Pomoc w odszkodowaniach - profesjonalna kancelaria w Warszawie

Jako firma świadcząca pomoc w odszkodowaniach, oferujemy Państwu współpracę z wysokiej klasy prawnikami- specjalistami od odszkodowań, którzy posiadają bogatą wiedzę i praktykę prawną oraz znajomość metod postępowania firm ubezpieczeniowych.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy

Działania naszej Kancelarii koncentrują się na sytuacji prawnej i odszkodowawczej naszych klientów. Pozwala to Państwu skupić się na powrocie do zdrowia, zostawiając nam specjalistyczne procedury prawnicze i ubezpieczeniowe.

Pomoc w odszkodowaniach- zebranie dowodów

Większość obsługiwanych przez nas spraw to odszkodowania dla osób po wypadkach, którym należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy. Już od samego początku ukierunkowujemy naszych klientów jakimi zasadami należy się kierować zbierając dowody aby wykazać swoje straty. Więcej na temat zbierania dokumentów po wypadku piszemy tutaj.

Pomoc w odszkodowaniach- postępowanie likwidacyjne

W pierwszej kolejności po zebraniu dowodów należy przedłożyć nasze roszczenia firmie ubezpieczeniowej, która przejmuje odpowiedzialność za wypadek. Firma ubezpieczeniowa w ramach postępowania weryfikuje całość dokumentacji sięgając samodzielnie do materiałów źródłowych z Policji lub akt sądu karnego.

Katalog roszczeń jakie składamy do firmy ubezpieczeniowej opisaliśmy tutaj.

Pomoc w odszkodowaniach- bieżąca informacja

Zawsze pamiętamy, aby na bieżąco informować naszych klientów o podejmowanych przez nas działaniach. Każdorazowo przystępnie tłumaczymy całą procedurę odszkodowawczą, dzięki czemu mają Państwo pełną wiedzę i świadomość podejmowanych przez nas kroków prawnych.

Wysokość należnego odszkodowania

Mając wiedzę w jaki sposób konstruować roszczenie, jesteśmy w stanie w prawidłowy sposób oszacować wielkość kwoty należnego odszkodowania i zadośćuczynienia. Posiadając wieloletnie doświadczenie, przystępujemy do każdej sprawy odpowiednio przygotowani. Negocjujemy wysokość odszkodowania z ubezpieczycielem, a gdy trzeba to nasi prawnicy reprezentują Państwa przed sądem.

Sprawa sądowa

W wielu przypadkach kwoty proponowane przez ubezpieczycieli nie wyrównują całości strat, które ponosi osoba poszkodowania w wypadku. Należy pamiętać, iż występujemy często nie tylko o odszkodowanie i zadośćuczynienie, lecz  także o dodatkową rentę (poza rentą z ZUS).  Więcej na temat sprawy sądowej piszemy tutaj.

Pomoc w odszkodowaniach- rzetelność i referencje

Po  latach prowadzonej działalności, duża część naszych obecnych klientów pochodzi z rekomendacji osób, które już wcześniej korzystały z naszych usług. Co świadczy o zaufaniu i profesjonalnej obsłudze.

Kiedy zwrócić się do kancelarii

Im prędzej dowiedzą się Państwo na co zwrócić uwagę, przy gromadzeniu dowodów swoich strat tym odszkodowanie będzie wyższe.

Pamiętajmy, że nie tylko utracone zarobki czy uszczerbek na zdrowiu jest elementem wyznaczającym wysokość odszkodowania, ale całość poniesionych strat także w życiu osobistym, rodzinnym czy społecznym. Z czasem coraz trudniej jest znaleźć odpowiednich świadków i dotrzeć do wymaganych dokumentów. Warto zatem skontaktować się z nami już na samym początku, abyśmy mogli  przeanalizować sprawę i podjąć odpowiednie działania.

Pomoc w odszkodowaniach- wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie to z reguły procent od uzyskanej kwoty odszkodowania.

Zapraszamy do kontaktu! Zespół Advoco.