Renta po wypadku

 

Renta po wypadku

Renta jest świadczeniem, polegającym na comiesięcznych wypłatach , niejednokrotnie do końca życia osoby poszkodowanej. Mało osób wie, że w wielu przypadkach poszkodowanym poza odszkodowaniemzadośćuczynieniem należy się także dodatkowa renta po wypadku samochodowym od firm ubezpieczeniowych, które ubezpieczały samochód sprawcy.

Z drugiej strony w powszechnej świadomości najczęściej kojarzy się z rentą z ZUS, lecz jest wiele innych rodzajów rent które nalezą się po wypadkach, o których dużo osób nie wie.

Renta wypadkowa ZUS

Najbardziej powszechna, jest wypłacana miesięcznie po wcześniejszym ustaleniu prawa do renty przez ZUS. Po wypadku w pracy, a także gdy wypadek był w drodze do pracy i z pracy.

Renta z KRUS

Analogicznie do renty z ZUS jest ustalana na podstawie stanu zdrowia, lecz dotyczy rolników po wcześniejszym ustaleniu prawa do renty.

Renta na leczenie

Istnieje kilka kategorii rent, jedną z nich jest renta na zwiększone potrzeby. Zwiększone potrzeby osoby poszkodowanej takie np. związane z leczeniem, wyjazdami do sanatorium czy też dodatkowymi rehabilitacjami. Ponadto renta może wiązać się z koniecznością opieki i pomocy dla osoby po wypadku. Renta może być czasowa- do czasu zakończenia leczenia, a może być także dożywotnia.

Renta po wypadku w pracy

Renta po wypadku w pracy może być rentą z ZUS lub w niektórych sytuacjach można otrzymywać  dodatkową rentę od pracodawcy. Dużo zależy od dokumentów i sporządzonego protokołu powypadkowego, który określa przyczyny wypadku.

Ponadto istnieje renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia w przyszłości dla osoby, która z tytułu wypadku nie będzie mogła rozwinąć swoich możliwości zarobkowych

Renta po wypadku samochodowym

Po wypadku samochodowym także możemy dochodzić renty od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. W zależności od naszej sytuacji, możemy dochodzić zarówno renty na zwiększone potrzeby, utraconych widoków na przyszłość jak i renty z tytułu utraconych zarobków.

Renta z tytułu utraconych zarobków

Gdy wypadek przekreślił nasze możliwości zarobkowania, wtedy ubezpieczalnia powinna wypłacać nam rentę z tytułu niemożności zarobkowania w takiej wysokości, aby nasze wpływy były na takim poziomie jak przed wypadkiem.

Renta skapitalizowana

Renta skapitalizowana to świadczenie wypłacane jednorazowo zamiast świadczeń comiesięcznych. Musimy pamiętać że jest to duża kwota lecz jest ona jednorazowa.

Renta po śmierci osoby bliskiej

W przypadku śmierci osoby w wypadku, osoby bliskie  powinny otrzymywać rentę po osobie której zabrakło. W pierwszej kolejności jest to żona i dzieci lecz także osoby którym zmarły dostarczał dobrowolnie środków finansowych. Czyli np. jeżeli zmarły małżonek pomagał finansowo siostrzeńcowi w ukończeniu szkoły, to siostrzeniec powinien dalej otrzymywać środki tak samo jak wcześniej gdy wujek żył. Sytuacja każdej rodziny jest inna i wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia. Mamy wieloletnie doświadczenie w pomocy dla poszkodowanych. Zapraszamy do kontaktu.