Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie za wypadek w pracy » Protokół powypadkowy a sprawa o odszkodowanie
protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy a sprawa o odszkodowanie

Czym jest protokół powypadkowy ?

Protokół powypadkowy to dokument potwierdzający, że dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, czyli było spowodowane przyczyną zewnętrzną i miało związek z wykonywaną pracą. Wypadek, który wydarzył się w trakcie delegacji także jest wypadkiem w czasie pracy.

Protokół powypadkowy (inaczej karta wypadku) to najważniejszy dokument pozwalający na uzyskanie odszkodowania po wypadku w pracy, oraz innych świadczeń powypadkowych: odszkodowania z ZUS, czy z ubezpieczenia OC pracodawcy, ubezpieczenia grupowego, oraz ubezpieczeń indywidualnych.

Kto przygotowuje protokół powypadkowy?

Protokół przygotowuje pracodawca poprzez powołany przez niego zespół powypadkowy. Najczęściej zajmuje się tym osoba odpowiedzialna za BHP w zakładzie pracy.

Jeżeli natomiast sami prowadzimy działalność gospodarczą, wtedy protokół przygotowuje oddział ZUS właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Co zawiera protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy zawiera:

 1. Okoliczności wypadku
 2. Ustalone przyczyny wypadku
 3. Ustalenie czy przepisy BHP były przestrzegane przez pracodawcę i pracownika
 4. Czy pracownik był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 5. Opis skutków wypadku dla poszkodowanego
 6. Stwierdzenie czy wypadek był wypadkiem przy pracy w rozumieniu ustawy
 7. Wnioski i zalecenia profilaktyczne

W trakcie przygotowywania protokołu, zespół powypadkowy:

 • zbiera zeznania świadków wypadku,
 • odbiera zeznania od samego poszkodowanego,
 • wykonuje dokumentację fotograficzną, szkice i rysunki,
 • zabezpiecza monitoring.

Wszystkie te elementy są załącznikami do protokołu powypadkowego.

Co w sytuacji gdy nie zgadzamy się z protokołem powypadkowym?

Przed podpisaniem protokołu  mamy prawo do zapoznania się z nim i wniesienia do niego uwag, o czym powinniśmy zostać pouczeni. Zatem zapoznajemy się się z nim i dopiero wtedy podpisujemy, jeżeli zgadzamy się  z ustaleniami.

Gdy wypadek w pracy jest śmiertelny, wtedy to rodzina poszkodowanego ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Termin przygotowania

Pracodawca ma 14 dni na wykonanie protokołu powypadkowego od chwili zgłoszenia wypadku. Oczywiście, w przypadkach bardziej skomplikowanych może zdarzyć się, iż wyjaśnianie przyczyn trwa dłużej niż przewidywany czas ustawowy.

Termin wysłania protokołu powypadkowego do ZUS

Protokół wysyłamy z całością dokumentacji medycznej po zakończeniu leczenia. Często ZUS żąda także karty z SOR poza wypisem ze szpitala, ponieważ ratownicy medyczni zapisują, skąd karetka zabrała rannego, co może być pośrednim potwierdzeniem miejsca wypadku.

Jako kancelaria świadcząca pomoc w odszkodowaniach zapraszamy do kontaktu.

Zespół Advoco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *