Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Część 2

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Część 2

Dzisiaj kontynuujemy poradnik, w którym odpowiemy na kolejne ważne pytania w kwestii ubiegania się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

Jakie dokumenty skompletować?

Zanim zaczniemy ubiegać się o odszkodowanie warto też skompletować dokumenty, które będą świadczyły o poniesionych przez nas stratach materialnych oraz niematerialnych.

Udokumentowanie strat materialnych ma szczególne znaczenie w przypadku śmierci osób, które utrzymywały rodzinę lub ich dochody były ważnym elementem domowego budżetu. Z kolei przez szkody niematerialne należy rozumieć straty moralne czy uraz psychiczny oraz jego następstwa.

Powinniśmy także wiedzieć, że najważniejsze jest możliwość wykazania skali i wielkości poniesionych przez nas w wyniku wypadku strat materialnych i niematerialnych na podstawie dokumentów, np. przelewów z banku, czy pit’ów w przypadku zarobków.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Mając świadomość, jak ciężkim przeżyciem jest strata bliskiej osoby, Kancelaria Advoco zapewnia profesjonalną opiekę swoim Klientom, zajmując się każdą sprawą w sposób kompleksowy, w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy też reprezentować Klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz sądami i zdejmując z jego barków ciężar dopełniania formalności dążyć do uzyskania maksymalnego odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *