Proces karny. Część 1

Po wypadkach drogowych należy ustalić przebieg zdarzenia, jego sprawcę oraz wyrównać straty, jakie poniósł poszkodowany. Dlatego też prowadzone są sprawy karne, wykroczeniowe oraz o odszkodowanie. Warto wiedzieć w jakich przypadkach zakładane są sprawy, jak wygląda obieg dokumentów, oraz dlaczego warto powołać oskarżyciela posiłkowego i dlaczego powinniśmy skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.

Kiedy sprawca wypadku jest ścigany?

Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego następstwem którego jest śmierć innej osoby lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż siedem dni, zawsze ścigane jest z oskarżenia publicznego. Natomiast sprawca wypadku, w którym nikt nie zginął i nie odniósł poważnych obrażeń, może być ścigany z urzędu lub na wniosek osoby pokrzywdzonej.

3293465641_b6c5081e87_bPowinniśmy też zapamiętać, że kolizja jest wykroczeniem i przedawnia się po 3 latach, natomiast wypadek jest przestępstwem i przedawnia się dopiero po 20 latach.
W przypadkach w których nie można jednoznacznie ocenić stanu zdrowia osoby poszkodowanej jest niezbędna opinia biegłego lekarza, który ocenia jak duże następstwa dla poszkodowanego miał wypadek a co za tym idzie czy kwalifikuje się do wszczęcia dochodzenia czy też jest to li-tylko wykroczenie.

Z doświadczenia wiemy iż część poszkodowanych uważa iż kwalifikacja ich sprawy jako wykroczenie spowoduje przekreślenie ich szans na odszkodowanie ? tak nie jest – niektóre uszczerbki ujawniają się po wielu miesiącach, a przez to mogą nie być znane na czas badania. Na szczęście następstwa wypadku (w tym następstwa zdrowotne) decydują o wysokości odszkodowania a nie kwalifikacja prawna zdarzenia.

Jak wygląda obieg dokumentów?

Po zbadaniu sprawy przez biegłych, sporządzona w danej sprawie opinia przekazywana jest do prokuratury, która przygotowuje akt oskarżenia, który następnie kierowany jest do sądu.

Do momentu przekazania akt sprawy do sądu, osoba pokrzywdzona ma prawo do wglądu do dokumentów, w celu zapoznania się z nimi czy wykonania kserokopii. Po złożeniu opinii i protokołów w sądzie, dostęp do dokumentów może uzyskać tylko oskarżyciel posiłkowy.

W drugiej części artykułu omówimy uprawnienia oskarżyciela, przydatną pomoc kancelarii, oraz jak wygląda kwestia wypłacenia odszkodowania powypadkowego. Już dzisiaj zapraszamy do lektury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *