Troska o innych

Renta

Renta powszechnie kojarzy się ze świadczeniem z ZUS lub KRUS, jednak w wielu przypadkach poszkodowanym należy się także renta dodatkowa od podmiotów (najczęściej firm ubezpieczeniowych), które przejmują odpowiedzialność za dany wypadek.

Renta jest świadczeniem, które ma pomóc w przypadku zwiększonych potrzeb osoby poszkodowanej (np. związane z leczeniem, wyjazdami do sanatorium czy też dodatkowymi rehabilitacjami). Z reguły świadczenie z ZUS nie pokrywa w całości strat związanych z niemożnością zarobkowania. Dlatego też dodatkowa renta wypłacana jest także w przypadku całkowitej lub częściowej niemożności zarobkowania na poziomie takiej jak przed wypadkiem. Ponadto Istnieje także możliwość występowania o rentę związanej ze zmniejszonymi perspektywami na przyszłość osoby po wypadku.