stres a wypadek w pracy i odszkodowanie

Stres a wypadek w pracy

Stres a wypadek w pracy

Każdy z nas w trakcie swojej pracy zawodowej jest poddany mniejszemu lub większemu stresowi. Mówi się, że niektóre zawody są związane z tzw. „ryzykiem zawodowym”. Z badań klinicznych przeprowadzonych na grupach osób klasyfikowanych pod względem wykonywanej pracy wynika, że pewne profesje wiążą się z krótszą średnią życia, nawet o 10 lat, w porównaniu do reszty społeczeństwa. Część jest spowodowana warunkami fizycznymi pracy jak np. narażenie na szkodliwe substancje w miejscu pracy np. azbest, który należy do czynników rakotwórczych i powodujących pylicę płuc. Jednak w wielu przypadkach chodzi o narażenie na olbrzymi stres związany z odpowiedzialnością zawodową (szczególnie na stanowiskach managerskich).

Mobbing- stres a wypadek w pracy

Przewlekły stres może być także spowodowany mobbingiem. Nawet praca związana z obsługą roszczeniowych klientów może spowodować przewlekły stan stresowy. Dlatego najważniejsze z perspektywy jakości i długości życia pracowników firmy wydają się odpowiednie warunki pracy.

Następstwa przewlekłego stresu- stres a wypadek w pracy

Ostry stres jest naturalną reakcją organizmu na zagrożenie, bez której nasza cywilizacja nie przetrwałaby do obecnego momentu. Jednak, gdy w naszym otoczeniu pojawia się zbyt wiele bodźców stresogennych, wtedy przybiera on charakter przewlekły. Długotrwały stres jest czynnikiem ryzyka rozwoju licznych schorzeń zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Prowadzi on do zaburzeń psychiatrycznych, głównie depresyjnych i lękowych. Może być czynnikiem wywołującym pierwszy epizod schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Wypadek przy pracy spowodowany stresującą sytuacją

W praktyce zawodowej lekarzy medycyny pracy opisano przypadek 41-letniej kobiety, która, przyjmując agresywnego interesanta, doznała silnego stresu. W jego konsekwencji pojawił się u niej ból głowy oraz zaburzenia mowy, a w trakcie hospitalizacji rozpoznano niedokrwienny udar mózgu.

Specjalny zespół zajmujący się postępowaniem powypadkowym ustalił, że okoliczności wskazują na wypadek przy pracy, ponieważ było to zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną wywołującą uraz, czyli udar, które miało związek z wykonywaną pracą. Jak wiemy, stres prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, często powyżej normy, która jest zależna od wieku pacjenta. Jeśli epizody nadciśnienia występują w spoczynku z dużą częstotliwością, stanowi to czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu.

Z powyższego przypadku wynika, że nie należy bagatelizować zagrożenia dla zdrowia, które niesie ze sobą przewlekły stres, ponieważ poza skutkami zdrowotnymi odbija się często na życiu osobistym i rodzinnym.

W przypadku odszkodowania za wypadek w pracy zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą. Zespół Adovoco.

 

 

Źródła:Artykuł „Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracującymi – klasyfikacja udaru mózgu jako wypadku przy pracy. (…)” opublikowany w czasopiśmie „Medycyna Pracy”, autorzy: A. Marcinkiewicz, J. Walusiak-Skorupa Portal „Medycyna Praktyczna”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *