odszkodowanie za upadek z drabiny

Odszkodowanie za upadek z drabiny

Jako że świadczymy pomoc w odszkodowaniach to wiemy, iż upadek z drabiny może wiązać się z poważnymi uszczerbkami- najczęściej są to obrażenia nóg oraz kręgosłupa. Skutkują one długotrwałym zwolnieniem lekarskim i niemożnością podjęcia pracy przez wiele miesięcy. Ważne jest zatem, abyśmy wiedzieli do kogo wysłać zgłoszenie wypadku, aby uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Aby uzyskać odszkodowanie za upadek z drabiny musimy wziąć pod uwagę w jakiej sytuacji doszło do wypadku czyli:

 • czy był to wypadek w pracy
 • czy był to wypadek w pracy rolniczej
 • czy był to po nieszczęśliwy wypadek na działce nie związany z pracą

Upadek z drabiny był wypadkiem w pracy

Gdy upadek z drabiny był wypadkiem w pracy, wniosek o odszkodowanie możemy skierować- w zależności od sytuacji do:

 • ZUS

Po zgłoszeniu wypadku, procedury ZUS są takie same dla wszystkich rodzajów wypadków przy pracy. Obecnie [do 31 marca 2023r], odszkodowanie za jeden procent uszczerbku na zdrowiu wynosi 1133zł.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z ZUS

 • pracodawcy z jego polisy OC

W niektórych wypadkach to pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za zdarzenie, np. gdy nie przeszkolił pracownika z pracy na wysokości, nie dostarczył środków ochrony indywidualnej itp.

 • producenta drabiny z OC produktu

Może się zdarzyć, iż to wada drabiny była przyczyną wypadku- wtedy możemy złożyć roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie do producenta drabiny z jego polisy OC.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z OC produktu

 • z ubezpieczenia grupowego

W zakładach pracy duża część pracowników posiada ubezpieczenie grupowe w PZU lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zatem także z tego tytułu możemy starać się o odszkodowanie.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z polisy grupowej po wypadku w pracy

Upadek z drabiny był wypadkiem w pracy rolniczej

Jeżeli upadek z drabiny, był wypadkiem związanym z prowadzaniem gospodarstwa rolnego, wtedy możemy ubiegać się o odszkodowanie z następujących źródeł:

 • Z polisy OC rolnika

W przypadku gdy wejście na drabinę i wykonywane czynności były uzasadnione prowadzeniem gospodarstwa rolnego, wtedy należy nam się odszkodowanie z polisy OC rolnika. Należy jednak pamiętać, iż wypadki dotyczące sfery prywatnej czy hobbystycznej nie podlegają takiej polisie.

 • Z polisy OC producenta drabiny

Jeżeli drabina była wadliwie wyprodukowana, wtedy możemy złożyć wniosek odszkodowanie do jego producenta/podmiotu wprowadzającego do obrotu handlowego.

 • Z KRUS

Jeżeli nasz wypadek był wypadkiem przy pracy rolniczej wtedy możemy ubiegać się o odszkodowanie z KRUS, pamiętajmy jednak iż mamy tylko 6 miesięcy na zgłoszenie wypadku w KRUS.

Czytaj więcej: Odszkodowanie po wypadku w pracy w rolnictwie

Upadek z drabiny  był nieszczęśliwym wypadkiem

W takim przypadku możemy starać się o odszkodowanie z następujących źródeł:

 • własnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej nieszczęśliwe wypadki (indywidualną lub grupową)
 • producenta drabiny z OC produktu jeżeli do wypadku doszło ze względu na wady produktu.

Jak opisać upadek z drabiny?

 1. Porobić zdjęcia miejsca wypadku i drabiny
 2. Zebrać dane świadków zdarzenia
 3. Zebrać dokumentację świadczącą o następstwach wypadku

Czytaj więcej: Dokumentacja po wypadku

Pamiętajmy, iż w zależności do kogo kierujemy wniosek, dany ubezpieczyciel będzie zwracał największą uwagę na te elementy naszego opisu, w jakim dany ubezpieczyciel odpowiada za zdarzenie. Przykładowo: producent drabiny będzie najbardziej zainteresowany, w jaki sposób urwał się jej szczebel i czy była ona użytkowana zgodnie z instrukcją obsługi. Ubezpieczyciel z polisy OC rolnika będzie zwracał największą uwagę, czy wejście na drabinę było związane z działalnością rolniczą.

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu po upadku z drabiny?

Zadzwoń!

Advoco to specjaliści w pomocy w odszkodowaniach. Zapraszamy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *