Odszkodowanie po wypadku śmiertelnym osoby bliskiej

Odszkodowanie (zadośćuczynienie) po wypadku śmiertelnym

Gdy mówimy o odszkodowaniu (zadośćuczynieniu) za wypadek śmiertelny najczęściej mamy na myśli śmierć  w wypadku komunikacyjnym, lub w wypadku przy pracy, lub w wypadku w rolnictwie.

Co zrobić po śmierci osoby bliskiej w wypadku ?

Postępowanie prokuratury po wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Po każdym wypadku śmiertelnym prokuratura wszczyna postępowanie, w którym bada przebieg zdarzenia, możliwe przyczyny zdarzenia, oraz gdy ustali sprawcę przygotowuje akt oskarżenia przeciwko sprawcy. Na tym etapie dochodzenia mamy pełne prawo do wglądu do zgromadzonych dokumentów przez prokuraturę.

Umorzenie dochodzenia

W przypadku nieustalenia sprawcy lub jego śmierci postępowanie zostaje umorzone. Jeżeli nie zgadzamy się na umorzenie, możemy zaprotestować- mamy na to siedem dni od czasu otrzymania decyzji o umorzeniu.

—-

Jeżeli obawiasz się o to, aby postępowanie było prawidłowo prowadzone, zadzwoń!

W Twoim imieniu możemy czuwać nad jego przebiegiem.

Sprawca zmarł w wyniku wypadku

Jeżeli sprawca poniósł śmierć w wypadku samochodowym, to pomimo to otrzymamy odszkodowanie z jego polisy OC. Zatem nawet jeżeli Policja umorzy dochodzenie, nie musimy się martwić zamknięciem postępowania.

Sprawa karna po wypadku śmiertelnym

Po sporządzeniu aktu oskarżenia, prokurator przesyła go do sądu- osoba bliska jest informowana o tym pismem. Możesz wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy, wtedy masz większe prawa w sprawie karnej.

Kto wypłaca odszkodowanie po wypadku śmiertelnym?

Pamiętajmy, iż życie i zdrowie nie ma ceny, zatem odszkodowanie za śmierć na skutek wypadku możemy otrzymać z wielu źródeł. W zależności od konkretnej sytuacji rodzinnej i zawodowej osoby zmarłej osoba bliska może otrzymać świadczenie z następujących źródeł:

 • z polisy OC sprawcy wypadku
 • z ZUS
 • z OFE
 • z ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy i ubezpieczeń indywidualnych

Komu należy się odszkodowanie po wypadku śmiertelnym osoby bliskiej?

Odszkodowanie po wypadku śmiertelnym z polisy OC sprawcy należy się wszystkim osobom bliskim zmarłego. Decyduje tu nie tylko stopień pokrewieństwa ze zmarłym, ale także faktyczny układ relacji, która istniała między osobami. Zatem zazwyczaj jest to najbliższa rodzina, wliczając w to związki nieformalne.

Odszkodowanie dla rodziny ofiary wypadku z OC sprawcy wypadku śmiertelnego

W praktyce sądowej najczęściej zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej jest przyznawane członkom rodziny zmarłego: małżonkowi, dzieciom, rodzeństwu (nawet jeżeli jest dorosłe), rodzicom dziadkom i wnukom.

Ile uzyskam odszkodowania po wypadku śmiertelnym

Przykładowe kwoty odszkodowań, zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej

Odszkodowanie z OC sprawcy wynosi zazwyczaj od kilkunastu tysięcy za śmierć dziadka, do kilkuset tysięcy złotych po śmierci pracującego ojca rodziny. Wszystko zależy od okoliczności wypadku (np. czy osoba roszcząca widziała wypadek), czy też stopnia zażyłości z osobą zmarłą. Czy możemy wykazać, w jaki sposób sytuacja życiowa zmieniła się po wypadku, czy zmalała aktywność osoby wnioskującej o odszkodowanie itp.

Kwota ta zależy także od zachowania osoby podczas wypadku (np. czy osoba zmarła miała zapięte pasy bezpieczeństwa).

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku śmiertelnym z OC sprawcy?

Zebranie dokumentów do odszkodowania

w zależności od konkretnej sytuacji pomocne mogą być następujące dokumenty:

 • wyrok sądu karnego, umorzenie postępowania, opinia biegłego z postępowania przygotowawczego;
 • akt zgonu;
 • akt małżeństwa;
 • kartę wypadku (gdy wypadek był wypadkiem w pracy);
 • faktury związane ze stypą i pochówkiem, (aby otrzymać zwrot kosztów);
 • rachunki za zakup odzieży żałobnej (jeżeli musieliśmy kupić specjalną odzież na uroczystości pogrzebowe):
 • dokumenty potwierdzające wysokość zarobków osoby zmarłej (jeżeli będziemy występować o dodatkową rentę);
 • dokumenty potwierdzające bliskie relacje z osobą zmarłą;
 • dokumenty medyczne wskazujące na udzieloną pomoc psychologiczną osobie występującej z roszczeniem;
 • opis, w jaki sposób zmieniło się życie osoby, która wnosi roszczenie po śmierci osoby w wypadku;

Pogorszenie się stanu psychicznego

Warto rozważyć wizytę u specjalisty w poradni zdrowia psychicznego. Pozwoli to  na poprawę samopoczucia i wzmocnienie psychiczne po zdarzeniu. Zachęcamy do takiego postępowania, ponieważ brak leczenia u osób bardziej wrażliwych, może prowadzić do zachowań depresyjnych, obniżenia ich aktywności życiowej itp. Ponadto będziemy w stanie wykazać następstwa doznanych szkód dla psychiki osoby z rodziny.

O co wnioskujemy do ubezpieczyciela?

Z polisy OC sprawcy możemy wnioskować o:

 • odszkodowanie (w tym poniesione koszty pogrzebu i nagrobka, zakupioną na pogrzeb odzież żałobną);
 • rentę;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i szkody moralne;

Złożenie wniosku o odszkodowanie

Każda z osób poszkodowanych, ma własne indywidualne roszczenie: np. małżonek inaczej sporządzone, a rodzeństwo osoby zmarłej inne. Zatem nie ma jednego wzorca, ponieważ i charakter relacji między osobami jest każdorazowo bardzo indywidualny.

Renta z tytułu wypadku śmiertelnego- odszkodowanie za śmierć w wypadku

Jeżeli osoba zmarła był aktywna zawodowo, a jej brak spowodował ubytek w zarobkach rodziny to poza rentą rodzinną- wypadkową z ZUS, można ubiegać się o dodatkową rentę alimentacyjną z firmy ubezpieczeniowej z polisy OC sprawcy, która poprawi sytuację materialną rodziny po wypadku.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania

Firma ubezpieczeniowa ma miesiąc na wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy. Jeżeli sytuacja jest trudna do ustalenia, wtedy maksymalnie trzy miesiące.

Jak długo mogę się starać o odszkodowanie- jaki jest termin przedawnienia?

O ubieganie się za odszkodowanie i zadośćuczynienie zależy od tego, do której instytucji się zwracamy: np. odszkodowanie z ubezpieczenia grupowego przysługuje nam w ciągu trzech lat. Odszkodowanie z polisy OC sprawcy przedawnia się po 20 latach (wypadek był przestępstwem), a jednorazowe odszkodowanie z ZUS nie przedawnia się nigdy.

Należy jednak zaznaczyć, że zwlekanie ze złożeniem roszczenia może spowodować, iż sąd uzna, że rekompensata może być niższa. Pamiętajmy, że sąd może, ale nie jest zobligowany do przyznania zadośćuczynienia.

Zaniżone odszkodowanie po wypadku śmiertelnym

Niestety w wielu przypadkach, kwoty wypłacane przez ubezpieczycieli zaraz po zawiadomieniu o wypadku, są relatywnie niewielkie. Zatem warto rozważyć postępowanie sądowe, aby uzyskać należną kwotę.

Ugoda

W wielu przepadkach,  po wypłacie pierwszej kwoty, ubezpieczalnia proponuje ugodę- czyli dopłatę i zrzeczenie się dalszych roszczeń. Podpisywanie takiej ugody należy przemyśleć bardzo wnikliwie, ponieważ zamykamy sobie drogę do większej kwoty a nierzadko i do dodatkowej renty.

 Odmowa wypłaty odszkodowania po śmierci osoby bliskiej

Gdy ubezpieczalnia odmówiła nam wypłaty, warto sprawdzić dokumenty, na które powołuje się ubezpieczalnia w swojej decyzji. Dopiero po ich analizie, warto podjąć kolejne kroki w zależności od sytuacji.

Odszkodowanie w sądzie-sprawa cywilna po wypadku śmiertelnym

Jeżeli naszym zdaniem kwota rekompensaty z firmy ubezpieczeniowej, nie odzwierciedla naszych strat, powinniśmy założyć sprawę sądową. W sądzie będziemy mogli wykazać swoje racje, dzięki czemu zasądzane kwoty powinny być znacząco wyższe od kwot wypłacanych dobrowolnie przez firmę ubezpieczeniową.

Dochodzenie odszkodowania z kancelarią Advoco

Zastanawiasz się, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

Zadzwoń. Mamy duże doświadczanie w pomocy w odszkodowaniach po wypadkach śmiertelnych osób bliskich.

Zespół Advoco.