renta odszkodowawcza

Jak uzyskać rentę po wypadku?

W naszej praktyce odzyskiwania ubezpieczeń wielokrotnie spotykamy się z kwestią dodatkowej renty od ubezpieczyciela.

Dla kogo renta po wypadku?

O rentę po wypadku może wystąpić:

  • osoba poszkodowana po wypadku- gdy nie została uznana za sprawcę;
  • najbliższa rodzina osoby poszkodowanej wypadku śmiertelnym;

Renta odszkodowawcza po wypadku komunikacyjnym

Aby uzyskać rentę z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, musimy w pierwszej kolejności mieć potwierdzenie, iż to inny kierowca jest sprawcą wypadku. Niestety w przypadkach, w których to my zostaliśmy uznani za sprawcę, wtedy renta z OC sprawcy nam nie przysługuje.

Najczęściej wskazaniem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest wyrok sądu uznający za winnego kierowcę innego pojazdu.

Renta odszkodowawcza dla potrąconego pieszego i rowerzysty

Zarówno pieszy, jak i potrącony rowerzysta, który doznał uszczerbku na zdrowiu może wystąpić o należną rentę.

Sprawca wypadku nie został ustalony przez Policję

Jeżeli sprawca wypadku nie został wykryty, wtedy rentę będzie wypłacał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), zatem nie musimy się tego obawiać. Natomiast jeżeli jednak dojdzie do tego, iż taki kierowca zostanie ustalony i okaże się, że uciekł on z miejsca wypadku, wtedy będzie musiał płacić rentę z własnej kieszeni.

Renta po wypadku w pracy

Po wypadku w pracy możemy starać się o rentę z dwóch źródeł:

  • z ZUS
  • od pracodawcy (jeżeli to pracodawca odpowiada za wypadek);

Renta po wypadku w rolnictwie

Analogicznie jak w innych przypadkach, możemy starać się o rentę także po wypadku w pracy rolniczej:

  • z KRUS
  • z polisy OC rolnika

Pamiętajmy, aby w takim przypadku prawidłowo opisać wypadek, by był on bezspornie uznany za wypadek w rolnictwie.

Renta po wypadku śmiertelnym

Renta dla żony i dzieci po wypadku śmiertelnym

Rodzina można ubiegać się o dodatkową rentę (poza rentą rodzinną z ZUS) od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Najczęściej wnioskujemy dla bliskich o rentę z tytułu utraconych zarobków oraz dodatkową rentę z tytułu pogorszenia się widoków na przyszłość.

Renta po wypadku śmiertelnym- związek nieformalny

Osoby pozostające w związkach nieformalnych także mają prawo do renty po wypadku z polisy OC sprawcy zdarzenia na tych samych zasadach, co związki sformalizowane, jednak w takim przypadku należy wykazać więź pomiędzy osobami.

Zebranie dowodów na konieczność otrzymywania renty

W zależności od rodzaju renty zbieramy dokumenty wskazujące na konieczność jej otrzymania, są to:

– dokumenty medyczne wskazujące na uszczerbek na zdrowiu, konieczność opieki nad osobą poszkodowaną,

– dokumenty finansowe wskazujące na ponoszone cyklicznie wydatki związane z następstwami wypadku, oraz obniżenie zarobków związane z uszczerbkiem na zdrowiu

– dowody przelewów i otrzymywanego wsparcia finansowego, które otrzymywaliśmy od osoby poszkodowanej jeszcze przed wypadkiem;

– inne dokumenty w zależności od rodzaju wnioskowanej renty

O jaki rodzaj renty możemy wnioskować?

Renta na zwiększone potrzeby

Renta ta jest ona przyznawana, aby zapewnić osobie poszkodowanej niezbędne środki finansowe, których nie musiałby wydawać, gdyby była zdrowa.  Osoba poszkodowana może dzięki rencie korzystać np. z  badań diagnostycznych, koniecznej rehabilitacji, pobytu w sanatoriach czy ze specjalistycznych zabiegów w prywatnych placówkach medycznych. Ponadto, jeżeli osoba poszkodowana wymaga dodatkowej opieki to także taka usługa może być opłacana z takiej renty.

Renta z tytułu zmniejszonych możliwości zarobkowania

Jeżeli okaże się, iż nie możemy podjąć pracy na tym samy stanowisku co wcześniej, ze względu na uszczerbek na zdrowiu, to niezależnie od tego, nasze wynagrodzenie powinno być na poziomie takim jak przed wypadkiem (wypadek nie był z naszej winy).

Renta z tytułu pogorszenia widoków na przyszłość

Jeżeli wypadek przekreślił nam możliwość dalszego kształcenia się, awansowania i rozwoju zawodowego, wtedy możemy wnioskować o rentę z tytułu pogorszenia widoków na przyszłość. Najczęściej o ten rodzaj renty wnioskują osoby, które jeszcze się uczą lub mają możliwości awansu.

Renta dożywotnia czy czasowa?

W zależności od sytuacji konkretnej osoby możemy wnioskować o rentę czasową- na czas potrzebny do naprawy zdrowia oraz bezterminową- do końca życia osoby poszkodowanej.

Renta odszkodowawcza w postępowaniu przed firmą ubezpieczeniową

O rentę możemy wystąpić już na etapie postępowania likwidacyjnego przed firmą ubezpieczeniową. Z doświadczenia wiemy, iż firmy ubezpieczeniowe raczej niechętnie zgadzają się z takim roszczeniem i czynią to zazwyczaj tylko przy najbardziej poważnych urazach.

Renta odszkodowawcza w postępowaniu sądowym

Renta jest być takim samym składnikiem pozwu obok odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wszystko zależy od zgromadzonych dowodów wskazujących na konieczność otrzymywania renty.

Renta a przyczynienie się do wypadku

Jeżeli przyczyniliśmy się do wypadku, to nasza renta zostanie obniżona o stopień przyczyniania się do wypadku.

Jestem już na rencie/emeryturze z ZUS i doznałem wypadku czy mogę otrzymać dodatkową rentę od ubezpieczyciela?

Tak, jeżeli możemy wykazać iż z tytułu wypadku ma Pan dodatkowe potrzeby finansowe, wtedy można wystąpić o rentę odszkodowawczą.

Uzyskanie renty z Kancelarią Advoco

Chcesz otrzymać dodatkową rentę odszkodowawczą po wypadku?

Zadzwoń! Kancelaria Advoco wielokrotnie wywalczyła już renty dla swoich klientów.

Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *