postępowanie Policji po wypadku, auto Policji w trakcie czynności

Postępowanie Policji po wypadku drogowym

Postępowanie Policji po wypadku wynika z procedur. Jednak wiele osób kontaktując się z nami, zadaje wiele pytań co do własnej sytuacji w kontekście jej postępowania po wypadku. W poniższym tekście wyjaśniamy ich rolę i podejmowane przez nich kroki.

Zebranie danych z miejsca zdarzenia- postępowanie Policji po wypadku

Każdy kierowca wie, że wypadek samochodowy z ofiarami wymaga przyjazdu policji. Na miejscu policjanci sporządzają dokumentację zdarzenia. Dokumentują pozycje pojazdów, ślady hamowania itp., które pozwolą na określenie okoliczności zdarzenia, a co za tym idzie, określenia winy sprawcy. Stąd odpowiednie zabezpieczenia śladów, zebranie danych świadków czy zabezpieczenie monitoringu np. z pobliskiego sklepu, który obejmuje obszar zdarzenia, jest bardzo ważne z punktu widzenia późniejszego odszkodowania po wypadku. Na podstawie tych dokumentów są sporządzane opinie biegłych.

Opiniowanie biegłych- postępowanie Policji po wypadku

Jeżeli okazuje się, że nie ma ofiar, policjanci po określeniu sprawcy wystawiają mandat karny. Częściej jednak zdarza się, iż ofiara jest zabrana karetką na SOR, gdzie jest robiona diagnostyka zdrowotna (np. głowy czy kręgosłupa). Policjanci przyjeżdżają do szpitala, aby dowiedzieć się, jak poważne były doznane obrażenia.  Jeżeli nie można tego jednoznacznie stwierdzić, zostaje powołany biegły, który ma za zadanie określić, czy doznany uszczerbek na zdrowiu trwał powyżej, czy też poniżej 7 dni. Określenie tego uszczerbku pozwala na kwalifikację, czy jest to wykroczenie czy też przestępstwo. Do określenia uszczerbku nie bierze się pod uwagę długości wypisanego zwolnienia lekarskiego. W tym momencie poszkodowani często protestują, sądząc, iż kwalifikacja czynu jako wykroczenie, spowoduje utratę szansy na dochodzenie odszkodowania.

Z punktu widzenia poszkodowanego ważne jest jak najszybsze określenie sprawcy, ponieważ dopiero wtedy firma ubezpieczeniowa przejmie odpowiedzialność za wypadek. Policji także zależy na tym, aby szybko sprawę zakończyć. Dlatego też zazwyczaj rekomendujemy, aby nie protestować i zgodzić się z decyzją biegłego, ponieważ i tak wysokość odszkodowania zależy od następstw wypadku dla osoby poszkodowanej, a nie od tego, jaką karę poniesie sprawca. Zmiana kwalifikacji z wykroczenia na przestępstwo spowoduje co prawda, iż termin przedawnienia sprawy skróci się. W przypadku przestępstwa z dwudziestu do lat trzech.

Jeżeli okazuje się, że sprawa jest poważna, to policjanci prowadzą postępowanie nadzorowane przez prokuratora, który zasięga dodatkowo opinii innych biegłych np. z zakresu ruchu drogowego, z zakresu badań powypadkowych w zależności do potrzeb. Po odebraniu przez policję zeznań od uczestników i sprawców zdarzenia, prokuratura przygotowuje akt oskarżenia, który następnie przesyła do sądu.

Dostęp do dokumentów po wypadku dla poszkodowanych

Należy pamiętać, iż dopóki sprawa jest w prokuraturze, tak długo osoba pokrzywdzona ma prawo do wglądu do zebranych dokumentów. Gdy sprawa trafia do sądu, taki dostęp do dokumentów ma już tylko oskarżyciel posiłkowy.

Z doświadczenia wiemy, iż angażowanie się osoby poszkodowanej na etapie prokuratorskim i sądowym jest dla ofiary wypadku bardzo stresujące ze względu na ciągłe analizowanie zdarzenia, które chce wymazać z pamięci. Dlatego też sugerujemy przekazanie sprawy doświadczonemu pełnomocnikowi, który w należyty sposób będzie reprezentował ofiarę wypadku. Prawnicy ADVOCO mają duże doświadczenie w pomocy w odszkodowaniach. Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *