Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » kancelaria odszkodowawcza, prawnik » Odszkodowanie z OC za szkody spowodowane przez produkt
Odszkodowanie z OC produktu- ogrodnik na wysokiej drabinie przycinający żywopłot

Odszkodowanie z OC za szkody spowodowane przez produkt

To, że można zwrócić się o pomoc w odszkodowaniach  i otrzymać odszkodowanie po wypadku, wie niemal każdy. Jednak nie każdy ma wiedzę, że należy nam się odszkodowanie z OC produktu. Jeżeli okaże się, iż użytkowana rzecz spowodowała uszczerbek na zdrowiu, utratę życia czy też poważne straty materialne, możemy wystąpić o odszkodowanie.

odszkodowanie z OC produktu– kto odpowiada?

Najczęściej odpowiada producent, jednak jak od każdej reguły są wyjątki.

Jeżeli okaże się, iż producent nie istnieje, firma została zlikwidowana itp., wtedy kierujemy nasze roszczenie do najdalszego istniejącego podmiotu w tym łańcuchu sprzedaży (sklep, hurtownik lub importer itp.).

odszkodowanie z OC produktu- upadek z drabiny

Najczęstszymi przypadkami, w których można spotkać się z poważnymi następstwami zdrowotnymi, jest upadek z drabiny. Ułamanie się szczebla podczas wchodzenia lub schodzenia może spowodować nieodwracalne konsekwencje zdrowotne. W takim przypadku, jeżeli jej ustawienie było prawidłowe oraz nie była ona wcześniej uszkodzona, ubiegamy się o odszkodowanie z polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) producenta drabiny.

odszkodowanie z OC produktu- termin zgłaszania roszczeń

Gdy wiemy kto jest producentem produktu, to na ubieganie się o odszkodowanie z OC produktu mamy 3 lata.

odszkodowanie z OC produktu- wielkość odszkodowania

Wielkość odszkodowania zależy od następstw zdrowotnych i finansowych dla osoby poszkodowanej. Taka osoba może wystąpić o odszkodowanie, zadośćuczynienie i dodatkową rentę.

przykład: OC za produkt- budownictwo

Jeżeli okaże się, iż zakupiony grzejnik zalał nam mieszkanie, ponieważ miał wadę fabryczną i wykluczymy nieprawidłowy montaż, wtedy, wykazując błąd w jego działaniu, możemy zwrócić się do producenta o pokrycie strat związanych z następstwami zalania.

przykład: OC za produkt – gastronomia

Czasem zdarza się, że klienci zgłaszają się do nas, wskazując, iż kupili produkt spożywczy, który nie nadawał się do spożycia. W takim przypadku powinni złożyć reklamację i zwrócić towar do sprzedawcy. Jeżeli jednak okaże się, że ponieśli uszczerbek na zdrowiu, należy zebrać dowody dokumentujące, że to w następstwie spożycia właśnie tego wyrobu. Jest to szczególnie ważne w przypadkach niewłaściwego oznaczenia produktu dla osób z alergiami pokarmowymi.

wykazanie winy producenta z OC produktu

Każdorazowo wykazujemy winę danej firmy, która będzie badana przez sąd. Biegły sądowy odpowiedniej specjalizacji będzie sprawdzał, w jaki sposób doszło do wypadku, co było jego przyczyną oraz wadę wyrobu.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeden komentarz odnośnie “Odszkodowanie z OC za szkody spowodowane przez produkt

  1. To bardzo ciekawe. Nie wiedziała, że należy się odszkodowanie za produkt. A sytuacja z drabiną mi się nawet kiedyś zdarzyła, na szczęście nic mi się nie stało, ale na przyszłość będę wiedzieć, że można się ubiegać o odszkodowanie w takich sytuacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *