Porady odszkodowawcze i prawne

odszkodowanie za uszkodzony towar

Odszkodowanie za uszkodzony towar w transporcie międzynarodowym

Analogicznie do konwencji międzynarodowych regulujących odszkodowania za szkody spowodowane przez kierowców, istnieje specjalne porozumienie międzypaństwowe  dotyczące odszkodowań za uszkodzony towar. Dochodzenie odszkodowań za szkody transportowe w międzynarodowych przewozach drogowych reguluje tzw. „Konwencja CMR”. [ez-toc] Konwencja CMR co to ...

odszkodowanie z ZUS

Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS?

[ez-toc] Kiedy należy się jednorazowe odszkodowanie z ZUS Odszkodowanie z ZUS należy się wtedy, gdy wydarzył się wypadek w pracy, w którym ucierpiała przynajmniej jedna osoba. Jednorazowe odszkodowanie należy się także, gdy pracownik na skutek warunków pracy nabawił ...

znęcanie psychiczne

Jak uzyskać odszkodowanie za znęcanie psychiczne?- Advoco Warszawa

Mieszkanie z drugim człowiekiem może być piękne, gdy partnerzy darzą się wsparciem i miłością. Jednak w niektórych przypadkach jest zupełni inaczej i powoduje szkody moralne i traumę do końca życia. Najczęściej osobą poszkodowaną w związkach ...

padaczka pourazowa po wypadku

Padaczka pourazowa po wypadku- Advoco Warszawa

W naszej praktyce odzyskiwania ubezpieczeń spotykamy się także następstwami padaczki pourazowej. Do wystąpienia tej dolegliwości predysponuje długotrwała utrata przytomności po wypadku, a także złamania kości czaszki z gwałtownym przemieszczeniem się części mózgu. [ez-toc] Na jakiej podstawie lekarz ...

objawy neurologiczne po wypadku samochodowym

Rozmowa z poszkodowanym a objawy neurologiczne- Advoco Warszawa

Objawy neurologiczne po wypadku samochodowym Rozmowa lekarza neurologa z poszkodowanym i weryfikacja objawów po wypadku samochodowym, ma kolosalne znaczenie dla prawidłowej oceny uszczerbku na zdrowiu i zastosowania odpowiedniej terapii. Zebranie wywiadu jest możliwe jedynie w atmosferze zaufania. Poruszane tematy są niekiedy krępujące ...