Renta po wypadku

Renta po wypadku to obok odszkodowania i zadośćuczynienia trzeci rodzaj świadczenia wypłacany osobom poszkodowanym po wypadkach. Renta jest świadczeniem wypłacanym cyklicznie (często do końca życia).

Renta po wypadku w pracy

Rentę po wypadku w pracy możemy uzyskać od:

  1. ZUS
  2. Polisy OC pracodawcy jeżeli renta z ZUS nie pokrywa należnych świadczeń

Renta wypadkowa ZUS

Najbardziej powszechna, jest wypłacana miesięcznie po wcześniejszym ustaleniu prawa do renty przez ZUS. Ustalenie prawa do renty odbywa się na komisji oceniającej stan zdrowia osoby poszkodowanej na bazie badania oraz zebranej wcześniej dokumentacji powypadkowej.

Renta po o wypadku w pracy należy się pracownikowi także wtedy gdy wypadek zdarzył się w drodze do pracy i z pracy.

Renta z KRUS

Analogicznie do renty z ZUS jest ustalana na podstawie stanu zdrowia, lecz dotyczy rolników po wcześniejszym ustaleniu prawa do renty.

 

Renta po wypadku samochodowym

Renta po wypadku samochodowym jest wypłacana przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W zależności od sytuacji życiowej osoby poszkodowanej możemy starać się o następujące rodzaje renty:

  1. renta na zwiększone potrzeby
  2. renta z tytułu utraty możliwości zarobkowych
  3. zmniejszenia się widoków powodzenia w przyszłości

Renta na leczenie i zwiększone potrzeby

Renta na zwiększone potrzeby dotyczy zazwyczaj zwiększonych potrzeb związanych z medycznymi następstwami wypadku. Jeżeli musimy skorzystać z opieki specjalistów, odbywać częste rehabilitacje, jeździć do sanatoriów- wtedy to powinniśmy ubiegać się o rentę na zwiększone potrzeby. Świadczenie rentowe może być czasowe- do czasu zakończenia leczenia, a może być także dożywotnie.

Renta z tytułu utraconych zarobków

Gdy wypadek przekreślił nasze możliwości zarobkowania, w części lub całości, wtedy należy się nam renta z tytułu utraconych zarobków, Wysokość tej renty powinna być taka, aby nasze wpływy były na takim samym poziomie jak były przed wypadkiem.

Renta po wypadku- śmierć osoby bliskiej

W przypadku śmierci osoby w wypadku, osoby bliskie  powinny otrzymywać rentę po osobie której zabrakło. Zazwyczaj składa się ona w części z renty związanej z pogorszeniem się widoków na przyszłość (np. dla dzieci) jak i z części związanej z  utraconymi zarobkami, które zmarły przeznaczał na utrzymanie swoich bliskich.

Renta skapitalizowana- co to znaczy?

Renta skapitalizowana to świadczenie wypłacane jednorazowo zamiast świadczeń comiesięcznych. Musimy pamiętać że jest to duża kwota lecz jest ona jednorazowa. Zazwyczaj kapitalizacja renty ma miejsce gdy podpisujemy z ubezpieczycielem ugodę i chcemy otrzymać wyższą kwotę z góry. Zatem tego typu postępowanie musi być bardzo rozważne- szczególnie jeżeli dotyczy osób małoletnich.

Renta dobrowolna (fakultatywna)

Renta należy się także osobom, którym zmarły dostarczał dobrowolnie środków finansowych. Czyli np. jeżeli zmarły małżonek pomagał finansowo siostrzeńcowi w ukończeniu szkoły, to siostrzeniec powinien dalej otrzymywać środki tak samo jak wcześniej gdy wujek żył.

Uzyskanie renty z kancelarią Advoco

Sytuacja każdej osoby po wypadku jest inna i wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia. Jako firma odszkodowawcza mamy wieloletnie doświadczenie w pomocy dla poszkodowanych.

Zapraszamy do kontaktu.