Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie za wypadek w pracy » Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?
odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, pacjent na wózku inwalidzkim

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Co to znaczy „uszczerbek na zdrowiu”?

Uszczerbek na zdrowiu jest to naruszenie sprawności organizmu. Dzieli się na:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu- czyli taki w którym niesprawność pozostaje do końca życia
  • długotrwały uszczerbek na zdrowiu- to taki rozstrój organizmu, w którym powrót do pełnej sprawności trwa dłużej niż pół roku.

Uszczerbek na zdrowiu jest najczęściej spowodowany wypadkiem lub chorobą zawodową. Jest on podawany w procentach.

Uwaga: W przypadkach wizyt u lekarzy warto pamiętać, aby lekarz opisywał całość naszych obrażeń. Dlaczego? Ponieważ uszczerbki sumują się: to znaczy, że np.:  9% uszczerbku za złamaną rękę dodajemy do np. 7% uszczerbku za kontuzjowaną nogę. Wtedy, mając większy uszczerbek na zdrowiu, możemy liczyć na wyższe odszkodowanie.

Kto wypłaca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Zdrowie człowieka nie ma ceny, zatem każdorazowo możemy posiadać kilka polis i z kilku otrzymać łącznie rekompensatę za nasz uszczerbek zdrowotny.

Wypadek komunikacyjny

W większości przypadków staramy się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku

Wypadek w pracy

Po wypadku pracy w pierwszej kolejności staramy się o odszkodowanie z ZUS, z ubezpieczenia grupowego lub od pracodawcy.

Wypadek w domu

Aby uzyskać odszkodowanie musimy sprawdzić czy mamy polisę NNW ( następstw nieszczęśliwych wypadków) indywidulaną lub grupową.

Wypadek w rolnictwie

Po wypadku w rolnictwie możemy ubiegać się o odszkodowanie z KRUS, oraz polisy OC rolnika.

Dokumenty niezbędne do uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Dokumenty oraz odpowiednie formularze zależą od tego, do jakiej instytucji zwracamy się o odszkodowanie, generalnie może je podzielić na:

Dokumenty dotyczące zdarzenia

  • dokumenty z Policji/prokuratury, wyrok sądu karnego
  • opisy zdarzenia po wypadku w rolnictwie, karta wypadku po wypadku w pracy,

Dokumenty potwierdzające uszczerbek na zdrowiu

  • całość dokumentacji medycznej
  • rachunki dokumentujące poniesione koszty związane z uszczerbkiem na zdrowiu

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym

Uszczerbek na zdrowiu psychicznym jest określany jako „rozstrój zdrowia”, jest także podstawą do wypłaty odszkodowania. Szczególnie w przypadku śmierci osoby bliskiej. W takim przypadku, warto każdorazowo posiłkować się zebraną wcześniej dokumentacją z poradni zdrowia psychicznego, w której specjalista określi następstwa psychiczne wypadku dla naszego zdrowia.

Wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Każdorazowo musimy dobrać odpowiednie druki w zależności od firmy do której składamy nasze roszczenie. Ważne jest aby do wniosku załączyć zgromadzone wcześniej dokumenty, które będą stanowić dowody naszego uszczerbku.

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Termin zależy do jakiej instytucji składamy nasze roszczenie: np. wniosek do ZUS nie przedawnia się, zasadniczo jest to 3 lata lub nawet 20 lat w przypadku przestępstwa.

Sprawa sądowa o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jeżeli nie uzyskaliśmy odpowiedniego wyrównania szkód na drodze polubownej, wtedy warto rozważyć spór sądowy. Aby napisać pozew prawnik potrzebuje zebraną wcześniej dokumentację medyczną, która będzie dowodem w sprawie. Dokumentacja ta będzie także podstawą do wydania opinii przez biegłego lekarza, który po zbadaniu nas określi rzeczywisty uszczerbek na zdrowiu.

Ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu zależy od instytucji, do której kierujemy nasz wniosek.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ZUS po wypadku w pracy

Wysokość odszkodowania z ZUS zależy od stwierdzonego na komisji uszczerbku na zdrowiu. Lekarze orzecznicy określają uszczerbek na zdrowiu na podstawie specjalnej tabeli. W przypadku wniosku do ZUS mamy ustaloną kwotę za 1% uszczerbku na zdrowiu. Do  do 31 marca 2023r. wynosi ona 1133zł. Kwota ta wynika z przelicznika ministerialnego przeciętnej płacy w Polsce. Stwierdzony uszczerbek na zdrowiu przez lekarza orzecznika jest mnożny przez odpowiedni wskaźnik. Wyliczenie otrzymamy w decyzji z ZUS przyznającej odszkodowanie.

Tabela uszczerbków na zdrowiu ZUS

Tabela uszczerbków ZUS jest publikowana w formie obwieszczenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu od pracodawcy

O odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu od pracodawcy, wnioskujemy na bazie tych samych dokumentów, na podstawie których staramy się o odszkodowanie z polisy OC w wypadku komunikacyjnym.

Czytaj więcej: Odszkodowanie od pracodawcy 

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy

W przypadku wypadków samochodowych wysokość odszkodowania zależy od następstw w życiu, jakie spowodował wypadek. Czy spowodował spadek dochodów?, Czy moje plany życiowe uległy zmianie? Czy mogę uprawiać sport tak jak przed wypadkiem? Na tego typu pytania należy odpowiedzieć, uzasadniając odpowiednią wysokość kwoty w naszym wniosku o rekompensatę do ubezpieczalni.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z polisy OC po wypadku komunikacyjnym

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu- z polisy grupowej PZU lub innej firmy ubezpieczeniowej

Każda firma ubezpieczeniowa ma inne warunki ubezpieczenia, inne wyłączenia odpowiedzialności oraz oferuje inne stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu. Aby ustalić wysokość odszkodowania po wypadku  powinniśmy otrzymać z kadr swojej firmy- Ogólne Warunki Ubezpieczenia tzw. „OWU”. W warunkach tych są zapisane wszystkie ustalenia prawne pomiędzy firmą a ubezpieczycielem. Jest tam także tabela z uszczerbkami – z reguły podobna do tej tabeli z ZUS, w której możemy sprawdzić wysokość należnego nam odszkodowania. Polisy grupowe zazwyczaj posiadają kilka odrębnych umów, gdzie poza uszczerbkiem na zdrowiu możemy mieć także umowę np. na pobyt w szpitalu, zakup lekarstw czy też operację chirurgiczną. 

Komisja lekarska po wypadku

Każdorazowo lekarze analizują stan zdrowia osoby wnioskującej o odszkodowanie, oraz następstwa wypadku na dalsze życie osoby poszkodowanej. Komisja lekarska analizuje złożone dokumentów i często już na bazie samych dokumentów wydaje swoją opinię. Jeżeli natomiast lekarz analizujący dokumenty uzna, iż wymagane jest zbadanie danej osoby, wtedy osoba poszkodowana jest zaproszona na takie badanie Na komisji lekarz o odpowiedniej specjalizacji ocenia stan zdrowia osoby poszkodowanej. Komisja w całości jest organizowana i opłacana przez ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po operacji kręgosłupa

Poszkodowani często wymagają długotrwałej rehabilitacji oraz zabiegów przywracających sprawność ich organizmu. Pamiętajmy, że poza odszkodowaniem za uszczerbek na zdrowiu możemy często wystąpić także o rentę i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu a podatek dochodowy

Nie płacimy podatku dochodowego za przyznane odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu pod wpływem alkoholu

W wielu przypadkach uszczerbek na zdrowiu po alkoholu powoduje, iż nie otrzymamy odszkodowania, lecz nie zawsze- wszystko zależy od konkretnej sytuacji oraz instytucji do której składamy wniosek o odszkodowanie.

Dochodzenie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu z kancelarią Advoco

Szukasz kancelarii, która kompleksowo zajmie się uzyskaniem odszkodowania?

Zadzwoń!

Specjaliści Advoco mają duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu.

Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *