fotograficzną zniszczeń.

Wizyta rzeczoznawcy- odszkodowanie po zalaniu

Po otrzymaniu zgłoszenia, ubezpieczyciel może przysłać rzeczoznawcę, który samodzielnie wyceni szkodę. O terminie wizyty rzeczoznawcy, ubezpieczyciel poinformuje nas odpowiednio wcześniej. Najczęściej taka wizyta odbywa się w krótkim terminie od zgłoszenia szkody.

Remont po zalaniu

Pamiętajmy, aby wszystkie prace związane z remontem, osuszaniem ścian itp. każdorazowo dokumentować fakturą, która następnie możemy przedłożyć ubezpieczycielowi, aby zwrócił nam wydaną kwotę. 

Wysokość odszkodowania

Jeżeli nasza polisa spełnia warunki do wypłaty odszkodowania, otrzymamy jego wypłatę. Po wizycie rzeczoznawcy (lub jeśli nie miała ona miejsca, po zgłoszeniu szkody) ubezpieczyciel skontaktuje się z nami w celu przedstawienia wyceny szkody.

Gdy przyznane odszkodowanie jest za niskie

Jeżeli uważamy, że wycena szkody została zaniżona, a przyznana nam kwota odszkodowania jest zbyt mała, możemy złożyć odwołanie do ubezpieczyciela. W takim piśmie należy wskazać wszystkie argumenty, które uważamy za stosowne, np. że sprzęty były zakupione w wyższej cenie, że na czas remontu była konieczność przeprowadzki do hotelu, że usługa remontowa wyniosła więcej niż zostało to uwzględnione przez ubezpieczyciela itp.

Sprawa sądowa- odszkodowanie po zalaniu

Jeżeli uzyskana kwota nie pokrywa naszych strat, nie pozostaje nam nic innego jak zwrócić się do sądu, o należne odszkodowanie.

 

Zastanawiasz się jak uzyskać pełne odszkodowanie po zniszczeniu ich przez wodę?

Zadzwoń!

ADVOCO posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie po zalaniu.