Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Oskarżyciel posiłkowy w sprawie po wypadku- czy warto nim zostać?
oskarżyciel posiłkowy

Oskarżyciel posiłkowy w sprawie po wypadku- czy warto nim zostać?

Gdy klienci naszej kancelarii odszkodowawczej pytają, czy mają zostać oskarżycielami posiłkowymi podpowiadamy zazwyczaj, iż będzie to korzystne dla ich sprawy.

Informacja o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu

Gdy prokurator przesyła akt oskarżenia do sądu, to informuje także o tym osoby pokrzywdzone, wraz z pouczeniem o możliwości skorzystania z uprawnień oskarżyciela posiłkowego.

Czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

Naszym zdaniem warto. Ma on szereg uprawnień m.in. może brać czynny udział w rozprawach, zadawać pytania, zgłaszać wnioski itp. Oskarżyciel posiłkowy musi być zawiadamiany o każdej rozprawie (ale nie musi być na nich obecny). Z punktu widzenia osoby poszkodowanej najważniejszy jest dostęp do dokumentów, które pozwolą na uzyskanie odszkodowania. Ponadto nie musi występować o wyrok do sądu, bo otrzyma go „automatycznie”.

Czytaj więcej: Sprawa cywilna po wypadku

Jak złożyć oświadczenie?-oskarżyciel posiłkowy w sprawie po wypadku

Należy złożyć je najpóźniej przed odczytaniem aktu oskarżenia, jednak najczęściej praktykowane jest wysłanie takiego oświadczenia pocztą.

Uczestnictwo w rozprawach w procesie karnym-oskarżyciel posiłkowy w sprawie po wypadku

Z doświadczenia wiemy, że uczestnictwo w sprawach karnych jest bardzo wyczerpujące emocjonalnie dla osoby pokrzywdzonej. Szczególnie trudne mogą okazać się zeznania sprawcy, który zazwyczaj stara się przedstawić sytuację w całkiem innym, bardziej korzystnym dla siebie świetle.

Czytaj więcej: Sprawa karna po wypadku

Kto jest oskarżycielem posiłkowym w przypadku śmierci osoby poszkodowanej ?

W przypadku, gdy nastąpiła śmierć pokrzywdzonego wtedy oskarżycielem posiłkowym zostaje najczęściej ktoś z najbliższej rodziny.

Kancelaria Advoco zapewnia profesjonalną opiekę swoim Klientom. Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *