Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Odszkodowanie po wypadku dla pasażera
rozbite auto BMW

Odszkodowanie po wypadku dla pasażera

Z jakich polis pasażer może starać się o odszkodowanie?

Gdy pasażer doznał uszczerbku na zdrowiu to zazwyczaj nie jest winny wypadku, zatem może skorzystać z wielu polis chroniących jego zdrowie. Rozważamy zatem skorzystanie z następujących ubezpieczeń:

  • z polisy OC sprawcy wypadku;
  • z NNW, jeżeli kierowca pojazdu, w którym jechał pasażer, wykupił takie ubezpieczenie;
  • z ZUS, jeżeli był to wypadek w pracy (np. będąc w delegacji);
  • z polisy grupowej z zakładu pracy lub indywidualnej; 

Dokumentacja do uzyskania odszkodowania dla pasażera

Zazwyczaj korzystamy z polisy OC sprawcy i wtedy zbieramy następujące dokumenty.

Dokumenty stwierdzające potwierdzające winę sprawcy

W pierwszej kolejności musimy mieć wiedzę, kto został wskazany jako sprawca. Potwierdzeniem winy jest nałożony mandat karnego przez Policję lub wyrok sądu karnego.

Dokumenty dotyczące stanu zdrowia

Zbieramy wszelkie dokumenty dotyczące historii leczenia, wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, kosztów rehabilitacji itp., im więcej dokumentów zbierzemy, tym lepiej będzie można zdiagnozować następstwa wypadku dla danej osoby.

Dokumenty dotyczące utraconych zarobków

Jeżeli, w związku z wypadkiem nie możemy zarobkować, pobieramy zaświadczenie o utraconych zarobkach z działu kadr naszej firmy.

Inne dokumenty

Zbieramy wszelkie dokumenty dotyczące utraconych rzeczy osobistych, rachunki związane z leczeniem, wskazujące na utracone szanse itp.

Czytaj: Szczegółowa specyfikacja dokumentów do odszkodowania.

Termin wypłaty odszkodowania

Towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni wydaje decyzję co do wypłaty odszkodowania, w niektórych przypadkach, w których trudno ustalić winę sprawcy  likwidacja może nieco się wydłużyć.

Wysokość odszkodowania dla pasażera

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia są dla każdej osoby inne, ponieważ zależą od sytuacji życiowej osoby poszkodowanej i mogą wynosić od kilku tysięcy do setek tysięcy złotych. Ponadto z polisy OC- poza odszkodowaniem i zadośćuczynieniem można starać się o dodatkową rentę od ubezpieczyciela.

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela

Każdorazowo mamy możliwość odwołania się od decyzji firmy ubezpieczeniowej, jeżeli uznamy, że kwota nam przyznana nam nie odpowiada.

Jeżeli pomimo odwołania ubezpieczyciel nie zgodzi się naszymi argumentami, wtedy możemy skierować sprawę na drogę sądową.

Przyczynienie się do wypadku przez pasażera- co to znaczy?

Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa uznała, że osoba poszkodowana mimowolnie zwiększyła swój uszczerbek na zdrowiu np. poprzez niezapięcie pasów bezpieczeństwa. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe obniży nam odszkodowanie i zadośćuczynienie o pewnym procent. Oczywiście nie zawsze wielkość przyczynienia jest w całości zasadna, lecz jego wielkość wymaga każdorazowo odrębnej analizy.

Odszkodowanie dla pasażera, gdy sprawcą wypadku jest inny kierowca

Jeżeli wypadek spowodował kierowca innego samochodu, wtedy Policja nałożyła na niego mandat karny, lub też, jeżeli rozstrój zdrowia pasażera był duży, sprawa zostaje skierowana do sądu karnego w celu wymierzania kary. Zatem w takim przypadku nie ma przeszkód, aby wystąpić ze standardowym roszczeniem z polisy OC sprawcy.

Sprawcą wypadku jest kierowca, z którym jedziemy

Analogicznie do wypadku spowodowanego przez małżonka,  Nawet jeżeli wypadek spowodował kierowca auta, którym podróżujemy, to także należy nam się odszkodowanie i zadośćuczynienie. Ponieważ czasem pojawiają się obawy, czy dochodzić odszkodowania w przypadku osoby nam bliskiej, której nie chcemy zaszkodzić. Z reguły w takich sytuacjach odszkodowanie nam się należy, tak jak każdej poszkodowanej osobie i nic kierowcy nie grozi.

Jeżeli chcesz się jednak upewnić, iż małżonek nie poniesie konsekwencji pomimo spowodowania wypadku, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy dla pasażera, gdy sprawcą wypadku jest rowerzysta

Ze względu na coraz większą liczbę rowerzystów, zdarza się, że to rowerzysta jest sprawcą wypadku. W takim przypadku dochodzimy odszkodowania z polisy OC w życiu prywatnym rowerzysty  lub z jego majątku osobistego.

Pasażer poszkodowany w wypadku jest właścicielem auta, którym podróżuje

Zdarza się czasem sytuacja, w której właściciel auta jest pasażerem we własnym samochodzie. Niestety kierowcą „na chwilę” jest czasem osoba, która nie zna dobrze pojazdu i czasem spowoduje wypadek. W takim przypadku co do zasady należy się odszkodowanie dla właściciela samochodu, w którym jechał jako pasażer, z jego własnej polisy OC.

Odszkodowanie dla pasażera po wypadku, gdy sprawca jest nieznany

Czasem nie udaje się znaleźć kierowcy, który spowodował wypadek. Wtedy, aby uzyskać odszkodowanie, musimy otrzymać informację z Policji o umorzeniu dochodzenia. Mamy szansę na odszkodowanie ze specjalnego funduszu, który został utworzony dla ofiar wypadków, w których sprawca nie został ustalony.

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy z profesjonalnej pomocy i uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie to zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Advoco

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *