Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Spis treści

Komu należy się odszkodowanie po wypadku samochodowym- kto jest uprawniony do rekompensaty?

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy przysługuje każdej osobie, która doznała straty w wyniku tego zdarzenia i nie została uznana za sprawcę. Zatem zazwyczaj jest to inny kierowca, pasażer, potrącony pieszy, rowerzysta, ale także właściciel nieruchomości, która została uszkodzona w trakcie wypadku.

Ustalenie sprawcy wypadku samochodowego

Sprawdzenie polisy sprawcy w portalu UFG

Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym, należy w pierwszej kolejności znać numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, wtedy na stronie UFG sprawdzimy w jakiej firmie ubezpieczeniowej sprawca posiadał polisę OC.

Jeżeli nie byliśmy w stanie zapisać numerów rejestracyjnych po wypadku, poda nam je policjant z komisariatu, który zajmuje się naszą sprawą.

Ustalenie sprawcy wypadku samochodowego przez Policję

Gdy ma miejsce tylko kolizja- sprawca podpisuje nam świadczenie o przyznaniu się do winy za spowodowanie kolizji. Po wypadku z ofiarami w ludziach Policja zawsze przyjeżdża na miejsce zdarzenia, badając miejsce wypadku, oraz zachowanie uczestników zdarzenia. Zasięga opiniami biegłych ds. rekonstrukcji wypadków, przesłuchuje świadków, czyli prowadzi wszystkie czynności w celu ustalanie przebiegi całego wypadku.

Umorzenie dochodzenia- Policja nie ustaliła sprawcy wypadku

Gdy nie można ustalić sprawcy, Policja umarza dochodzenie. W przypadku gdy sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, a doznaliśmy szkody na zdrowiu, o odszkodowanie- wypłaci je wspomniany wyżej Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Sprawa karna w sądzie

Gdy sprawca wypadku został ustalony, prokurator przesyła akt oskarżenia do sądu. Sąd karny będzie badał winę sprawcy oraz wyda wyrok.

Zgłoszenie szkody na samochodzie do ubezpieczyciela

Gdy zgłosimy szkodę na samochodzie, możemy spodziewać się wizyty rzeczoznawcy, który wykona kalkulację naprawy i wyceni szkodę.

Wizyta rzeczoznawcy z ubezpieczalni- szkoda całkowita

Rzeczoznawca skalkuluje koszty naprawy i je wyceni, jeżeli natomiast koszty naprawy przewyższą wartość pojazdu, wtedy będzie uznane za szkodę całkowitą i nie będzie podlegał naprawie.

 Wynajem auta zastępczego na czas naprawy

W przypadku gdy potrzebujemy samochodu do codziennego życia, ubezpieczalnia zaproponuje nam samochód zastępczy na czas naprawy. Przy odbiorze auta, warto obfotografować samochód, tak jak i przy jego oddawaniu. Niestety w umowach często istnieją zapisy, które w przypadku zarysowania pozwalają na wycenę uszkodzeń przez wypożyczalnię, zatem nawet najmniejsza ryska na zderzaku może nas słono kosztować. Zatem zawsze warto przeczytać uważnie na co się godzimy wypożyczając auto zastępcze.

Decyzja firmy ubezpieczeniowej dotycząca naprawy auta

W wielu przypadkach okazuje się, że wycena uszkodzeń nie pokrywa kosztów przywrócenia auta do stanu poprzedniego, zarówno pod kątem ceny robocizny, jak i przyjętych do kalkulacji cen części.

Odwołanie się od decyzji, powtórna wizyta rzeczoznawcy

Jeżeli nie zgadzamy się z wyceną ubezpieczalni, możemy napisać odwołanie od decyzji. Odwołanie będzie miało większą skuteczność jeżeli przedłożymy własną kalkulację. Jeżeli okaże się, że rzeczoznawca nie wycenił wszystkich uszkodzonych w wyniku wypadku elementów, które wymagają naprawy, mamy prawo wezwać go ponownie.

Sprzedaż prawa do odszkodowania (cesja szkody) na pojeździe

Jeżeli nie mamy czasu na sprawę sądową , a nasz szkoda jest relatywnie nie taka duża, możemy rozważyć sprzedaż (cesję) naszej szkody. Podmioty skupujące szkody samochodowe kupują taką szkodę, wypłacając klientowi pewną część należnego odszkodowania, a później sami dochodzą w sądzie całości należnego odszkodowania.

Odszkodowanie za wypadek drogowy z polisy z auto-casco

W przypadku gdy chcemy skorzystać z polisy auto-casco, powinniśmy sprawdzić posiadane OWU (ogólne warunki ubezpieczenia), ponieważ w przypadku tego typu polisy jest bardzo krótki termin na zgłoszenie szkody.

Po jakim czasie można uzyskać wypłatę odszkodowania?

Ubezpieczalnia ma 30 dni na wydanie decyzji co do wypłaty odszkodowania. Jeżeli sprawa jest skomplikowana, wtedy może wydanie decyzji może trwać do trzech miesięcy.

Jak uzyskać odszkodowanie zdrowotne po wypadku komunikacyjnym?

Niezależnie od tego czy jesteśmy poszkodowanym kierowcą, pasażerem, pieszym czy rowerzystą, zasady zgłoszenia wypadku do ubezpieczyciela są takie same.

Co należy się po wypadku drogowym? Jakie roszczenia może mieć poszkodowany?

Składamy wniosek do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

W zależności od sytuacji konkretnej osoby porządkowanej możemy wnioskować o:

 • odszkodowanie
 • rentę (jest to renta dodatkowa- wypłaca ją firma ubezpieczająca auto- nie ZUS);
 • zadośćuczynienie i straty moralne

Zebranie dokumentów do wniosku o odszkodowanie

W pierwszej kolejności powinniśmy udokumentować nasze straty, na ich podstawie składamy roszczenie do ubezpieczyciela. Zatem nie warto zwlekać, ponieważ po pewnym czasie wykazanie następstw wypadku może być trudniejsze.

Po jakim czasie od wypadku można ubiegać się o odszkodowanie?

Nie ma jednego terminu na rozpoczęcie starań o odszkodowanie. Powinniśmy je rozpocząć wtedy, gdy mamy już dokumenty, które wskazują na nasze straty.

Jak udokumentować nasze straty zdrowotne, do jakiego lekarza udać się po wypadku samochodowym?

Po wypadku samochodowym najczęściej odwiedzamy:

 • lekarzy ortopedów, którzy zajmują się układem kostnym po złamaniach;
 • lekarzy neurologów, których domeną są bóle mięśni, niedowłady, bóle i zawroty głowy; bóle szyi;
 • psychologów i lekarzy psychiatrów

Uraz psychiczny po wypadku samochodowym

Koszmary senne, rozdrażnienie, ciągłe przypominanie sobie wypadku, obawy przed jazdą autem, to najczęstsze przyczyny obniżonego samopoczucia po wypadku. Jeżeli uznajemy, iż ze względu na wypadek ucierpiała nasza psychika, powinniśmy udać się do najbliższej poradni zdrowia psychicznego.

Uwaga: Aby zapisać się na taką wizytę nie potrzebujemy skierowania od lekarza rodzinnego.

Zebranie dokumentów do odszkodowania po wypadku samochodowym- za co należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym z polisy OC możemy otrzymać, jeżeli sami nie jesteśmy sprawcą wypadku. Katalog rzeczy za które należy nam się odszkodowanie to:

 • Uszkodzone rzeczy osobiste
 • uszkodzone rzeczy osobiste (rozbite okulary, telefon komórkowy, laptop itp.), robimy im zdjęcia określając ich wartość;
 • uszkodzone ubranie w wypadku (często ratownicy medyczni przecinają ubranie, aby szybciej podjąć akcję ratunkową, lub też rozerwie się ono w trakcie wypadku rowerowego, lub motocyklowego);
 • Poniesione koszty leczenia (rachunki)
 • koszty lekarstw;
 • koszty dojazdów do lekarzy specjalistów i na rehabilitację;
 • koszty niezbędnych badań diagnostycznych typu rezonans, TK, RTG;
 • koszt pomocy ortopedycznych i rehabilitacyjnych;
 • koszty dojazdów bliskich do szpitala do osoby po wypadku;
 • koszty opieki osób trzecich w trakcie leczenia;
 • koszty specjalnej diety;
 • koszty przystosowania mieszkania po wypadku;

Utracone zarobki- z kadr naszej formy bierzemy zaświadczenie ile zarabialiśmy przed i w trakcie zwolnienia lekarskiego;

Udokumentowanie strat moralnych (zadośćuczynienia)

Nie ma jednego wzorca na udokumentowanie naszych strat niematerialnych. Wszystko zależy do indywidualnej sytuacji danej osoby: powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: jak zmieniło się moje życie pod wpływem wypadku?

Jaka kwota odszkodowania należy się po wypadku samochodowym?

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy składa się „jak puzzle” z wielu elementów, zatem nasze roszczenie zależy od kilku elementów m.in. poniesionych kosztów, utraconych zarobków, czy zadośćuczynienia. Ponadto dobrze jest sprawdzić jakie kwoty zasądzały sądy w podobnych przypadkach.

Odszkodowanie po wypadku z wielu polis

Pamiętajmy zarazem, iż odszkodowanie za straty zdrowotne możemy otrzymać z wielu polis, które posiadamy (np. polisy grupowej w zakładzie pracy, kupionej indywidualnie u agenta itp.). Nie możemy natomiast otrzymać odszkodowania z kilku polis za samochód.

Składamy wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela

Wniosek składamy do ubezpieczyciela sprawcy wypadku wraz z dokumentami potwierdzającymi nasze roszczenie. Wniosek możemy złożyć pocztą, lub pocztą elektroniczną na stronie www ubezpieczyciela.

Komisja lekarska ubezpieczyciela

Po złożeniu wniosku o odszkodowanie, ubezpieczalnia wszczyna tzw. postępowanie likwidacyjne. Analizuje przesłane dokumenty, oraz w przypadku poważniejszych uszczerbków na zdrowiu weryfikuje stan osoby poszkodowanej poprzez własną komisję lekarską, na którą powinniśmy się stawić. Komisja ta jest przeprowadzana na koszt ubezpieczyciela.

Wypłata odszkodowania

Po opinii komisji lekarskiej, ubezpieczyciel wydaje decyzję- wypłaca odszkodowanie lub odmawia jego wypłaty.;

Zaniżone odszkodowanie zdrowotne

Wypłacone odszkodowanie zawsze rekompensuje poniesionych strat przez osobę poszkodowaną. Jeżeli nie zgadzamy się z otrzymaną kwotą możemy napisać odwołanie do ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Zarówno w przypadku zaniżonego odszkodowania, jak i odmowy jego wypłacenia, mamy prawo do odwołania od decyzji. Najlepiej jest, jeżeli nasze stanowisko, możemy poprzeć dodatkowymi dokumentami.

Ugoda

Zdarza się, iż już przy pierwszej relatywnie niskiej wypłacie- ubezpieczyciel proponuje dodatkową kwotę dopłaty wraz ze zrzeczeniem się dalszych roszczeń- taką propozycję- niewątpliwie korzystną dla ubezpieczyciela warto rzetelnie przemyśleć, aby nie zamknąć sobie drogi do większego odszkodowania.

Odmowa odszkodowania

W przypadku odszkodowań zdrowotnych, ubezpieczyciel często wskazuje na brak powiązania, pomiędzy wypadkiem, a następstwami, lub też pogorszenie stanu zdrowia motywuje uszczerbkami istniejącymi wcześniej przed wypadkiem.

Sprawa sądowa o odszkodowanie po wypadku

Jeżeli uznajemy iż należy nam się większe odszkodowanie, mamy prawo do wystąpienia na drogę sądową. W takim przypadku warto uzbroić się w cierpliwość, jednak możemy spodziewać się, iż wywalczone odszkodowanie będzie o wiele wyższe od uzyskanego w postępowaniu przed ubezpieczycielem.

Czy OC sprawcy obejmuje pasażerów?

Tak obejmuje, także w takich przypadkach , w których kierowca jako sprawca wypadku drogowego nie otrzymuje odszkodowania, lecz jego pasażerowie (często bliska rodzina), otrzymują świadczenie w należnej wysokości.

Ile lat wstecz można ubiegać się o wypłatę odszkodowania?

Termin, po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń to zasadniczo 3 lata w przypadku kolizji, oraz 20 lat w przypadku przestępstwa i(wypadku). Należy pamiętać, iż terminy te nie zawsze liczymy od dnia wypadku, mogą zależeć np. od wieku osoby poszkodowanej, daty decyzji firmy ubezpieczeniowej  itp.

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Zastanawiasz się jakie kroki podjąć po wypadku samochodowym?

Zadzwoń!

Od kilkunastu lat pomagamy osobom po wypadkach komunikacyjnych.

Zespół Advoco.