odszkodowanie za upadek z drabiny

Odszkodowanie za upadek z drabiny

Jako że świadczymy pomoc w odszkodowaniach to wiemy, iż upadek z drabiny może wiązać się z poważnymi uszczerbkami. Ważne jest zatem, abyśmy wiedzieli jak postąpić, aby otrzymać należną rekompensatę.

Uszczerbek na zdrowiu po upadku z drabiny

Najczęstszymi urazami po upadku z drabiny są urazy nóg oraz kręgosłupa. Pamiętajmy, że w przypadku ubezpieczenia zdrowia i życia, możemy wystąpić o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę do kilku podmiotów łącznie.

Od kogo mogę starać się o odszkodowanie?

Każdorazowo musimy wziąć pod uwagę w jakiej sytuacji doszło do wypadku, ponieważ od tego zależy do kogo możemy składać  roszczenie czyli:

  • czy był to wypadek w pracy
  • czy był to wypadek w pracy rolniczej
  • czy był to po nieszczęśliwy wypadek na działce lub w domu, nie związany z pracą zawodową

Upadek z drabiny był wypadkiem w pracy

Gdy upadek z drabiny był wypadkiem w pracy, wniosek o odszkodowanie możemy skierować- w zależności od sytuacji do:

Odszkodowanie z ZUS

Po zgłoszeniu wypadku, procedury ZUS są takie same dla wszystkich rodzajów wypadków przy pracy. Obecnie [do 31 marca 2023r], odszkodowanie za jeden procent uszczerbku na zdrowiu wynosi 1133zł.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z ZUS

Odszkodowanie od pracodawcy

W niektórych wypadkach to pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za zdarzenie, np. gdy nie przeszkolił pracownika z pracy na wysokości, nie dostarczył środków ochrony indywidualnej itp.

Czytaj więcej: Odszkodowanie od pracodawcy

Odszkodowanie od producenta drabiny

Może się zdarzyć, iż to wada drabiny była przyczyną wypadku- wtedy możemy złożyć roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie do producenta drabiny z jego polisy OC.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z OC produktu

Odszkodowanie z ubezpieczenia grupowego PZU i innych ubezpieczycieli

W zakładach pracy duża część pracowników posiada ubezpieczenie grupowe w PZU lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zatem także z tego tytułu możemy starać się o odszkodowanie.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z polisy grupowej po wypadku w pracy

Upadek z drabiny był wypadkiem w pracy rolniczej

Jeżeli upadek z drabiny, był wypadkiem związanym z prowadzaniem gospodarstwa rolnego, wtedy możemy ubiegać się o odszkodowanie z następujących źródeł:

Odszkodowanie z polisy OC rolnika

W przypadku gdy wejście na drabinę i wykonywane czynności były uzasadnione prowadzeniem gospodarstwa rolnego, wtedy należy nam się odszkodowanie z polisy OC rolnika. Należy jednak pamiętać, iż wypadki dotyczące sfery prywatnej czy hobbystycznej nie podlegają takiej polisie.

Odszkodowanie z polisy OC producenta drabiny

Jeżeli drabina była wadliwie wyprodukowana, wtedy możemy złożyć wniosek odszkodowanie do jego producenta/podmiotu wprowadzającego do obrotu handlowego.

Odszkodowanie z KRUS

Jeżeli nasz wypadek był wypadkiem przy pracy rolniczej wtedy możemy ubiegać się o odszkodowanie z KRUS, pamiętajmy jednak iż mamy tylko 6 miesięcy na zgłoszenie wypadku w KRUS.

Czytaj więcej: Odszkodowanie po wypadku w pracy w rolnictwie

Upadek z drabiny  był wypadkiem na działce lub w domu

W takim przypadku możemy starać się o odszkodowanie z następujących źródeł:

  • własnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej nieszczęśliwe wypadki (indywidualnej lub grupowej)
  • producenta drabiny z OC produktu jeżeli do wypadku doszło ze względu na wady produktu.

Jak opisać upadek z drabiny?

  1. Porobić zdjęcia miejsca wypadku i drabiny
  2. Zebrać dane świadków zdarzenia
  3. Zebrać dokumentację świadczącą o następstwach wypadku

Czytaj więcej: Dokumentacja po wypadku

Pamiętajmy, iż w zależności do kogo kierujemy wniosek, dany ubezpieczyciel będzie zwracał największą uwagę na te elementy naszego opisu, w jakim dany ubezpieczyciel odpowiada za zdarzenie.

Przykładowo: producent drabiny będzie najbardziej zainteresowany, w jaki sposób urwał się jej szczebel i czy była ona użytkowana zgodnie z instrukcją obsługi. Ubezpieczyciel z polisy OC rolnika będzie zwracał największą uwagę, czy wejście na drabinę było związane z działalnością rolniczą.

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu po upadku z drabiny?

Zadzwoń!

Advoco to specjaliści w pomocy w odszkodowaniach.

Zapraszamy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *